HR-professionals positief over invloed AI op werkgelegenheid in hun sector

12 december 2017 - Leestijd: 4 Minuten

Automatisering

Zeven van de tien Nederlandse HR-professionals geloven dat de opkomst van Artificial Intelligence (AI) nieuwe banen zal creëren in hun sector tegen 2025. De Nederlandse HR-professionals zijn hierin heel wat optimistischer dan hun collega’s in andere landen, waar slechts de helft denkt dat AI nieuwe banen zal creëren. Ook geloven zeven van de tien (67,4%) Nederlandse HR-professionals dat de opkomst van AI een kans is om de impact van de HR-afdeling op de business van hun bedrijf te vergroten. Dat blijkt uit een survey door iVOX in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx bij duizend HR-professionals in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Artificial Intelligence in HR

Bedrijven zetten massaal in op digitalisering en maken meer en meer gebruik van computergestuurde processen in hun verschillende afdelingen. Hierbij wordt ook steeds meer ingezet op Artificial Intelligence. Met AI neemt technologie (deels) autonome beslissingen, waardoor de tussenkomst van mensen niet meer nodig zal zijn. HR-professionals die AI toepassen, doen dat vooral om bijvoorbeeld cv’s te screenen zonder menselijke tussenkomst, boodschappen via sociale media automatisch te versturen naar specifieke doelgroepen en voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Download hier onze 
paper en de infographic 
met de cijfers

 

 

Nederlandse HR-professional optimistisch over creatie nieuwe banen

De Nederlandse HR-professionals zijn optimistischer over de creatie van nieuwe banen door AI dan hun Europese collega’s. Zo geloven bijna zeven van de tien (69,8%) dat AI nieuwe banen kan creëren in hun sector. In Europa is dit gemiddeld slechts de helft (50,4%). 46,5% vreest echter ook dat de opkomst van AI banen zal kosten, maar dit percentage ligt beduidend lager dan het Europese gemiddelde (59,5%)* .


Tabel 1: invloed van AI op creatie en verlies van banen tegen 2025 volgens Europese HR-professionals

Ook dubbel gevoel binnen eigen HR-afdeling

De Nederlandse HR-professionals zijn ook optimistischer dan hun Europese collega’s over de impact van AI op banen binnen hun HR-afdeling. Meer dan de helft (54,7%) gelooft in de creatie van nieuwe banen door AI. Dit percentage ligt beduidend hoger dan bij hun Europese collega’s, waar slechts vier van de tien (40,5%) hierin geloven. Iets minder dan de helft (47,9%) van de Nederlandse HR-professionals is er daarentegen van overtuigd dat banen verloren zullen gaan binnen hun afdeling, maar ook hier is dit aandeel lager dan het Europese gemiddelde (56,6%) . 


Tabel 2: invloed van AI op creatie en verlies van banen tegen 2025 volgens Europese HR-professionals in hun HR afdeling

AI kan HR belangrijker maken

Nederlandse HR-professionals zien de opkomst van AI als een kans om de impact van de HR-afdeling te vergroten op de business van hun bedrijf. Bijna zeven tiende (67,4%) gelooft in dit potentieel van AI. Of AI de rol van het HR-afdeling binnen hun organisatie zal vergroten dan wel verkleinen, daarover zijn Nederlandse HR-professionals verdeeld, net als hun Europese collega’s. 32,9% denkt dat de rol van HR zal toenemen, 18,2% denkt dat de rol zal verkleinen en 49% is ervan overtuigd dat AI hierop geen invloed zal hebben. 

AI heeft niet alleen invloed op creatie/verlies van banen

De Nederlandse HR-professionals zijn ervan overtuigd dat AI alle HR-processen zal beïnvloeden. Voornamelijk ‘Payroll’, ‘Werving en Selectie’ en ‘Performance Management’ zullen volgens de Nederlandse ondervraagden evolueren onder de invloed van AI. 
Tot slot geven de Nederlandse HR-professionals aan dat ze op andere competenties zullen gaan werven, als gevolg van AI. Met name de vaardigheid om complexe problemen op te lossen, servicegerichtheid, cognitieve flexibiliteit en people management zullen belangrijker worden.
“Dat de HR professional nog geen compleet helder beeld heeft van hoe Artificial Intelligence impact zal hebben op HR op het gebied van banenverlies of -creatie, of op hoe ons werk zal veranderen, verbaast niet helemaal. Het ligt in lijn met eerdere studies rond digitalisering in het algemeen en de impact daarvan. Computers zullen nog niet gauw iedereen op de werkvloer vervangen en het menselijke aspect blijft enorm belangrijk in HR. Wel is het duidelijk dat AI heel veel potentieel biedt aan de HR manager om meer strategisch te werken dan ooit tevoren. Hetzelfde zien we vandaag al bij onze klanten die hun HR-beleid bepalen of bijsturen op basis van predictive analysis”, zegt Jan Laurijssen, managing consultant bij SD Worx.

* In de studie werden twee aparte vragen gesteld. Een eerste vraag onderzocht of AI banen nieuwe banen zal creëren binnen HR. Een tweede vraag peilde of AI banen zou kunnen doen verdwijnen in HR. De optelsom is hierdoor niet noodzakelijk 100%.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen