44% van de Europese HR-professionals kent de General Data Protection Regulation (GDPR) niet

28 november 2017

44% van de Europese HR-professionals kent de General Data Protection Regulation (GDPR) niet

Van wie wel op de hoogte is van GDPR

  • Denkt 81% klaar te zullen zijn voor de deadline van mei 2018 – In Nederland is dat 75%
  • Denkt 55% dat de GDPR een risico vormt voor HR-sector 
  • Denkt 72,6% dat outsourcing van HR zal helpen voor mei 2018 te voldoen aan de GDPR

Breda, 28 november 2017 – 44% van de Europese HR- en payrollprofessionals is niet op de hoogte van de General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van de 56% die wel weet wat de GDPR is, denkt 81% klaar te zullen zijn voor de deadline van mei 2018. Dit blijkt uit een onderzoek dat HR-dienstverlener SD Worx onder 1.800 HR- en payrollprofessionals in negen Europese landen  heeft uitgevoerd. Het onderzoek laat uiteenlopende standpunten zien over de nieuwe wetgeving. 

De GDPR is nieuwe wetgeving op gebied van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De wetgeving is al per mei 2016 van kracht, maar organisaties hebben twee jaar de tijd gekregen om hun bedrijfsvoering voor te bereiden. Vanaf mei 2018 zullen bedrijven echter moeten voldoen aan de richtlijn en staan er strenge boetes – tot 20 miljoen euro – op het niet naleven van de GDPR.

HR-professionals zijn lang niet allemaal op de hoogte van deze verordening, zo blijkt uit het onderzoek van SD Worx. 44% van de ondervraagden had er nog nooit van gehoord. Van de 56% HR- en payrollprofessionals die wel op de hoogte zijn van de GDPR, werkt de meerderheid samen met andere afdelingen of outsourcingproviders om de deadline van mei 2018 te halen. 84% van de respondenten zegt hulp te krijgen van andere afdelingen binnen de organisatie en 73% denkt dat voldoen aan de GDPR gemakkelijker zou zijn als HR en payroll zouden worden uitbesteed. Bovendien blijkt uit de enquête dat 91% mogelijk op zoek gaat naar bijkomende expertise buiten de organisatie om te helpen met de voorbereiding voor de GDPR.

Risico voor de HR-sector

55% van de Europese respondenten die op de hoogte zijn van de GDPR, denkt dat de wetgeving een risico vormt voor de HR-sector en neemt daarom verschillende voorbereidingen. 68% van de respondenten leert zo veel mogelijk bij over het onderwerp en brengt het bestaande beleid en de processen rond databescherming up-to-date; 49% evalueert of het nodig is de huidige relaties met leveranciers (zoals datacontractors) te veranderen. 

Ralph Koks, Legal Consultant bij SD Worx Nederland: "Deze enquête laat een duidelijke scheidingslijn zien in de HR-sector. Een deel heeft al van de GDPR gehoord en bereidt zich voor op de deadline van mei 2018. De andere helft van de sector heeft nog nooit van de GDPR gehoord. Je kunt ervan uitgaan dat deze groep ook nog niet de nodige veranderingen voorbereidt in hun afdeling. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog flink wat werk aan de winkel is. Anders zou het wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben."

Verbeterde databeveiliging wordt het grootste voordeel

De mate waarin men klaar is voor de GDPR verschilt sterk van land tot land, blijkt uit de studie. Zo denkt slechts 67% van de respondenten in Oostenrijk dat hun HR-team volledig zal voldoen aan de GDPR tegen de deadline, ten opzichte van 75% in Nederland. In België (89%) en Ierland (90%) is dat (bijna) negen op tien. Op de vraag of de HR- en payrollafdeling door outsourcing gemakkelijker zou kunnen voldoen aan de GDPR, antwoordt maar liefst 85% van de Belgische HR-professionals ja. Nederland zit met 74,5% rond het Europese gemiddelde (72,6%).
Hoewel de HR-sector verdeeld lijkt, zien zij die van de GDPR op de hoogte zijn de voordelen ervan in. Op de vraag naar het belangrijkste voordeel van de GDPR voor de HR- en payrollsector, denkt 76,5% van de Nederlandse HR-professionals dat een betere databeveiliging het grootste voordeel is. Slechts 1% vindt dat de GDPR geen enkel positief effect zal hebben.