Vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers

Door Wilma Engels - 14 juni 2018 - Leestijd: 2 Minuten

Wet- en regelgeving

Na de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid’. In deze regeling is de procedure uitgewerkt om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij betalen aan zieke werknemers die uit dienst treden. Werkgevers moeten echter nog wel even geduld hebben, want de regeling gaat per 1 april 2020 gelden. 

transitievergoeding

Compensatie

Onder het huidige recht dient de werkgever bij een dienstverband dat eindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, de volledige transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Dit blijft zo, maar de werkgever kan straks bij het UWV compensatie aanvragen voor deze betaalde transitievergoeding. Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever vanwege langdurige ziekte een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. 

Praktische invulling

De aanvraag van compensatie is mogelijk voor transitievergoedingen die zijn betaald op of na 1 juli 2015. Voor vergoedingen betaald in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 geldt dat het verzoek uiterlijk 30 september 2020 ingediend moet zijn. Voor transitievergoedingen vanaf 1 april 2020 geldt dat het compensatieverzoek binnen 6 maanden na betaling moet worden gedaan. 

Uiteraard dient de werkgever de compensatieaanvraag te onderbouwen met bewijsstukken. Zo dienen o.a. de arbeidsovereenkomst, een bewijs van ziekte, een onderbouwing van de hoogte van de transitievergoeding en de loonstroken aan het UWV te worden verstrekt. Het UWV zal vervolgens 8 weken de tijd krijgen om op te aanvraag te beslissen. De wet zal pas vanaf 1 april 2020 in werking treden. 

Heb je vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald aan een langdurig zieke werknemer?

Voorkom dat je t.z.t. vergeet het compensatieverzoek in te dienen, en stuur de naam van de werknemer en de einddatum van het dienstverband naar taxandlegal_nl@sdworx.com. De juristen van onze afdeling Tax & Legal sturen je vervolgens een aanbod toe om het compensatieverzoek in orde te maken. SD Worx houdt je uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 

 

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen