Gratis spreekuur: Corona

Duur: 15 minuten

Om werkgevers een handje te helpen bij het inschatten wat de Coronamaatregelen op korte, maar ook op langere termijn betekenen, organiseren we 2x per week (di. en do. 14.00-15.00 uur) een gratis spreekuur met één van onze juristen. Het spreekuur is bedoeld voor eerstelijns arbeidsrechtelijke en fiscale vragen. 

Tijd reserveren

Spelregels

Om het spreekuur voor iedereen toegankelijk te houden zijn er enkele spelregels:

  • Per klant is een blok van 15 minuten beschikbaar (inclusief inbellen en afronding gesprek).
  • Een van onze juristen neemt op het gereserveerde tijdstip telefonisch contact met je op. Je hoeft dus zelf niet te bellen.
  • Het gereserveerde tijdsblok wordt aangehouden. Er is dus geen mogelijkheid tot uitloop. 
  • Iedere klant mag maximaal 1x per 14 dagen deelnemen.