Ben je als oud-werkgever aansprakelijk voor een negatieve referentie?

Door Ralph Koks - 7 november 2018 - Leestijd: 3 Minuten

Arbeidsovereenkomst

Onlangs is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de vraag beantwoord of een oud-werkgever een negatieve referentie mag verstrekken over een ex-werknemer – zelfs als die referentie ertoe kan leiden dat een potentiële werkgever afziet van het in dienst nemen van die ex-werknemer. 

Freelancers

Waar ging deze zaak over? 

Een invaldocent Duits was net begonnen bij een nieuwe school (hierna: “school A”). Al snel werd de school door een ouder geïnformeerd dat dat de docent bij een vorige werkgever na een kort dienstverband was ontslagen. De docent had deze werkgever niet op zijn cv vermeld, reden voor de school om contact op te nemen met de vorige werkgever. De docent bleek te zijn ontslagen wegens onbehoorlijk gedrag richting vrouwelijke docenten en leerlingen en het niet kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). School A verbond hier verder geen consequenties aan, maar koos er toch voor het contract van de docent uiteindelijk niet te verlengen, omdat in de tussentijd ook bij hen vergelijkbare klachten waren binnengekomen.

De invaldocent solliciteerde daarna (wederom) bij een nieuwe school (hierna: “school B”). Hij gaf – zonder dit vooraf af te stemmen – school A op als referent. School A informeerde vervolgens school B over het ontslag bij de vorige werkgever, het ontbreken van deze werkgever op zijn cv en de klachten die over de docent waren binnengekomen. Zij gaven echter ook duidelijk aan dat er bij hen geen incidenten hadden plaatsgevonden en dat de problematiek goed met de docent was besproken. Deze referentie was voor school B reden om de docent niet aan te nemen.

Toen de docent achter de reden van zijn afwijzing kwam, startte hij een rechtszaak tegen school A waarin hij naast een schadevergoeding ook een verklaring voor recht eiste dat het handelen van de vorige school onrechtmatig was. 

De vorderingen van de docent werden zowel door de kantonrechter als in hoger beroep afgewezen. Er was geen onjuiste informatie verstrekt en het was logisch dat de referent deze informatie had gegeven.

Welke lessen kunnen we halen uit deze uitspraak?

  1. Als een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, geeft hij daarmee toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens over zijn functioneren. 
  2. Bij het verstrekken van een referentie geldt als uitgangspunt dat zoveel mogelijk relevante informatie aan de potentiële werkgever mag - en zelfs moet - worden verstrekt. Dat geldt ook voor zogenoemde negatieve informatie die ertoe kan leiden dat de potentiële werkgever besluit om af te zien van het in dienst nemen van de sollicitant. 
  3. Wanneer een sollicitant bepaalde negatieve informatie over zijn persoon of functioneren wiluitsluiten, dient hij dat expliciet bij de referent aan te geven. De referent kan dan op zijn beurt een afweging maken of hij nog wel een referentie wil afgeven. De referent zal in ieder geval een correct beeld van de ex-werknemer aan de potentiële werkgever moet verstrekken. Het onthouden van noodzakelijke informatie kan immers onzorgvuldig handelen (en daarmee aansprakelijkheid voor de schade) jegens de nieuwe werkgever opleveren. 
    Lees de volledige uitspraak hier.

Gerelateerde artikelen

Werving & Selectie

Groter aanbod werkzoekenden door corona: 3 tips voor slimme werving en selectie

Waar we voor de uitbraak van het coronavirus te maken hadden met meer vacatures dan werkzoekenden, is dit nu in sommige branches volledig omgekeerd. Volgens cijfers van het CBS zijn er in de afgelopen 3 maanden gemiddeld 35.000 werklozen per maand bijgekomen. Een kans! Als jij als werkgever vacatures in te vullen hebt. Benut deze kans en trek die werkzoekenden naar je toe.

7 september 2020
refresh Meer artikelen