Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) voor ons

Door Wilma Engels - 11 juni 2018 - Leestijd: 3 Minuten

Arbeidsvoorwaarden

Het arbeidsrecht gaat weer op de schop. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen en hiervoor zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB). In dit artikel lichten wij kort de voorgestelde maatregelen toe.

WAB

Maatregelen 

Cumulatiegrond bij ontslag

Is ontslag nu enkel mogelijk als aan één van de acht ontslaggronden volledig wordt voldaan, het plan is om ontslag ook mogelijk te maken als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. De nieuwe negende grond, de zogenaamde cumulatiegrond, geeft de rechter de mogelijkheden alle omstandigheden van het geval te combineren. Wanneer een beroep wordt gedaan op deze cumulatiegrond, bestaat wel het risico dat de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgt (bovenop de wettelijke transitievergoeding). 

Transitievergoeding

In het wetsvoorstel is opgenomen dat werknemers niet pas na twee jaar, maar vanaf de eerste dag al recht krijgen op een transitievergoeding (ook tijdens de proeftijd). De opbouw van de transitievergoeding wordt bovendien verlaagd bij lange dienstverbanden en er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.  

Proeftijd

Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken, zet het kabinet erop
in om de proeftijd voor vaste contracten te mogen verlengen van twee maanden naar vijf
maanden.  

Ketenregeling

De ketenregeling wordt weer verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten
in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar. De ‘onderbreking’ van zes maanden tussen
de tijdelijke contracten kan bovendien verkort worden naar drie maanden als er sprake is
van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden
gedaan. 

Payroll

De arbeidsvoorwaarden van werknemers die werkzaam zijn op payrollbasis, worden
gelijk getrokken met de werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever (met
uitzondering van pensioen), zodat de payroll constructie minder aantrekkelijk wordt. 

Oproepkrachten

Het kabinet wil maatregelen introduceren tegen de permanente beschikbaarheid die van
oproepkrachten wordt verwacht. Enkele voorgestelde maatregelen zijn dat een
werkgever de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren dient op te roepen en dat de
oproepkracht recht op loon behoudt als het werk wordt afgezegd.

WW-premie

De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze werknemers een vast
dienstverband aanbieden in plaats van een tijdelijk dienstverband. 

Status wetsvoorstel

Van 9 april tot 7 mei 2018 is de WAB in internetconsulatie gegaan. De
internetconsultatie leverde in totaal 278 reacties op. Zowel werkgevers als werknemers
hebben in hun reacties kritiek geleverd op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt
volgens de planning nog dit jaar voorgelegd aan de Raad van State en de Tweede
Kamer. Mogelijk geven de reacties of de parlementaire behandeling nog aanleiding tot
wijzigingen in het wetsvoorstel. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari
2020.

Gerelateerde artikelen

Werving & Selectie

Groter aanbod werkzoekenden door corona: 3 tips voor slimme werving en selectie

Waar we voor de uitbraak van het coronavirus te maken hadden met meer vacatures dan werkzoekenden, is dit nu in sommige branches volledig omgekeerd. Volgens cijfers van het CBS zijn er in de afgelopen 3 maanden gemiddeld 35.000 werklozen per maand bijgekomen. Een kans! Als jij als werkgever vacatures in te vullen hebt. Benut deze kans en trek die werkzoekenden naar je toe.

7 september 2020
refresh Meer artikelen