Thuiswerkers monitoren? AP publiceert OR-privacyboekje

Door Jilly El Moridi - 22 juni 2021 - Leestijd: 4 Minuten

Thuiswerk

Nu thuiswerken het nieuwe normaal is geworden, zijn werkgevers extra geïnteresseerd in het monitoren van hun werknemers. Het monitoren van werknemers is echter ingrijpend voor de privacy van de werknemers. De ondernemingsraad (hierna: OR) heeft een belangrijke rol om de privacy van de werknemers te waarborgen. Om de OR te ondersteunen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) een ‘privacyboekje’ gepubliceerd waarin zij ingaat op de rol van de OR bij het waarborgen van privacy op de werkvloer. In dit artikel geven we je hier graag een toelichting op.

Rol van de OR

Iedere werkgever verwerkt persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van de salarisadministratie of het bijhouden van een ziekteverzuimdossier. Ook gebruiken veel werkgevers personeelsvolgsystemen zoals camera’s op de werkvloer of een systeem dat een pas of badge gebruikt om de aanwezigheid van een werknemer te registreren.

Zoals eerder benoemd heeft de OR een belangrijke rol om de privacy van de werknemers te waarborgen. De OR heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna: WOR) namelijk instemmingsrecht bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen. Dit betekent dat de werkgever de OR moet vragen in te stemmen met regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt. Zonder de instemming van de OR kan een werkgever een regeling niet zomaar doorvoeren. Om regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt goed te kunnen beoordelen, is van belang dat de leden van de OR zich bewust zijn van hun rol en de OR kritische vragen aan de werkgever kan stellen over de voorgenomen privacyregeling. Om de OR te ondersteunen heeft de AP een handreiking gemaakt: het OR-privacyboekje.

OR-privacyboekje

Het OR-privacyboekje behandeld onder andere de volgende vragen:

  • Wanneer heeft de OR instemmingsrecht?
  • Wat is een persoonsgegevens precies? En wat verstaan we onder verwerken?
  • Wat zijn de belangrijkste privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
  • Welke vragen kan een OR stellen om te checken of de plannen van de werkgever in lijn met de AVG zijn?

Wij adviseren werkgevers dan ook de OR te informeren over het OR-privacyboekje en houd er als werkgever dus rekening mee dat aan de OR instemming gevraagd moet worden bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen. Voer je als werkgever een regeling in zonder de OR om instemming te vragen, kan de OR het besluit tot het invoeren van de regeling nietig laten verklaren.

Wil je meer weten over wanneer een OR verplicht is binnen een onderneming? Over welke zaken de OR zeggenschap heeft? Of wil je weten of jouw onderneming voldoet aan de AVG? Neem dan contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.com.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen