Wijziging regels voor meerwerk en berekening vakantiebijslag

Door Ralph Koks - 21 december 2017 - Leestijd: 3 Minuten

Verloning

Per 1 januari 2018 wijzigen een aantal regels binnen de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Deze regels hebben betrekking op de beloning van meerwerk en de berekening van de vakantiebijslag. 

meerwerk en berekening vakantiegeld

Meerwerk

Als werknemers meer uren werken dan hun normale arbeidsomvang, dan dienen zij over alle gewerkte uren gemiddeld ten minste het minimum uurloon te ontvangen. Dit gemiddelde wordt berekend per uitbetalingstermijn. Deze regeling geldt zowel voor fulltimers als parttimers.

Bij wijze van uitzondering, mogen extra uren worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd, indien:

  1. een toepasselijke cao hiervoor een grondslag biedt, en
  2. deze vorm van compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer.

Tot 31 december 2018 geldt ten aanzien van de eerste voorwaarde een overgangstermijn, en is een schriftelijke afspraak met de werknemer voldoende. Voor meer informatie op dit gebied verwijzen wij naar de ‘Factsheet meerwerk voor werkgevers’ van de Rijksoverheid.

Vakantiebijslag over beloning van meerwerk

In verband met de bovenstaande wijziging, worden werkgevers met ingang van volgend jaar tevens verplicht vakantiebijslag te betalen over de beloning van meerwerk. Ook als de werknemer voor het meerwerk een beloning ontvangt die hoger is dan zijn basis uurloon, bijvoorbeeld in de vorm van een toeslag. Onder meerwerk wordt verstaan: alle uren boven de normale arbeidsomvang, ongeacht of sprake is van een fulltime of parttime dienstverband.

Afwijking van de standaardregeling is enkel mogelijk bij cao. Daarin kan worden bepaald dat geen (of minder) vakantiebijslag is verschuldigd over meerwerk. Als absoluut minimum geldt dat de som van loon en vakantiebijslag te allen tijde ten minste 108% van het wettelijk minimumloon dient te bedragen.

Met werknemers die meer verdienen dan driemaal het wettelijk minimumloon, kan schriftelijk worden overeengekomen dat zij geen recht hebben op vakantiebijslag of een lager bedrag. Voor hen geldt dus niet het vereiste dat sprake moet zijn van een afwijkende regeling bij cao.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen