Helft van de Nederlandse werknemers denkt aan het werk in privétijd, maar de meerderheid vindt dat niet erg

20 december 2018

Breda, 18 december 2018 – 51% van de werknemers in Nederland zegt dat ze in hun privétijd vaak aan het werk denken, maar 86% van hen heeft geen problemen met het combineren van werk en privéleven. Met de feestdagen voor de deur moeten werkgevers extra feeling houden met het sentiment op de werkvloer en nadenken over hoe ze de juiste balans voor hun werknemers kunnen behouden. Dat blijkt uit een onderzoek door hr-dienstenverlener SD Worx bij vijfduizend werknemers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Meer dan vier op de tien (44%) Nederlandse werknemers bekijkt buiten de werktijden ook vaak nog e-mails van het werk en bijna een derde (34%) werkt vaak nog door in privétijd, bijvoorbeeld ’s avonds, in het weekend of tijdens de vakantie. Desondanks zijn we in het algemeen tevreden over onze work-lifebalans. Veel heeft te maken met keuzevrijheid en flexibiliteit. 77% van de werknemers is bijvoorbeeld tevreden over de flexibiliteit die ze krijgen om zelf hun vakantiedagen te bepalen. 

Grootste flexibiliteit bij het bepalen van verlofperiode

Hoe beter de werkomgeving en hoe minder tijdsdruk men ervaart, hoe tevredener men is over de work-lifebalans. De flexibiliteit die werkgevers bieden om het werk- en privéleven op elkaar af te stemmen, is hierbij uiteraard van belang. 87% van de Nederlandse werknemers vindt dat de werkgever hier in het algemeen eerder flexibel mee omspringt. 28% ervaart dat zelfs als zeer flexibel. 

SD Worx peilde daarnaast naar de mate waarin medewerkers zelf hun vakantie, werkuren en tot slot de plaats waar gewerkt wordt, kunnen bepalen. Werknemers in Nederland ervaren de grootste flexibiliteit bij het bepalen van hun verlofperiode. 85% is die mening toegedaan. Het kunnen bepalen van de werkplaats is minder vanzelfsprekend, maar toch vindt 72% dat zijn werkgever hierin flexibel is. Dat is het hoogste percentage van alle landen. Niet verrassend aangezien bepaald werk omwille van praktische redenen nu eenmaal alleen op de werkplek kan worden uitgevoerd. 

Flexibiliteit beïnvloedt de work-lifebalans 

Er is duidelijk een correlatie tussen flexibiliteit krijgen op het werk en een goede work-lifebalans: hoe meer flexibiliteit men krijgt van de werkgever, hoe beter de work-lifebalans. In Nederland zegt 55% van de werknemers dat er flexibiliteit is op het werk en dat ze een goede work-lifebalans hebben. In Frankrijk is dat maar 39%. Oostenrijk haalde hier de hoogste score: 60%.

Impact op uitstroom, tevredenheid en engagement

De mate waarin medewerkers hun werk- en privéleven goed kunnen combineren, heeft impact op de tevredenheid en het engagement. Van de groep die werk en privé goed op elkaar kunnen afstemmen, is negen op de tien Nederlandse werknemers tevreden (91%) en betrokken (93%). Ook hier scoorde Nederland opnieuw het beste van alle bevraagde landen. In de groep waar werk en privé niet in balans zijn, is slechts 18% tevreden en 46% betrokken.

Ten slotte is de intentie om van werk te veranderen in Nederland het grootst in de groep waar de work-lifebalans niet goed zit: respectievelijk 14% ten opzichte van 11%. Dat contrast is minder scherp in de andere landen. 

Mark Bloem, Algemeen Directeur van SD Worx Nederland, licht toe: "Wat we vandaag zien, is een 'work-life-blend': werk en privé raken steeds meer met elkaar vervlochten. Werk wordt niet langer beperkt tot specifieke momenten of plekken. Af en toe mails checken tijdens de vakantie is niet meer uitzonderlijk, al moet het een persoonlijke keuze blijven. Uit de cijfers van SD Worx blijkt dat de meeste medewerkers daar overigens geen probleem mee hebben. Uiteraard mag de balans ook niet doorslaan naar de andere kant. Een goed evenwicht is belangrijk.”

"We zien vandaag echter twee extremen: enerzijds zijn er omgevingen die nog serieus moeten evolueren naar die flexibiliteit als een inherent onderdeel van de work-life blend. Anderzijds zijn er omgevingen waarin deze flexibiliteit met enige bezorgdheid wordt besproken. Denk maar aan de vraag om niet continu bereikbaar te zijn, initiatieven als E-mailloze vrijdag en debatten over een 30- urige week. Meer flexibiliteit biedt voordelen aan zowel de werkgever als de werknemer. Mensen kunnen hun werk- en privéleven vandaag op steeds meer verschillende manieren organiseren. Door daar rekening mee te houden, dragen we bij aan een goede balans.”

Over het onderzoek

Het Europe LTD-onderzoek is een bevraging van honderd werkgerelateerde aspecten relevant voor tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers. Het onderzoek wordt in België sinds 2009 jaarlijks afgenomen onder de naam NV België, en dit bij 2.500 Belgische werknemers. Omwille van zijn internationale groei heeft SD Worx deze studie sinds 2017 uitgebreid naar Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat telkens om 500 werknemers. 

De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens statuut (arbeiders, kantoorbedienden en ambtenaren), geslacht, regio, werkregime, taal, diploma en organisatiegrootte als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen.