Nieuwe Arbowet officieel van kracht op 1 juli 2017

28 juni 2017

SD Worx Tax&Legal

De nieuwe Arbowet gaat officieel in op 1 juli 2017

Het inwerkingstredingsbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is 19 juni gepubliceerd in het Staatsblad (Stb.nr. 254).

De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. 
Dit wetsvoorstel wordt afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Op https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg staan de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet bij elkaar. 

Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de wetsbepalingen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gemaakt. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Bekijk de toolkit op https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/digitale-toolboxt.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Nieuwe Arbowet? Neem dan gerust eens contact op met onze juristen van de Tax & Legal afdeling, telefonisch via +31 (0)76 523 10 00 of stuur een e-mail naar taxandlegal_nl@sdworx.com.