Premies & Percentages 2020

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Overboekingen worden direct verwerkt al het gaat om:

  • een overboeking van de ene rekening naar de andere rekening van dezelfde bank
  • SEPA-overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren die binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger kunnen worden bijgeschreven. 

Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:

Premies & Percentages 2018

 Feestdag                                  Datum                                                 Betalingsverkeer
mogelijk                                 
Nieuwjaarsdag 2020 woensdag 1 januari 2020 nee
Goede vrijdag vrijdag 10 april nee
Tweede Paasdag maandag 13 april nee
Koningsdag maandag 27 april ja
Dag van de Arbeid vrijdag 1 mei nee
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei nee 
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei ja
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni ja 
Eerste Kerstdag vrijdag 25 december nee
 Tweede Kerstdag zaterdag 26 december nee
Oudjaarsdag donderdag 31 december ja
 Nieuwjaarsdag 2021 vrijdag 1 januari 2021 nee

 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Het bruto minimumloon per dag, week of maand (per 1 januari 2020) is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zetten het hieronder voor je op een rij:

 Leeftijd  %                  Per maand       Per week        Per dag         
21 jaar en ouder          100%  € 1.680,00  € 387,70  € 77,54
20 jaar 80%  € 1.344,00  € 310,15  € 62,03
19 jaar 60%  € 1.008,00  € 232,60  € 46,52
18 jaar 50%  € 840,00  € 193,85  € 38,77
17 jaar 39,5%  € 663,60  € 153,15  € 30,63
16 jaar 34,5%  € 579,60  € 133,75  € 26,75
15 jaar 30%  € 504,00  € 116,30  € 23,26

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-01-2021 opnieuw worden geïndexeerd.

Bruto minimumloon BBL per 1 juli 2020

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden de volgende alternatieve staffels:

 Leeftijd                           Staffel %          Per maand      Per week         Per dag        
20 jaar 61,5% € 1.033,20 € 238,45 € 47,69
19 jaar 52,5% € 882,00 € 203,55 € 40,71
18 jaar 45,5% € 764,40 € 176,40 € 35,28

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2020 wijzigen. Voor BBL-leerlingen van 15 tot 18 jaar geldt het reguliere wettelijk minimum jeugdloon, zoals in de eerste tabel weergegeven.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak indien op naam in 2020

Co2  uitstoot % bijtelling
Volledig Elektrisch
Tot € 45.000 : 8%
Boven € 45.000 : 22%

Geen Co2 uitstoot en niet elektrisch (bijvoorbeeld waterstof)                             

8%

Co2 uitstoot 
 22%

 

Loonheffing 2020

Schijf      Loon op jaarbasis                                                Jonger dan
AOW-leeftijd                        
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later        
1  tot en met € 20.711 37,35% 19,45%
2 € 20.712 tot en met € 34.711 37,35% 19,45%
3 € 34.712 tot en met € 68.507 37,35% 37,35%
4 vanaf € 68.508 49,50% 49,50%
Schijf Loon op jaarbasis AOW-leeftijd en ouder, 
geboren in 1945 of eerder     
 
 1 tot en met € 20.711 19,45%  
2 € 20.711 tot en met € 35.375 19,45%  
3 € 35.376 tot en met € 68.507 37,35%  
4 vanaf € 68.508 49,50%  

 

Loonheffingskortingen 2020

Type korting Werknemers jonger dan AOW-leeftijd      Werknemers ouder dan AOW-leeftijd     
 Algemene heffingskorting         
tot en met € € 20.711 € 2.711 € 1.413
afbouw vanaf € 20.712 tot en met € 68.507    5,672% 2,954%
vanaf € 68.508 € 0 € 0
Arbeidskorting    
 tot en met € 9.921 2,812% 1,464%
vanaf € 9.922 tot en met € 21.430  28,812% 15,004%
vanaf € 21.431 tot en met € 34.954 1,656% tot maximaal € 3.819      0,862% tot maximaal € 1.989     
afbouw tussen € 34.955 en € 98.604 6,000%  3,069%
vanaf € 98.605 € 0 € 0
Jonggehandicaptenkorting    
   € 749  
Levensloopverlofkorting    
per gespaard kalenderjaar tot en met 2011
(alleen voor de overgangsgroep)
€ 219
 

 

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2020

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

Type %                   Toelichting
AOW 17,90%  geheven over schijf 1 en 2 (tot AOW-leeftijd)
WLZ 9,65% geheven over schijf 1 en 2
ANW 0,10% geheven over schijf 1 en 2
     
premie AWf-laag 2,94% tot maximum premieloon
premie AWf-hoog 7,94% tot maximum premieloon
UFO-premie 0,68% tot maximum premieloon
basispremie WAO/WIA/Kinderopvang           7,27% inclusief 0,5% bijdrage kinderopvang
gedifferentieerde premie Whk
deze premie is per werkgever verschillend (rekenpremie is 1,28%)    
inkomensafhankelijke heffing ZVW 6,70% normaal tarief
bijdrage ZVW 5,45% verlaagd tarief

  Dag                    Week                 4-weken           Maand              Jaar                 
Maximumpremieloon werknemersverzekeringen     
 € 220,12 € 1.100,61 € 4.402,46 € 4.769,33 € 57.232,00
Maximumbijdrageloon ZVW € 220,12 € 1.100,61 € 4.404,46 € 4.769,33 € 57.232,00

 

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn. 

Loonkostenvoordelen 2020

Regeling Per verloond uur       Maximum per jaar      Maximum aantal jaren    
oudere werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden           € 1,01 € 2.000,00 3
herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 1

 

Lage-inkomensvoordelen 2020

Jeugd - LIV (over 2019) Leeftijd 31-12-2018 Per verloond uur                      Maximum per jaar                     
  18  € 0,13 € 270,40
  19 € 0,16 € 332,80
  20 € 0,59 € 1.227,20
  21 € 0,91 € 1.892,80
LIV (over 2019) Gemiddeld uurloon Per verloond uur Maximum per jaar
  vanaf € 10,05 tot en met € 11,07      € 1,01 € 2.000,00
  vanaf € 11,08 tot en met € 12,58 € 0,51 € 1.000,00

 

Per 2020 zal de LIV worden aangepast naar één staffel met als vergoeding € 0,51 en een maximum van € 1.000,00. Ook de Jeugd-LIV wordt versoberd. Per 2024 komt de jeugd-LIV te vervallen. 

Normbedragen en overige cijfers 2020

Inkomensgrens 30%-regeling  
Loon werknemer met specifieke deskundigheid € 38.347            
Loon werknemer met specifieke deskundigheid, jonger dan 30                      € 29.149
Overige cijfers  
Vrije vergoeding per kilometer € 0,19
Maaltijden € 3,35
Vrije ruimte WKR tot loonsom € 400.000 1,7%
Vrije ruimte WKR boven loonsom € 400.000 1,2%