Premies & Percentages

Klik hier voor een versie in A4-formaat. Die kun je eenvoudig opslaan of printen.
De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl)

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

SD Worx - Betalingsverkeer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Deze bedragen zullen per 01-01-2018 worden geïndexeerd.

Bruto minimumloon BBL per 1 juli 2017

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Deze bedragen zullen per 01-07-2017 worden geïndexeerd.

 

Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2017

Vanaf 2015 maakt het type brandstof niet meer uit voor het vaststellen van de grenzen. De bijtelling blijft voor een bestaande auto op hetzelfde niveau, zolang het contract op naam van hetzelfde bedrijf staat. Dus ook bij wisseling van de berijder. Wel geldt een maximum van 60 maanden.

SD Worx - Bijtelling privegebruik auto

Loonheffing 2017

SD Worx - Loonheffingen 2017

Loonheffingskortingen 2017

SD Worx - Loonheffingskortingen 2017

Premies sociale verzekeringen en ZVW 2017

Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

SD Worx - Premies sociale verzekeringen en ZVW 2017

Premiekortingen 2017

SD Worx - Premiekortingen 2017

Normbedragen en overige cijfers 2017

SD Worx - Normbedragen en overige cijfers 2017