Aanvragen Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2017

Op basis van de informatie waarover wij beschikken heeft u één of meerdere werknemers waarvoor een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting moet worden ingediend. SD Worx Nederland is u en uw werknemers graag van dienst bij het opstellen van de aangifte. Hieronder zetten wij alle informatie en de werkwijze op een rijtje en kunt u de aangifte gelijk aanvragen.

Tarief & facturatie

De kosten voor het opstellen van een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2017 bedragen € 635,- excl. BTW Wij gaan ervan uit dat de werkgever alle relevante loonbestanddelen op een juiste wijze in de salarisadministratie heeft verwerkt en dat de werknemer (tijdig) de gevraagde gegevens verstrekt ten behoeve van het opstellen van de aangifte. Mocht dit anders zijn, dan kan dit tot aanvullende kosten leiden. 

Aanvullende werkzaamheden worden, indien van toepassing, op basis van nacalculatie gefactureerd tegen het fiscale uurtarief van € 220,- excl. BTW. Zoals:
> het aantekenen van bezwaar en/of beroep tegen aanslagen; 
>het herinneren van werknemers om de benodigde informatie en/of documenten te verstrekken;
> het indienen van een correctieaangifte als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

Facturatie geschiedt op gebruikelijke wijze aan de werkgever. 

Aanvragen

Gebruik de knop "Aanvragen" en geef via het aanvraagformulier de gegevens aan ons door. 
Let op: om de aangifte tijdig te kunnen regelen, zien wij uw aanvraag graag vóór maandag 26 maart 2018 tegemoet.

Aanvragen 

 


 

Werkwijze Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2017

Door u:

Stap 1: Aanleveren basisinformatie ten behoeve van aanvragen uitstel
Vul op het aanvraagformulier de gevraagde gegevens in van de opdrachtgever en van de werknemers. De aanvrager ontvangt een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres. 

Stap 2: Downloaden, invullen en retourneren vragenlijsten 
Na het aanvragen ontvangt de aanvrager tevens een e-mail voor het aanvullen van de basisinformatie. Download hiervoor de bijlage uit deze e-mail. De aanvrager dient deze mail aan de betreffende werknemer(s) door te sturen. Het ingevulde overzicht en eventuele inhoudelijke vragen mogen door de werknemer(s) rechtstreeks worden gemaild aan de fiscaal specialist, wiens contactgegevens in het e-mailbericht staan vermeld.

Door de fiscaal specialist:

Stap 3: Aanvragen uitstel (op basis van stap 1)
De fiscaal specialist zal op voorhand uitstel aanvragen bij de Belastingdienst conform de uitstelregeling voor belastingconsulenten (derhalve ook voor de aangiften die mogelijk wel vóór 1 april 2018 worden ingediend). Voor deze aangiften zal in principe uitstel worden verleend tot 1 mei 2019. Uiteraard streeft onze fiscaal specialist ernaar aangiften steeds zo snel mogelijk na ontvangst van de gegevens in te dienen, zodat het benutten van de volledige termijn tot 1 mei 2019 slechts in bijzondere gevallen nodig zal zijn.

Stap 4: Voorbereiden aangifte (op basis van stap 2)
Zodra de benodigde gegevens voor het opstellen van de aangifte zijn verstrekt, zal de aangifte worden voorbereid. Mocht aanvullende informatie noodzakelijk zijn, dan zal de fiscaal specialist rechtstreeks contact opnemen met de werknemer.

Stap 5: Terugsturen akkoordverklaring naar werknemer
Indien de aangifte gereed is, ontvangt de werknemer van de fiscaal specialist (per e-mail) een brief met toelichting, een rapportage en een akkoordverklaring. Door het terugsturen van de ondergetekende akkoordverklaring machtigt de werknemer de fiscaal specialist tot het (elektronisch) indienen van de aangifte. 

Stap 6: Indienen aangifte bij de Belastingdienst
De fiscaal specialist zal de aangifte indienen. De werknemer ontvangt géén bevestiging van de Belastingdienst dat de aangifte is ingediend.