Ruim een kwart van de Nederlandse organisaties doet voor corebusinesstaken een beroep op freelancers

27 juni 2018

Breda, 26 juni 2018. Ruim een kwart (26,4%) van de organisaties in Nederland doet een beroep op freelancers voor het uitvoeren van corebusinesstaken. Maar in meer dan de helft van deze organisaties (52,8%) in dit land worden hr-afdelingen buiten het proces voor de inzet van freelancers gehouden. Deze resultaten komen uit de meest recente survey die in vijf Europese landen is uitgevoerd door payroll- en hr-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School.

Uit het onderzoek kwam naar voren hoe organisaties gebruikmaken van freelancers en op welke afdelingen, voor hoelang en voor wat voor taken ze worden ingehuurd. Uit de survey bleek dat bedrijven vooral voor hooggespecialiseerde taken freelancers inzetten. Iets meer dan de helft (56%) van de Nederlandse organisaties schakelt zelfstandigen in om hun specialistische vaardigheden te benutten. 

Flexibel personeel vormt de kern van bedrijven

Organisaties begrijpen dat ze wendbaar moeten zijn, maar hebben moeite om dit te bereiken met alleen hun interne personeel. Slechts 36% van de Europese organisaties meldt dat de meerderheid van de werknemers over vaardigheden beschikt die buiten de huidige baan kunnen worden gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat in heel Europa organisaties van uiteenlopende omvang zelfstandigen inhuren voor een mix van rand- en kerntaken. De omvang van het bedrijf maakt een aanzienlijk verschil. Voor grotere bedrijven met 500-999 werknemers is het het meest gebruikelijk dat zij voor kerntaken een beroep doen op zelfstandigen, waarbij 41,5% van de Europese organisaties stelt dat te doen. Dat is bijna twee keer zoveel als bedrijven met minder dan 20 werknemers (21,6%). In Duitsland is de kans het grootst dat zelfstandigen worden ingezet voor kerntaken (31,4%), terwijl bedrijven in België dat het minst zullen doen (18,8%). 

Interessant is dat minder bedrijven zelfstandigen voor randtaken inzetten dan voor kerntaken. Slechts 18,4% van de Nederlandse bedrijven geeft aan dit te doen. Dit is gebruikelijker in grotere Europese organisaties met 500-999 werknemers, waarvan bijna de helft (43,4%) freelancers inbrengt om deze perifere taken uit te voeren.

inzet freelancers

Freelance personeel biedt voordeel op korte termijn

Iets minder dan de helft (42,4%) van de Nederlandse bedrijven maakt voor kortlopende opdrachten vaak gebruik van zelfstandigen. Bedrijven in Frankrijk doen dit het vaakst (47,4%) en bedrijven in België het minst vaak (33,8%). Grotere organisaties zullen vaker een beroep doen op zelfstandigen voor kortlopende opdrachten. Meer dan de helft (55,7%) van de Europese bedrijven met meer dan 1000 werknemers maakt vaak gebruik van freelancers voor kortlopende projecten, tegenover 32% van de bedrijven met 20-49 werknemers. 

Minder Europese bedrijven (29,3%) maken voor langlopende opdrachten gebruik van zelfstandigen. Bedrijven in Duitsland doen dat het meest (34,6%) en België sluit de lijst met een adoptiegraad van 20%. 

De directie beslist over zelfstandigen

Binnen Europese organisaties heeft de directie de meeste invloed (34,1%) bij het nemen van de beslissing om zelfstandigen in te zetten. Verrassend genoeg hebben lijnmanagers (16,2%) en hr-afdelingen (9,7%) in de regio de minste invloed, wat erop wijst dat ze in elke fase van het proces moeten worden ingeschakeld. Dit wordt verder benadrukt door het feit dat minder dan de helft (45,9%) van de Europese respondenten het hr-team altijd informeert wanneer besloten wordt om zelfstandigen in te schakelen - wat aangeeft dat het hr-team meestal niet bij de besluitvorming wordt betrokken. 

"Europese bedrijven begrijpen de voordelen die zelfstandigen bieden, met name wat betreft hun specialistische vaardigheden, en betrekken hen bij het hart van de organisatie", aldus Hilde Haems, Chief HR Officer bij SD Worx Group. "Naarmate organisaties steeds meer evolueren naar meer flexibiliteit in het personeelsbestand, zullen hr-afdelingen zowel op lange als korte termijn een constant en accuraat beeld moeten hebben van de vaardigheden, unieke talenten en kennis van alle werknemers binnen hun organisatie. Hulpmiddelen voor personeelsplanning kunnen hierbij helpen, ten voordele van zowel de werknemer als het bedrijf."

IT-afdelingen spannen de kroon voor freelancers

Op Europees niveau zijn IT-afdelingen het meest geneigd om gebruik te maken van freelancers (36%). De IT-teams in het VK zetten de meeste zelfstandigen in (41%) vergeleken met Duitsland (37%), Frankrijk (34%), Nederland (33%) en België (31%). Ook andere afdelingen zien het voordeel in van zelfstandigen. Door de afdelingen productie (33%), verkoop (28%) en marketing (27%) worden vaak freelancers ingehuurd. Van alle Europese bedrijfsafdelingen zal hr (15%) het minst waarschijnlijk zelfstandigen inhuren. 

Mobiliteit versus verloop 

"Er bestaat een correlatie tussen personeelsverloop en het gebruik van freelancers. Organisaties met een hogere verloopratio werken vaker met freelancers dan organisaties met een lagere verloopratio. De hoge verloopratio kan organisaties aansporen om snel in te spelen op de behoefte aan mensen als iemand de organisatie verlaat, en doen beseffen dat gemakkelijker aan deze behoefte kan worden tegemoetgekomen door met freelancers te werken dan door een proces te starten. Het kan echter ook andersom zijn, d.w.z. dat als organisaties meer met freelancers werken, dit voor interne medewerkers een teken van een gebrek aan loopbaanperspectief kan zijn, waardoor zij meer geneigd zijn om op zoek te gaan naar andere carrièremogelijkheden buiten de organisatie. Het is belangrijk voor organisaties om te begrijpen of en hoe het gebruik van freelancers de inzet en betrokkenheid van hun payrollmedewerkers kan beïnvloeden", besluit professor Ans de Vos van de Antwerp Management School.

Over het onderzoek

SD Worx en de AMS ondervroegen een representatieve steekproef van 1074 werkgevers met flexibel talent in de volgende vijf landen: België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het past binnen de onderzoeksagenda van SD Worx en de Antwerp Management School (AMS) voor de leerstoel van SD Worx over 'Werk van de volgende generatie: Creating Sustainable Careers'. In het kader van deze leerstoel wordt sinds 2011 onderzoek gedaan naar de veranderende loopbaancontext en wat dit betekent voor organisaties en de medewerkers. Door middel van jaarlijkse surveys en kwalitatieve studies houdt de leerstoel bij welke uitdagingen de VUCA-context met zich meebrengt voor de mensen, en hoe het loopbaan- en talentenbeleid binnen organisaties verandert om deze uitdagingen aan te gaan, en hoe individuen omgaan met hun carrière.

Potentiële respondenten werden benaderd via een onlinepanel, met steekproeven op basis van grootte en sector. Klik hier als u geïnteresseerd bent in de volledige studie.