Belangrijke wijzigingen in NOW 3.0

Door Marleen Maas - 18 december 2020 - Leestijd: 3 Minuten

Corona

Wij hebben je eerder geïnformeerd over de bijzonderheden en voorwaarden van de NOW 3.0. Graag wijzen we je met dit artikel op een belangrijke update over de NOW 3.0. 

Geen versobering tweede tijdvak NOW 3.0

Door de meest recente ontwikkelingen in de coronacrisis heeft het kabinet ervoor gekozen om de NOW 3.0 begin 2021 niet te versoberen.

NOW 3.0

Het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak van de NOW 3.0 blijft gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3.0. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage in het tweede tijdvak 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%, maar blijft deze 20%.

Onderstaande tabel uit de Kamerbrief waarin de wijzigingen vermeld staan, vat dit goed samen.

Aanvraagperiode tijdvak 1 NOW 3.0 is verlengd  

Door de nieuwe lockdown is besloten de aanvraagperiode van het eerste tijdvak van de NOW 3.0 te verlengen. De aanvraagperiode eindigde oorspronkelijk op 13 december 2020, maar loopt nu door tot en met 27 december 2020. Zo heb je als werkgever alsnog de mogelijkheid een aanvraag voor het eerste tijdvak van de NOW 3.0 te doen.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen