Premies & Percentages 2019

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).
Premies & Percentages 2018

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Overboekingen worden direct verwerkt al het gaat om:

  • een overboeking van de ene rekening naar de andere rekening van dezelfde bank
  • SEPA-overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren die binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger kunnen worden bijgeschreven. 

Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:

  • Overboeking vrijdag 19 april 2019 = verwerkt op dinsdag 23 april 2019
  • Overboeking maandag 22 april 2019 = verwerkt op dinsdag 23 april 2019
  • Overboeking woensdag 1 mei 2019 = verwerkt op donderdag 2 mei 2019.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2019 worden geïndexeerd.

 

Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2019

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels. (Deze bedragen zullen per 01-07-2019 wijzigen.)

Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2019

  

Loonheffing 2019

 

Loonheffingskortingen 2019

 

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2019

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

 

Loonkostenvoordelen 2019

Lage-inkomensvoordelen 2019

Normbedragen en overige cijfers 2019