Drie op de tien Nederlandse freelancers willen op lange termijn freelancer blijven

27 november 2018

Breda, 27 november 2018 | Nu freelancers een steeds groter deel van de beroepsbevolking uitmaken, zien mensen deze manier van werken steeds meer als een loopbaankeuze en niet alleen als een handige kortetermijnoplossing. Één derde van de freelancers (33,3%) is van plan om op lange termijn freelancer te blijven en slechts 8,3% van de mensen die momenteel op deze manier werken, wil in de toekomst opnieuw als werknemer aan de slag.

Deze resultaten komen uit de meest recente survey die in vijf Europese landen is uitgevoerd door payroll- en hr-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School

Freelancers besteden tijd aan het ontwikkelen van hun vaardigheden 

Er zijn duidelijke redenen waarom dit een effectieve carrièrekeuze blijkt te zijn in plaats van een kortetermijnoplossing. Nederlandse freelancers zijn in de eerste plaats heel vooruitstrevend wat hun eigen loopbaanontwikkeling betreft. Van de bevraagde freelancers besteedt 36,6% actief tijd aan het ontwikkelen en uitbreiden van zijn vaardigheden. Daardoor bouwen ze expertise op over de breedte van hun beroep en worden ze van grotere toegevoegde waarde voor organisaties. In Nederland (36,6%) en België (38,3%) is men redelijk geneigd tijd te besteden aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, terwijl dat in het Verenigd Koninkrijk (29,9%) minder het geval is. De landen waar freelancers daar het meest tijd aan willen besteden, zijn Duitsland (46,6%) en Frankrijk (42,9%). 

Ten tweede gaan bij freelancers hun kernkwaliteiten vaak hand in hand met een grote mate van zelfstandigheid. Dit maakt van hen zeer betrokken medewerkers die efficiënt omgaan met werkdruk en die controle houden over hun persoonlijke ontwikkeling. Freelancers voelen zich daardoor competent in hun werk. 78,6% van de Nederlandse respondenten geeft aan dat ze goed zijn in hun werk, terwijl slechts 11,8% betwijfelt of ze wel goed bezig zijn. 

Hoe freelancers zich uitrusten om een positieve carrière op te bouwen

Ondanks dat meer dan drie op de tien freelancers tijd besteden aan het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden, zijn er duidelijke tekortkomingen die moeten worden aangepakt. Vandaag gebruikt 31,1% van de Nederlandse freelancers professionele of persoonlijke netwerken voor ondersteuning. De Belgische freelancers staan bovenaan met 35,5% terwijl dat cijfer in het Verenigd Koninkrijk slechts 22,4% bedraagt. Uit het onderzoek blijkt dat 51,9% van de Nederlandse freelancers nooit ondersteuning zoekt bij commercieel advies, terwijl het hier wel om kwaliteiten gaat die steeds belangrijker worden voor professionals in alle verticale branches. Freelancers zijn echter wel op zoek naar ondersteuning als het gaat om nieuwe competenties. 56,5% van de freelancers geeft aan dat ze dat hebben gedaan. 

"Het is gemakkelijk om te denken dat mensen freelance werk zien als een tijdelijke oplossing, mogelijk om een kloof te overbruggen tussen verschillende jobs of omdat ze extra flexibiliteit nodig hebben omwille van familiale verplichtingen", zegt Mark Bloem, Nederlandse Managing Director bij SD Worx. "Het is echter duidelijk dat er veel meer belangrijke factoren zijn waarom mensen freelance werk zien als een loopbaankeuze voor de lange termijn. Freelancers hebben de flexibiliteit om hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen en zijn daardoor vaak zeer betrokken bij het werk. Toch hoeft flexibiliteit niet noodzakelijk alleen maar voorbehouden zijn voor freelancers. We zien een trend naar een personalisering van de relatie tussen werkgever en werknemer. De focus ligt steeds meer op het individu. Keuzes hangen af van factoren zoals leeftijd, geslacht, levensfase, statuut, gezinssituatie of cultuur. De mate waarin werkgevers aan deze individuele behoeftes tegemoetkomen, bepaalt in grote mate het succes: bedrijven die hun werknemers meer flexibiliteit bieden, of dat nu inzake tijd, plaats, job of verloning is, winnen vaak aan engagement, productiviteit, retentie en geluk op het werk.”

Over het onderzoek

SD Worx en de AMS ondervroegen een representatieve steekproef van 1874 zelfstandigen in de volgende vijf landen: België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het past binnen de onderzoeksagenda van SD Worx en de Antwerp Management School (AMS) voor de leerstoel van SD Worx over 'Werk van de volgende generatie: Creating Sustainable Careers'. In het kader van deze leerstoel wordt sinds 2011 onderzoek gedaan naar de veranderende loopbaancontext en wat dit betekent voor organisaties en de medewerkers. Door middel van jaarlijkse surveys en kwalitatieve studies houdt de leerstoel bij welke uitdagingen de VUCA-context met zich meebrengt voor de mensen, en hoe het loopbaan- en talentenbeleid binnen organisaties verandert om deze uitdagingen aan te gaan, en hoe individuen omgaan met hun carrière.

Potentiële respondenten werden benaderd via een onlinepanel, met steekproeven op basis van grootte en sector. De volledige studie staat hier.