Voor iedereen

Medewerkers, managers en professionals werken samen

sdworx-voor-iedereen

Met de unieke Cobra HRM en salarissoftware van SD Worx werken medewerkers, managers en professionals samen . Op elk device, altijd en overal. Weten hoe?

Medewerkers  |  Sollicitant  |  Manager  |  Recruiter  |  HR professional  |  Salaris professional  |  IT manager  |  Beslisser


Medewerkers: beheer je eigen HR zaken

Waar en wanneer het medewerkers uitkomt geven zij met Cobra mutaties door, dienen zij aanvragen in en raadplegen zij het HR dossier. Het altijd en overal je eigen gegevens kunnen inzien en muteren is een vanzelfsprekendheid die je als medewerker vandaag de dag mag verwachten bij een werkgever.

SD Worx Medewerker>  Elk apparaat: tablet, telefoon, pc
>  24x7 je HR zaken regelen of informatie raadplegen
>  Inzicht in openstaande aanvragen
>  Verlofkalender, inzicht in verlofopbouw
>  Digitale loonstrook en jaaropgave, huidige en vorige jaren
>  Prikbord voor bedrijfsnieuws en documenten
>  Contactinformatie van collega’s altijd binnen handbereik
>  Employee Self Service (ESS)

 

Managers: online mutatie doorgeven en actuele kengetallen inzien

Het online betrekken van managers versnelt de doorlooptijd van HR processen aanzienlijk. Met workflow geef je medewerker mutaties door en handel je aanvragen af. Het HR dashboard geeft daarbij 24-7 kengetallen en informatie over de eigen afdeling.

SD Worx Manager>  Inzicht in HR dossiers eigen medewerkers
>  Inzicht in certificering en kwalificaties
>  Online accorderen van medewerker aanvragen
>  Via workflow mutaties starten voor o.a. nieuwe medewerker, salariswijziging, ziekmelding 
>  Inzicht in openstaande taken overzicht
>  Dashboard voor afdelingskengetallen, 24 X 7 actuele informatie
>  Manager Self Service (MSS)

 

HR Professionals: eigen HR processen regisseren

Met Cobra is de HR professional de regisseur over de eigen HR processen. Je kiest zelf wie in de organisatie welke functionaliteiten krijgt en uitvoert. Bereik een hogere kwaliteit, beter inzicht, lagere kosten en tijdwinst door medewerkers en managers in de HR-processen te laten participeren. 

SD Worx HR professional>  Instroom, doorstroom, uitstroom
>  Organisatie inrichting: afdelingen, managers, functies en salaristabellen
>  Verzuim, met verlof en ziekte inclusief Wet Verbetering Poortwachter
>  Online Werving & Selectie
>  Uitgebreide rapportages en eigen rapportages
>  Managementinformatie
>  Self Service voor medewerkers en managers (ESS en MSS)

 

Salaris Professional: betrouwbare en efficiënte loonverwerking

Salaris Professionals beschikken met Cobra Salaris over een geavanceerde applicatie voor een betrouwbare en efficiënte loonverwerking afgestemd op uw branche. Met  de uitgebreide mogelijkheden voor medewerker selfservice, manager selfservice en het digitale salarisarchief is het delen van de output gemakkelijk en snel met iedereen in de organisatie te geregeld.

SD Worx Salarisadminsitrateur>  Afgestemd op uw branche
>  Meerdere bedrijven, keuze uit CAO´s
>  Salarisverwerking: zelf of uitbesteed aan SD Worx
>  Flexibele journalisering, loonkostenverdeling
>  Eigen loonmodellen
>  Online loonstroken en jaaropgaves
>  Online Salarisarchief


Sollicitant: online solliciteren

Met de online recruitment software van Cobra solliciteren sollicitanten via een sollicitatieformulier o de eigen bedrijfswebsite. Kandidaat gegevens komen rechtstreeks in het recruitment systeem waar vanuit je gemakkelijk alle kandidaten kan behandelen.  Ontvangstbevestigingen of andere correspondentie is gemakkelijk geregeld. De geselecteerde kandidaat komt automatisch in het instroomproces van Cobra waarna de gegevens direct in een arbeidsovereenkomst zijn samen te voegen. 

SD Worx Sollicitant>  Actueel overzicht van sollicitanten &  status
>  CV’s online beschikbaar
>  Sollicitant raakt niet meer ‘zoek’ in uw organisatie
>  Eenmalige invoer van personalia
>  Mailmerge voor correspondentie naar sollicitanten
>  Mobiel solliciteren

 

Recruiter: online talentmanager

De wereld van Social Media is doorgebroken. Transparant met gegevens omgaan zorgt er tegelijk voor dat beschikbare professionals ook te zien zijn voor de concurrent. Hoe kan je dan toch nog het schaap met vijf poten weten te strikken voor jouw organisatie? Belangrijk is het om de juiste doelgroep continu aan te spreken en aan je organisatie te binden. Als werkgever heb je daarvoor het liefst één geïntegreerde oplossing, een tool waarmee je volledige controle hebt over alle wervingsactiviteiten. De recruitment tool van Cobra HRM & Salaris is dé oplossing!

SD >  Integratie met eigen website, sollicitatieformulier
>  Talentpools
>  Geselecteerde kandidaat automatisch naar instroomproces
>  Vacature-en kandidatenbeheer
>  Opties: online CV check, aanvragen VOG, controle BKR, identiteitscontrole
>  Integratie met Jobboards, voordelige inkoop
>  Recruitment software met Social Media Integratie

 

IT Manager: Benut de voordelen van werken in de Cloud

Wat betekent het wanneer je software afneemt vanuit de Cloud? Lagere investering in hardware en bijvoorbeeld energie, spreiding van de jaarlijkse kosten, schaalbaarheid, maar bovenal controle over de distributie en uitrol van patches en upgrades. Met Cobra HRM & Salaris is dit allemaal mogelijk. Bovendien is het veiliger. ISO gecertificeerd, laatste technologie voor de fysieke beveiliging en natuurlijk encrypted verstuurde data.

SD Worx>  Bespaar tijd: geen installatie van updates
>  Bespaar geld: geen hard- en software kosten
>  Alleen betalen voor gebruik (pay per use)
>  Beheersomgeving, bedrijfscontinuiteit
>  Specifieke kennis voor installatie en beheer
>  Geen zorgen over beveiliging gegevens

 

Beslisser: Cobra, beter én goedkoper 

Bereken de ROI voor het gebruik van Cobra en kom er achter dat je direct kan besparen!!
Het digitaliseren van de HR-processen, of het nu gaat om verlofaanvragen, declaraties indienen of de online loonstrook, geeft buiten de kostenbesparing medewerkers en managers beter inzicht in HR. Gun uw HR-afdeling het unieke Cobra systeem Het altijd en overal online bereikbaar zijn, vanaf elk apparaat gegevens kunnen opvragen en muteren is een vanzelfsprekendheid die je vandaag de dag mag verwachten van een werkgever. De Cloud speelt hierbij een prominente rol. Met Cobra bereikt je organisatie een hogere efficiency en lagere kosten.

SD Worx beslisser>  Ondersteunt HR processen, van instroom tot en met uitstroom
>  Cloud software, altijd actuele informatie
>  Self Service voor medewerkers en managers
>  HR altijd en overal bereikbaar, vanaf elk apparaat
>  Bereik hoge mate van efficiency tegen lagere kosten