SD Worx GDPR-verklaring

In mei 2018 wordt een nieuwe Europese privacywet van kracht. Organisaties wereldwijd zullen aanzienlijke aanpassingen moeten doorvoeren, ook in de HR-sector en uw HR-afdeling. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – algemeen bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – legt nieuwe regels op voor de verzameling en verwerking van gegevens van EU-inwoners.

Uw gegevens beschermen en ervoor zorgen dat u voldoet aan de nieuwe verordening voor gegevensbescherming zijn voor ons topprioriteit.

Privacy en gegevensbescherming bij SD Worx

 • Sinds januari 2015 zijn privacy en gegevensbescherming binnen de SD Worx Group toevertrouwd aan het Risk & Security team
 • We bekijken privacy vanuit een breed perspectief om het risico te beheersen, en niet louter als een wettelijke verplichting

GDPR bij SD Worx

 • Wij hebben de GDPR-ontwerpen in de eerste helft van 2016 van nabij opgevolgd en een impactbeoordeling uitgevoerd zodra de definitieve tekst werd goedgekeurd
 • In juni 2016 hebben we een impactbeoordeling en initieel actieplan voorgesteld aan het Executive Committee
 • Als onderdeel van ons ‘Engagement voor 2017’ keurde de directie een actieplan van twee jaar goed

Onze GDPR-acties die we aan het implementeren zijn

 • De formele aanstelling van Data Privacy Managers in elk land
 • Een volledige herziening van alle beleidslijnen voor beveiliging en privacy, en integratie van de GDPR-voorschriften
 • Een herziening en verbetering van de technische en organisatorische maatregelen
 • De aanmaak van een register met persoonsgegevens
 • Een verklaring van conformiteit van de gegevensverwerking met de GDPR, om ervoor te zorgen dat al onze leveranciers dezelfde strenge normen blijven hanteren
 • Een herziening van alle contracten en regelingen met leveranciers
 • Een programma voor bewustmaking en opleiding van medewerkers
 • Een herziening van de procedures bij incidenten, en integratie van de nieuwe vereisten op het vlak van rapportering van inbreuken op gegevensbescherming
 • De aanmaak van een formeel kader en proces voor beoordelingen van de impact op de privacy