Premies & Percentages 2018

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).
Premies & Percentages 2018

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2018 worden geïndexeerd.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2018 worden geïndexeerd.

Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2018

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2018

Vanaf 2015 maakt het type brandstof niet meer uit voor het vaststellen van de grenzen. De bijtelling blijft voor een bestaande auto op hetzelfde niveau, zolang het contract op naam van hetzelfde bedrijf staat. Dus ook bij wisseling van de berijder. Wel geldt een maximum van 60 maanden.

Loonheffing 2018

Loonheffingskortingen 2018

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2018

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

Loonkostenvoordelen 2018

Looninkomensvoordelen 2018Normbedragen en overige cijfers 2018