Premies & Percentages

Premies en percentages 2018

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl)

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

 Betalingsverkeer tijdens feestdagen

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2018 worden geïndexeerd.

minimumloon 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2018 worden geïndexeerd.

Wettelijk minimumloon 2018

Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2018

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels.

Wettelijk minimumloon bbl 2018 

Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2018

Vanaf 2015 maakt het type brandstof niet meer uit voor het vaststellen van de grenzen. De bijtelling blijft voor een bestaande auto op hetzelfde niveau, zolang het contract op naam van hetzelfde bedrijf staat. Dus ook bij wisseling van de berijder. Wel geldt een maximum van 60 maanden.

Bijtelling privegebruik auto 2018

Loonheffing 2018

Loonheffing 2018 

Loonheffingskortingen 2018

Loonheffingskortingen 2018 

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2018

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

Premies SV en ZVW 2018 

Loonkostenvoordelen 2018

Loonkostenvoordelen 2018

Looninkomensvoordelen 2018

Looninkomensvoordeel

Normbedragen en overige cijfers 2018

Normbedragen 2018