Premies & Percentages 2019

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).
Premies & Percentages 2018

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2019 worden geïndexeerd.

 

Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2019

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels. (Deze bedragen zullen per 01-07-2019 wijzigen.)

Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2019

  

Loonheffing 2019

 

Loonheffingskortingen 2019

 

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2019

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

 

Loonkostenvoordelen 2019

Lage-inkomensvoordelen 2019

Normbedragen en overige cijfers 2019