Uitbetaling vakantiegeld: het is er weer tijd voor!

Door Marleen Maas - 14 mei 2020 - Leestijd: 3 Minuten

Verloning

Bij veel bedrijven vindt in mei de uitbetaling van het vakantiegeld plaats. Een leuk extraatje boven op het normale maandelijkse salaris, en voor veel mensen, met de zomervakantie in het vooruitzicht, zeer welkom. Maar hoe wordt het vakantiegeld nou eigenlijk berekend? Wanneer moet het worden uitbetaald? En hoeveel houd je er, na belasting, nu eigenlijk van over? 

Hoe hoog is je vakantiegeld?

Elke werknemer heeft (volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - WMM), in beginsel recht op vakantiegeld van minimaal 8% van het brutoloon. Vakantiegeld moet over het gehele brutoloon worden berekend. Dit betekent dat ook over overwerkloon, provisie, prestatietoeslagen, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek vakantiegeld wordt opgebouwd. Uitkeringen zoals een jubileumuitkering, dertiende maand, winstuitkeringen, bonussen en onkostenvergoedingen tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld.

Let op:

 • Val je onder een cao, dan kunnen hier afwijkende afspraken over zijn gemaakt. 
 • Een andere uitzondering is de werknemer die meer dan drie keer het minimumloon (op dit moment € 5.040,- bruto) verdient. Voor deze werknemer kan in de arbeidsovereenkomst afgesproken worden dat er over het bedrag dat boven de drie keer het minimumloon uitkomt, geen vakantiegeld wordt betaald.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Volgens de wet moet het vakantiegeld uiterlijk in juni worden uitbetaald. De meeste bedrijven in Nederland betalen het vakantiegeld jaarlijks in mei uit, maar dit is geen verplichting. Dit kan ook in een andere maand, zoals juni. Partijen kunnen er ook voor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris), maar dit moet dan wel vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Indien het vakantiegeld te laat wordt betaald, dan kun je wettelijke rente en verhoging claimen. 

Het vakantiegeld moet altijd apart op de loonstrook terugkomen. Als je uit dienst treedt, dient het opgebouwde vakantiegeld direct uitbetaald te worden. 

Vakantiegeld bruto – netto: Wat houd ik over?

Als de berekening dan is uitgevoerd staat er een mooi brutobedrag voor vakantiegeld op de strook. Helaas gaat daar nog wel het een en ander van af. 

Belasting over vakantiegeld

Je vakantiegeld wordt anders belast dan je reguliere salaris. Omdat het vakantiegeld maar eenmaal per jaar wordt betaald, wordt het belast alsof het bovenop je jaarinkomen komt. Dat betekent dat voor de loonheffing het bijzondere tarief van toepassing is. 
Dit tarief is gebaseerd op het totale inkomen van het voorgaande jaar en het bijzonder tariefpercentage wat voor jou van toepassing is staat op de salarisstrook aangegeven. Wil je het liever zelf uitrekenen?

We geven je een rekenvoorbeeld:

Stap 1: Bereken je bruto vakantiegeld

 • Je verdient bruto in de maand € 2.200
 • Je vakantiegeld bedraagt 8%, dus je bouwt elke maand € 176 vakantiegeld op
 • Als je salaris een jaar lang gelijk is gebleven ontvang je in mei het volgende brutobedrag aan vakantiegeld: 12 x € 176 = € 2.112

Stap 2: Bereken je jaarloon bijzonder tarief (jaarloon BT)

 • Het jaarloon BT wordt gebaseerd op het jaarloon van voorgaand jaar en indien je net bent begonnen wordt het gebaseerd op een inschatting van je jaarloon aan de hand van je aanvangssalaris.
 • 12 x je bruto maandsalaris + je vakantiegeld
 • 12 x € 2.200 + € 2.112 = € 28.512 

Stap 3: Bereken je te betalen belasting

 • Aan de hand van het jaarloon BT kun je het toepasselijke tarief bepalen. Zoek hier de actuele belastingtarieven op. Het standaardtarief in 2020 bedraagt 0%, 37,35% of 49,50%. Omdat de loonheffingskorting inkomensafhankelijk is dien je rekening te houden met een verrekeningspercentage loonheffingskorting.
 • Stel dat het jaarloon BT € 28.512,- bedraagt. Het bijzonder tarief dat toegepast dient te worden op het vakantiegeld bedraagt dan 37,35% + 4,02% = 41,37%.
 • De belasting over het vakantiegeld ad € 2.112 bedraagt € 873,73.

Stap 4: Bereken je netto vakantiegeld

 • Je bruto vakantiegeld bedroeg € 2.112. Haal daar je belasting van af en je hebt je netto vakantiegeld: € 2.112 - € 873,73 = € 1.238,27.

Netto blijft er dus helaas heel wat minder over van je vakantiegeld, maar toch een leuk bedrag extra, zo vlak voor je zomervakantie! 
Ben je benieuwd hoe je het meest uit je vakantiedagen kunt halen? Lees dan ook onze blog over ‘Zo tover je 25 vakantiedagen om in 55 vrije dagen’.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen