1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Arbeidsrecht>

‘Wet betaald ouderschapsverlof’ - wat verandert er voor jou als werkgever vanaf 2 augustus 2022?

-Leestijd:: 3 Minuten
baby

Eén van jouw werknemers is (opnieuw) ouder geworden. Waarschijnlijk zal hij of zij dan ook extra tijd willen doorbrengen met het gezin. Het is belangrijk voor jouw werknemers, maar ook voor jou als werkgever, om op de hoogte te zijn van de verschillende wettelijke verlofregelingen. Zo kan de werknemer gebruik maken van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, het geboorteverlof, het aanvullend geboorteverlof én het ouderschapsverlof. Dit laatste verlof, het ouderschapsverlof, is momenteel nog onbetaald maar daar komt met ingang van 2 augustus 2022 verandering in. Het wetsvoorstel ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ is namelijk op 12 oktober 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Wij brengen je in dit artikel graag van op de hoogte van de veranderingen. 

Duur ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week tot het kind de leeftijd van 8 jaren heeft bereikt. Het gaat daarbij om de arbeidsomvang zoals is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. 

Periode betaald ouderschapsverlof 

Maximaal 9 keer de arbeidsduur per week moet vanaf 2 augustus 2022 gedeeltelijk worden betaald. De werknemer ontvangt, al dan niet via de werkgever, een uitkering van het UWV ten hoogte van 50% van het dagloon. Mogelijk wordt deze uitkering nog vóór inwerkingtreding van de wet verhoogd naar 70%. Wanneer dat zo is, zullen wij je daarover informeren. Als voorwaarde geldt wel dat het recht op betaald ouderschapsverlof alleen bestaat zo lang het kind de leeftijd van één jaar nog niet heeft bereikt. 

Wordt het kind geboren vóór 2 augustus 2022? Ook in dat geval kan de werknemer gebruik maken van de 9 weken betaald ouderschapsverlof mits het kind de leeftijd van één jaar nog niet heeft bereikt en het maximum van 26 weken ouderschapsverlof nog niet is overschreden. De werknemer heeft dan alsnog recht op betaald ouderschapsverlof tot de eerste verjaardag. 

Voor adoptie- en pleegkinderen geldt dat de 12 maanden periode moet worden gerekend vanaf de dag nadat het kind is opgenomen in het gezin. De overige 17 weken van het maximum van 26 weken ouderschapsverlof blijft onbetaald. 

Aanvraag uitkering betaald ouderschapsverlof

Je dient als werkgever de uitkering aan te vragen bij het UWV middels het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier is te raadplegen via www.uwv.nl. De aanvraag moet betrekking hebben op gehele weken. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, na opname van de eerste dag ouderschapsverlof, te worden aangevraagd. Het indienen en eventueel uitbreiden van de aanvraag is mogelijk tot 15 maanden na de dag van geboorte of opname in het gezin (van adoptie- of pleegkinderen). Wanneer het UWV de uitkering toekent, zal dit in beginsel op rekening van de werkgever worden overgemaakt, die op zijn beurt het bedrag aan de werknemer dient over te maken. Maar mogelijk geeft het aanvraagformulier ook de keuze om de uitkering rechtstreeks aan de werknemer over te maken.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen over het betaald ouderschapsverlof of andere wettelijke verlofvormen omtrent de geboorte van een kind? Neem dan contact op met één van onze juristen. 

    Gerelateerde artikelen