Wat betekent een harde Brexit voor jou en je werknemers?

Door Iris Hoekman-van de Sande - 14 februari 2019 - Leestijd: 4 Minuten

Internationale tewerkstelling

Het water blijft vooralsnog te diep tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Als er geen akkoord komt, vervalt de overgangsperiode die tot eind 2020 zou gelden. Dan stopt op 29 maart 2019 het EU-lidmaatschap van het VK en is de EU-wetgeving er niet langer van toepassing. Als je bedrijf medewerkers in of uit het VK tewerkstelt, zal die verandering ingrijpend zijn. Laat je dus niet verrassen door een ‘No deal’-scenario en tref je voorbereidingen.

We schetsen met een concreet voorbeeld hoezeer de situatie zal wijzigen bij een harde Brexit zonder overgangsperiode.

1. Detachering van een Nederlandse werknemer naar het VK

Tim is een werknemer met de Nederlandse nationaliteit die door zijn Nederlandse werkgever wordt gedetacheerd naar het VK. 

Huidige situatie:

Het Nederlandse socialezekerheidssysteem blijft gelden, waardoor Tim zijn Nederlandse socialezekerheidsrechten verder opbouwt voor onder meer zijn pensioen, ziekteverzekering en werkloosheid. Hij heeft geen werkvergunning nodig om in het VK te werken, en ook geen verblijfsvergunning om in het VK te verblijven. Tom zijn normale Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden gelden, tenzij die in het VK gunstiger zouden zijn. Zijn Nederlandse payroll blijft behouden voor het regelen van zijn sociale zekerheidsbijdragen.

Nieuwe situatie na harde Brexit:

Tijdens Tims detachering valt hij onder het Britse socialezekerheidssysteem, waardoor er voor hem naar alle waarschijnlijkheid Britse sociale zekerheidsbijdragen betaald en ingehouden moeten worden op zijn loon. Blijft Tim inwoner van Nederland dan blijft Tim niettemin verzekerd voor de Volksverzekeringen. In beginsel blijven ook de Nederlandse werknemersverzekeringen doorlopen, mits Tim in het VK niet verzekerd is tegen langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Aangezien hij niet langer het ‘vrij verkeer van werknemers’-principe kan inroepen, heeft hij een werkvergunning en een verblijfsvergunning nodig voor het VK. Tim zal dus in principe door de administratieve mallemolen moeten. Tijdens zijn tewerkstelling in het VK zullen de Britse loon- en arbeidsvoorwaarden in principe moeten gelden. Tot slot, als werkgever zul je ook een payroll in het VK moeten opzetten. Als het over een korte detachering gaat, zou het dus op een dubbele payroll voor Tim kunnen uitdraaien.

2. Detachering van een Britse werknemer naar Nederland

John is een Britse werknemer die door zijn Britse werkgever wordt gedetacheerd naar Nederland voor 12 maanden. 

Huidige situatie:

Het Britse socialezekerheidssysteem blijft gelden, waardoor John zijn Britse pensioenrechten verder opbouwt. Om te werken in Nederland heeft hij geen tewerkstellingsvergunning nodig en hij kan verblijven in Nederland. John is zeker van zijn normale Britse loon- en arbeidsvoorwaarden. Tenzij die in Nederland beter zouden zijn, dan gelden de Nederlandse voorwaarden. John zijn Britse payroll blijft behouden voor het regelen van zijn socialezekerheidsbijdragen en eventuele Britse inkomstenbelastingen.

Nieuwe situatie na harde brexit:

Tijdens zijn detachering zou John onder het Nederlandse socialezekerheidssysteem kunnen vallen indien er sprake is van meer dan 6 maanden werken in Nederland. Maar ook het Britse socialezekerheidssysteem kan nog gelden, waardoor hij twee keer socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zou zijn. Ook kan hij zijn opgebouwde socialezekerheidsrechten niet naar een ander EU-land overdragen. Dat kan trouwens een probleem zijn voor alle Britten die in het zonnige zuiden van hun pensioen willen genieten. Zonder het ‘vrij verkeer van werknemers’-principe moet John eerst een tewerkstellingsvergunning aanvragen in Nederland. Hij mag niet langer zomaar naar hier verhuizen, dat zal enig papierwerk vergen. Omdat de Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden zullen gelden tijdens zijn tijdelijke opdracht in Nederland, verliest hij misschien zijn huidige Britse loon- en arbeidsvoorwaarden. Zijn werkgever zou eventueel een Nederlandse payroll voor John moeten opstarten, tegelijk kan ook een Britse payroll nodig zijn.

Kortom

Indien er geen akkoord is, kunnen de gevolgen van een harde brexit niet mis zijn voor werkgevers én hun medewerkers:

  • toepassing van twee socialezekerheidswetgevingen, waardoor twee keer verschuldigde bijdragen mogelijk zijn;
  • tewerkstellings- en verblijfsvergunningen moeten worden aangevraagd;
  • huidige loon- en arbeidsvoorwaarden zullen niet altijd langer gelden;
  • dubbele payrollformaliteiten brengen navenante kosten met zich mee.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen