44% van Europese werknemers krijgt salaris weleens te laat betaald

12 juli 2017 - Leestijd: 4 Minuten

Verloning

Onderzoek van SD Worx laat zien dat 44 procent van de 4000 ondervraagde werknemers weleens te laat is betaald door zijn werkgever. In Nederland was dit zelfs 55 procent van de ondervraagden. In 48 procent van deze gevallen was de betaling behalve te laat, ook nog onjuist. In 79 procent van de gevallen werd de fout door de medewerker zelf geconstateerd en gemiddeld 44 procent van de respondenten overweegt ontslag te nemen na onjuiste betaling. Uitschieters zijn Duitse medewerkers waar 55 procent ontslag overweegt, en in Frankrijk is dat slechts 30 procent.

salaris te laat betaald

  • Van alle te laat betaalden, beoordeelt 88 procent zijn werkgever negatief
  • Ongeveer de helft (44%) van alle respondenten overweegt ontslag te nemen na te late betaling 
  • 79 procent van de werknemers die weleens onjuist betaald is, heeft het probleem zelf geconstateerd

SD Worx heeft een onafhankelijke online enquête uitgevoerd onder werknemers in zes verschillende Europese landen, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, om inzicht te krijgen in de mate van te late en onjuiste salarisbetaling. De enquête was gericht op medewerkers in organisaties tussen de 10 en 10.000 werknemers, die weleens te maken hebben gehad met te late salarisbetaling door hun werkgever. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers het grootste risico lopen op te late betaling (55%), gevolgd door Duitsland (46%).

 Nederland hoort met vertragingen van minder dan een week wel bij de landen met de kortste vertragingen. De vertraging was in de meeste landen tussen de anderhalf en twee weken. Met uitzondering van Oostenrijk, daar was de vertraging gemiddeld drie weken. 

De vertraagde salarisbetaling veroorzaakte onder de ondervraagde medewerkers een overwegend negatieve perceptie van werkgevers. De meerderheid (80% in Nederland tot 93% in Zwitserland) van werknemers die betalingsvertragingen hebben ondervonden, voelden een 'licht negatieve' tot 'zeer negatieve' impact op het beeld dat zij van hun werkgever hebben. Jan Van Mol, hoofd Global Alliance bij SD Worx: "De resultaten van dit onderzoek zijn vooral schokkend vanwege de impact die de loonfout heeft op de betrokkenheid van de werknemers. Een toenemend aantal medewerkers overweegt ontslag te nemen door late of onjuiste betalingen, iets dat werkgevers moeten oplossen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers een hoog moraal en vertrouwen hebben op de werkplek.”

Bijna twee derde van de ondervraagden, met uitzondering van de Oostenrijkse medewerkers, kreeg een oorzaak te horen waarom de betaling vertraagd was. De redenen voor de vertraagde betaling verschillen per land, waarbij de belangrijkste twee redenen zijn: ‘Late betalingen van derde partijen' en 'systeemfout of -uitval'. Deze zorgen samen voor 57 procent van de oorzaken in bijna alle landen. In Oostenrijk waren cashflow-problemen door late betaling van derde partijen in de helft van alle gevallen de oorzaak van de vertraagde salarisbetaling. 

Naast de vraag of medewerkers laat werden betaald, vroeg SD Worx ook of werknemers onjuist waren betaald. Uit het onderzoek bleek dat van de in totaal 44 procent te laat betaalden, 48 procent ook nog onjuist was betaald (55% in Nederland). Gemiddeld werd 79 procent van deze fouten door de werknemers zelf geconstateerd en gemeld aan de werkgever. In Nederland werd twee derde van de fouten door de medewerkers zelf geconstateerd. 

Payroll en HR worden vaak over het hoofd gezien als een essentieel onderdeel van een organisatie, maar de resultaten van het onderzoek van SD Worx benadrukken het belang om ervoor te zorgen dat werkgevers hun werknemers correct betalen.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen