Alles over geboorteverlof (de WIEG)

Door Marleen Maas - 28 januari 2019 - Leestijd: 4 Minuten

Verlof & Verzuim

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (hierna: WIEG) is op 1 januari 2019 in werking getreden. In dit artikel vind je in het kort de veranderingen die de WIEG voor werkgevers en werknemers met zich meebrengt. 

Vijf dagen geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid van twee dagen verlof naar vijf dagen verlof bij een fulltime dienstverband. Voor parttime werknemers geldt dit pro rata. De werkgever betaalt dit verlof. De werknemer kan dit verlof binnen 4 weken nadat het kind geboren is (bij een thuisbevalling) of binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen (bij ziekenhuisbevalling) naar eigen inzicht opnemen. Let op, als er een cao van toepassing is, dan kunnen hierin afwijkende regels over geboorteverlof zijn opgenomen. 

Zes weken adoptie- en pleegzorgverlof

Vanaf 1 januari 2019 is het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van vier weken naar zes weken. Tijdens dit verlof hoeft de werkgever de werknemer niet door te betalen. De werknemer heeft wel recht op een uitkering van het UWV. Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven.

Vijf weken aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kan de werknemer, na het geboorteverlof, vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens deze periode hoeft de werkgever de werknemer niet door te betalen. De werknemer heeft tijdens deze periode wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Er zijn verschillende voorwaarden aan het aanvullend geboorteverlof verbonden. Zo moet de werknemer eerst het geboorteverlof opnemen en moet het aanvullend geboorteverlof binnen 6 maanden na geboorte van het kind opgenomen worden. Ook dient het verlof in hele weken aangevraagd te worden. Alleen in overleg met de werkgever kan het verlof over een langere periode dan 5 weken worden gespreid. Het is voor een werknemer uiteraard ook mogelijk om minder dan 5 weken verlof op te nemen.  
De verwachting is dat het recht op kraamverlof in de toekomst nog verder wordt uitgebreid. Op donderdag 24 januari 2019 is in het Europees Parlement een akkoord bereikt dat partners binnen de EU recht krijgen op minimaal tien dagen kraamverlof. Hierbij zullen werkgevers tijdens het kraamverlof minstens het loon moeten betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte van de werknemer. Deze Europese wet is echter nog niet formeel goedgekeurd. Zodra dit wel het geval is, hebben de lidstaten nog drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Geboorteverlof: hoe registreer je dit in Cobra HRM?

In Cobra HRM kun je het geboorteverlof (ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd) registreren met bijzonder verlof. De medewerker vraagt via Cobra het verlof aan en geeft via de reden verlofopname aan dat het om geboorteverlof gaat.

 

Toevoegen nieuwe reden buitengewoon verlof

Voor het registreren van geboorteverlof voeg je aan de tabel Reden verlofopname Buitengewoon verlof de optie Geboorteverlof toe.  

  • Ga naar Tabelbeheer en selecteer de tabel Reden verlofopname Buitengewoon verlof.
  • Kies voor Voeg een nieuwe regel toe en vul de informatie in.
  • Kies voor Opslaan. Met de taak Verlofopname kan de medewerker de nieuwe reden selecteren.

 

 

 

 

Bijzonder verlof regeling aanmaken

Registreer je nog geen bijzonder of buitengewoon verlof, dan dien je ook een bijzonder verlof regeling aan te maken en toe te kennen aan medewerkers.

  • Ga naar Tabelbeheer en selecteer de tabel Verlofrechten.
  • Kies voor Voeg een nieuwe regel toe en vul de informatie van het bijzonder verlof in. Belangrijk is dat je bij het veld Type verlof aangeeft dat het om Bijzonder verlof gaat.
  • Ken vervolgens de bijzonder verlof regeling toe aan medewerkers. Dit kan collectief (vanuit de organisatie) of individueel bij de medewerker via de module Verlof tegoed. 

    In de taak Verlofopname kan de medewerker vervolgens de bijzondere verlofregeling selecteren en opnames voor bijzonder verlof boeken. 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen