Multinationals hebben moeite om hun payroll mondiaal aan te pakken

16 mei 2019

Meer dan de helft van de internationale bedrijven is niet in staat om mondiaal te rapporteren over al hun payrollactiviteiten. Door gebrek aan inzicht in payrollactiviteiten kost het verkrijgen van rapportages veel moeite en tijd. Daardoor kan er onvoldoende gestuurd worden op compliance, zoals bijvoorbeeld het nakomen van regels en afspraken rond de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Breda, 16 mei 2019 – Meer dan de helft van de internationale bedrijven is niet in staat om mondiaal te rapporteren over al hun payrollactiviteiten. Dit blijkt uit een steekproef van de Global Payroll Alliance, in samenwerking met HR- en Payroll dienstverlener SD Worx. Door gebrek aan inzicht in payrollactiviteiten kost het verkrijgen van rapportages veel moeite en tijd. Daardoor kan er onvoldoende gestuurd worden op compliance, zoals bijvoorbeeld het nakomen van regels en afspraken rond de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 

Het gebrek aan eenduidige rapportering brengt de vraag naar voren hoe er kan worden gezorgd voor consistente beleidslijnen en processen. Naast het verkrijgen van de juiste kennis over de lokale wet- en regelgeving is dat de grootste uitdaging voor ondernemingen met payrollactiviteiten in meerdere landen. 

"De druk op de payrollafdelingen wordt elk jaar groter", zegt Jean-Luc Barbier, vicevoorzitter Global Solutions, SD Worx. "Veranderingen in wet- en regelgeving zullen blijven zorgen voor extra werklast en de bedrijven hebben systemen nodig om dit correct en effectief te beheren. Het wordt steeds duidelijker dat payrolldata een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de bedrijfsprestaties, en hierbij is een consistente rapportering cruciaal." 

Nog heel veel handmatig 

Veel bedrijven pakken de problemen aan door hun payroll steeds verder te automatiseren. Maar ondanks de voordelen die deze digitalisering met zich meebrengt op het gebied van efficiëntie, snelheid en nauwkeurigheid, zijn er toch nog heel wat bedrijven (12%) die hun payrollprocessen enkel handmatig beheren. Zij maken geen gebruik van slimme technologie voor de verwerking van de payrollprocessen. De meeste bedrijven (72%) combineren geautomatiseerd en handmatig beheer van de payrollprocessen, terwijl 13% voor een volledige onlineaanpak gaat. 

Wat bij het digitaliseringsproces steeds belangrijker wordt, is robotgestuurde procesautomatisering (RPA). Het automatiseren van repetitieve handmatige taken levert behoorlijke tijdwinst op, die bedrijven kunnen besteden aan werk met meer toegevoegde waarde, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Overigens twijfelt 38% van de ondervraagden of hun bedrijf wel baat zou hebben bij de invoering van deze technologie in hun payrollbeheer. Dat zou kunnen duiden op een hiaat in de kennis rond deze redelijk cruciale technologie, die ondertussen niet meer weg te denken is. Bij de 44% organisaties die wel heil zien in RPA voor hun payrollbeheer, is de hogere kwaliteit die RPA kan bieden doorslaggevend.  

Jean-Luc Barbier gaat verder: "Het digitaliseren van de activiteiten is essentieel om de payrollteams een platform te kunnen aanbieden van waaruit ze het hele bedrijf kunnen beïnvloeden. Het legt de basis voor het verkrijgen van waardevolle, op data gebaseerde inzichten die een bedrijf kunnen transformeren. Ondanks de positieve voorbeelden van bedrijven die met succes de overstap hebben gemaakt van handmatige naar digitale processen, moet er toch nog sneller worden gehandeld. De bedrijven moeten bereid zijn om zich permanent bij te scholen. Zo niet, dan is het risico groot dat de voordelen van de nieuwe technologie compleet verloren gaan voor zowel de payrollafdeling als het bedrijf in zijn geheel." 

Over het rapport 

158 payrollprofessionals beantwoordden de enquête, die gedaan werd door Global Payroll Association. 55% van de organisaties en bedrijven waar de respondenten werken, heeft meer dan 2500 medewerkers. De respondenten zijn werkzaam in de regio’s APAC (Asia Pacific) en EMEA (Europe, Middle East and Africa) en Noord en Zuid-Amerika.