Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer

Door Iris Hoekman-van de Sande - 19 december 2018 - Leestijd: 3 Minuten

Arbeidsovereenkomst

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder zetten we alvast de belangrijkste maatregelen uit de Wab voor je op een rijtje: 

 • Er komt een cumulatiegrond voor ontslag, waardoor ontslag ook mogelijk wordt als sprake is van een optelsom van omstandigheden. De rechter kan in dergelijke gevallen een extra vergoeding toekennen (bovenop de transitievergoeding).
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ook wanneer er sprake is van een proeftijdontslag. 
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt een derde maandsalaris per gewerkt jaar.
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vast dienstverband aanbieden in plaats van een tijdelijk dienstverband. 
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
 • Er kan een langere proeftijd (van maximaal 5 maanden) worden overeengekomen, als de werknemer meteen een vast dienstverband krijgt. 
 • Er worden wijzigingen aangebracht in de zogenaamde ketenregeling:
  - De mogelijkheid van opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt verruimd; van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in twee jaar naar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in drie jaar.
  - De pauze tussen een keten tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan per cao worden verkort van zes naar drie maanden, als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
  - Daarnaast komt er een uitzondering voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die werken op payrollbasis, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen.
 • Er worden maatregelen genomen om permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen: 

- een oproepkracht moet minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen.
- oproepkrachten houden recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Meer weten? 

 

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen