Update WagwEU - Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht bij detachering naar Nederland

Door Marleen Maas - 21 januari 2020 - Leestijd: 4 Minuten

Wet- en regelgeving

Sinds 18 juni 2016 geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in Nederland. Bijna vier jaar later is ook het laatste onderdeel van deze wet klaar om in gebruik te worden genomen: vanaf 1 maart 2020 wordt namelijk de meldingsplicht van kracht. Door deze meldingsplicht zal de Inspectie SZW de verplichtingen die voortvloeien uit de WagwEU beter kunnen controleren en handhaven.

Meldingsplicht

De meldingsplicht is van toepassing op (buitenlandse) ondernemingen die, vanuit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, tijdelijk één of meerdere werknemers tewerkstellen in Nederland. De buitenlandse onderneming verplicht is om vóór de aanvang van de werkzaamheden een melding te doen bij het Meldloket WagwEU, een online systeem van de Nederlandse overheid. 

Controleplicht

De Nederlandse dienstontvanger, voor wie de werkzaamheden worden verricht, zal bovendien een controleplicht krijgen. Deze dient uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden te controleren of de melding door de buitenlandse dienstverrichter is gedaan, en of deze correct is.  

Uitzonderingen

Een aantal categorieën van werkzaamheden zijn uitgezonderd van de meldingsplicht. Zo hoeven bijvoorbeeld werknemers die in Nederland zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen niet gemeld te worden, mits hun verblijf niet meer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt. 

Per wanneer?

Op 1 februari 2020 wordt het online meldportaal geopend en vanaf 1 maart 2020 zijn buitenlandse dienstverrichters verplicht grensoverschrijdende werkzaamheden te melden. 

Sancties

Het niet voldoen aan de meldingsplicht of de controleplicht, kan leiden tot een bestuurlijke boete. Het basis boetebedrag per overtreding is € 12.000,-- en kan afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de overtreding lager of hoger worden vastgesteld. 

Overige verplichtingen

De WagwEU omvat – naast de meldingsplicht – ook nog een aantal andere verplichtingen. Deze zijn al van toepassing sinds 18 juni 2016. De dienstverrichter dient ervoor te zorgen dat:

  1. van alle werknemers in Nederland een dossier met daarin bepaalde documenten voorhanden is;
  2. in Nederland een contactpersoon is aangesteld, en
  3. op verzoek van overheidsinstanties alle gevraagde informatie wordt aangeleverd.

Verder hebben de in Nederland tewerkgestelde werknemers recht op een bepaalde “harde kern” aan arbeidsvoorwaarden en genieten zij bescherming van een aantal Nederlandse wetten.

Whitepaper

Wil je meer informatie over de meldplicht, hoe de controle in zijn werk gaat of over de uitzonderingen op de meldingsplicht? Onze juristen hebben een Whitepaper opgesteld, waarin de WagwEU en de meldingsplicht nader worden uitgewerkt. Geïnteresseerd? Vraag hier de Whitepaper aan voor een vast bedrag van € 195,= excl. BTW. 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen