Premies & Percentages 2021

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Overboekingen worden direct verwerkt al het gaat om:

  • een overboeking van de ene rekening naar de andere rekening van dezelfde bank
  • SEPA-overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren die binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger kunnen worden bijgeschreven. 

Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:

Premies & Percentages 2018

 Feestdag                                  Datum                                                 Betalingsverkeer
mogelijk                                 
Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021 nee
Goede vrijdag vrijdag 2 april nee
Tweede Paasdag maandag 5 april nee
Koningsdag dinsdag 27 april ja
Dag van de Arbeid zaterdag 1 mei nee
Bevrijdingsdag woensdag 5 mei ja
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei ja
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei ja 
Eerste Kerstdag zaterdag 25 december nee
Tweede Kerstdag zondag 26 december nee
Oudjaarsdag vrijdag 31 december ja
Nieuwjaarsdag 2022 zaterdag 1 januari 2022 nee

 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het bruto minimumloon per dag, week of maand (per 1 januari 2021) is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zetten het hieronder voor je op een rij:

 Leeftijd  %                  Per maand       Per week        Per dag         
21 jaar en ouder          100%  € 1.701,00  € 395,55  € 78,51
20 jaar 80%  € 1.360,80  € 314,05  € 62,81
19 jaar 60%  € 1.020,60  € 235,55  € 47,11
18 jaar 50%  € 850,50  € 196,30  € 39,26
17 jaar 39,5%  € 671,90  € 155,05  € 31,01
16 jaar 34,5%  € 586,85  € 135,45  € 27,09
15 jaar 30%  € 510,30  € 117,75  € 23,55

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2021 opnieuw worden geïndexeerd.

Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2021

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden de volgende alternatieve staffels:

 Leeftijd                           Staffel %          Per maand      Per week         Per dag        
20 jaar 61,5% € 1.036,15 € 239,10 € 48,28
19 jaar 52,5% € 884,50 € 204,10 € 41,22
18 jaar 45,5% € 766,60 € 176,90 € 35,72

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2021 wijzigen. Voor BBL-leerlingen van 15 tot 18 jaar geldt het reguliere wettelijk minimum jeugdloon, zoals in de eerste tabel weergegeven.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak indien op naam in 2021

Co2  uitstoot % bijtelling
Volledig Elektrisch
Tot € 40.000 : 12%
Boven € 40.000 : 22%

Geen Co2 uitstoot en niet elektrisch (bijvoorbeeld waterstof)                             

12%

Co2 uitstoot 
 22%

 

Loonheffing 2021

Schijf      Loon op jaarbasis                                                Jonger dan
AOW-leeftijd                        
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later        
1+2  tot en met € 35.129 37,10% 19,20%
3 € 35.130 tot en met € 68.507 37,10% 37,10%
4 vanaf € 68.508 49,50% 49,50%
Schijf Loon op jaarbasis AOW-leeftijd en ouder, 
geboren in 1945 of eerder     
 
1+2 tot en met € 35.941 19,20%  
3 € 35.942 tot en met € 68.507 37,10%  
4 vanaf € 68.508 49,50%  

 

Loonheffingskortingen 2021

Type korting Werknemers jonger dan AOW-leeftijd Werknemers ouder dan AOW-leeftijd
Algemene heffingskorting
tot en met € € 21.042 € 2.837 € 1.469
afbouw vanaf € 21.043 tot en met € 68.507 5,977% 3.093%
vanaf € 68.508 € 0 € 0
Arbeidskorting
tot en met € 10.107 4,581% tot maximaal € 463 2.371% tot maximaal € 240
vanaf € 10.108 tot en met € 21.834 28,771% tot maximaal € 3.837 14.890% tot maximaal € 1.987
vanaf € 21.835 tot en met € 35.651 2.663% tot maximaal € 4.205 1.378% tot maximaal € 2.178
afbouw tussen € 35.652 en € 105.734 6,000% 3,105%
vanaf € 105.735 € 0 € 0
Jonggehandicaptenkorting
€ 761
Levensloopverlofkorting
per gespaard kalenderjaar tot en met 2011
(alleen voor de overgangsgroep)
€ 223

 

Percentages voor bijzondere verloningen jonger dan AOW-leeftijd (woonachtig in NL) 2021

Jaarloon lager dan                  Zonder loonheffingskorting       Correctie loonheffingskorting     Na correctie                             
€ 8.725 37,10% -37,10% 0.00%
€ 10.917 37,10% -4,85% 32.52%
€ 20.219 37,10% -28,77% 8,33%
€ 21.044 37,10% -2,66% 34,44%
€ 35.653 37,10% 3.31% 40.41%
€ 68.508 37,10% 11,98% 49,08%
€ 114.194 49,50% 6,00% 55,50%
Geen korting meer 49,50% 0,00% 49,50%

 

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2021

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

Type %                   Toelichting
AOW 17,90%  geheven over schijf 1 en 2 (tot AOW-leeftijd)
WLZ 9,65% geheven over schijf 1 en 2
ANW 0,10% geheven over schijf 1 en 2
     
premie AWf-laag 0,34% tot maximum premieloon
premie AWf-hoog 5,34% tot maximum premieloon
UFO-premie 0,68% tot maximum premieloon
basispremie WAO/WIA/Kinderopvang           7,53% inclusief 0,5% bijdrage kinderopvang
gedifferentieerde premie Whk
deze premie is per werkgever verschillend (rekenpremie is 1,28%)    
inkomensafhankelijke heffing ZVW 7,00% normaal tarief
bijdrage ZVW 5,75% verlaagd tarief
Nominale premie ZVW € 1.705  

  Dag                    Week                 4-weken           Maand              Jaar                 
Maximumpremieloon werknemersverzekeringen     
€ 224,27 € 1.121,36 € 4.485,46 € 4.859,25 € 58.311,00
Maximumbijdrageloon ZVW € 224,27 € 1.121,36 € 4.485,46 € 4.859,25 € 58.311,00

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn. 

Loonkostenvoordelen 2021

Regeling Per verloond uur       Maximum per jaar      Maximum aantal jaren    
oudere werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden           € 1,01 € 2.000,00 3
herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 1

 

Lage-inkomensvoordelen 2021

Jeugd - LIV (over 2020) Leeftijd 31-12-2019 Per verloond uur                      Maximum per jaar                     
 (LIV 2021 pas in juli bekend) 18  € 0,07 € 135.20
  19 € 0,08 € 166.40
  20 € 0,30 € 613,60
LIV Gemiddeld uurloon Per verloond uur Maximum per jaar
over 2020 vanaf € 10,29 tot en met € 12,87      € 0,51 € 1.000,00
over 2021 vanaf € 10,48 tot en met € 13,12 € 0,49 € 960,00

 

Normbedragen en overige cijfers 2021

Inkomensgrens 30%-regeling  
Loon werknemer met specifieke deskundigheid € 38.961            
Loon werknemer met specifieke deskundigheid, jonger dan 30 en graad in WO              € 29.616
Overige cijfers  
Vrije vergoeding per kilometer € 0,19
 Maximale gerichte vrijstelling in het kader van verhuizing € 7.750
Maaltijden € 3,35
Vrije ruimte WKR tot loonsom € 400.000 1,7%
Vrije ruimte WKR boven loonsom € 400.000 1,18%
Maximum pensioengevend loon € 112.189