Premies & Percentages 2019

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).
Premies & Percentages 2018

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Overboekingen worden direct verwerkt al het gaat om:

  • een overboeking van de ene rekening naar de andere rekening van dezelfde bank
  • SEPA-overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren die binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger kunnen worden bijgeschreven. 

Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Het bruto minimumloon per dag, week of maand (per 1 juli 2019) is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zetten het hieronder voor je op een rij:

Leeftijd Per maand       Per week        Per dag         
21 jaar en ouder           € 1635,60  € 377,45  € 75,49
20 jaar  € 1308,50  € 301,95  € 60,39
19 jaar  € 981,35  € 226,45  € 45,29
18 jaar  € 817,80  € 188,75  € 37,75
17 jaar  € 646,05  € 149,10  € 29,82
16 jaar  € 564,30  € 130,20  € 26,04
15 jaar  € 490,70  € 113,25  € 22,65

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-01-2020 opnieuw worden geïndexeerd.

Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2019

In afwijking van bovenstaande geldt voor BBL-leerlingen (werknemers die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de volgende wettelijk minimumloon:

Leeftijd                          Per maand       Per week         Per dag
20 jaar € 1005,90 € 232,15 € 46,43
19 jaar € 858,70 € 198,15 € 39,63
18 jaar € 744,20 € 171,75 € 34,35

Voor BBL-leerlingen van 15 tot 18 jaar geldt het reguliere wettelijk minimum jeugdloon, zoals in de eerste tabel weergegeven.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2019

  

Loonheffing 2019

 

Loonheffingskortingen 2019

 

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2019

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

 

Loonkostenvoordelen 2019

Lage-inkomensvoordelen 2019

Normbedragen en overige cijfers 2019