Van Santvoort Bouw

Chris Pijnenburg is personeelsfunctionaris en KAM coördinator bij het bijna 100-jarige familiebedrijf Van Santvoort Bouw. We spraken hem over de overstap naar salarisverwerking door SD Worx en het in gebruik nemen van Cobra Self Service (ESS).

Van origine maakte de salarisverwerking bij Van Santvoort Bouw onderdeel uit van de boekhouding. “Eigenlijk een taak die er al die jaren maar gewoon bij werd gedaan.” Aldus Chris. “De bouw kent een complexe CAO met veel regels waar je boven op moet blijven zitten om het goed toe te passen en te beheren. Naast die specifieke CAO-kennis vraagt de salarisverwerking ook om kennis en inzicht in automatisering en het gebruiken van systemen.”

Salarisverwerking uitbesteed

Van Santvoort Bouw maakte gebruik van het CAO onderhoudsmodel, waarbij het beheer van de CAO door SD Worx wordt uitgevoerd.  “Maar je moet dan zelf nog steeds de vertaling maken naar de juiste medewerker instellingen en dit continue blijven bewaken.” Vervolgt Chris. “We hebben onze werkwijze eens goed tegen het licht gehouden en de conclusie getrokken dat het anders moest. Salarisverwerking in-huis bleek te tijdrovend en te complex om naast onze andere werkzaamheden er bij te doen en voor het aanstellen van een salarisadministrateur zou er onvoldoende werk zijn. Dat was voor ons het moment om over te stappen naar externe salarisverwerking. Met als voornaamste reden het ontzorgen op het gebied van salarisverwerking.”

Tegelijk is ook de verantwoordelijkheid voor de salarisadministratie verplaatst naar HR. Chris zegt daarover: “Keuzes waar we vandaag de dag nog steeds erg blij mee zijn. We zien de externe salarisverwerking als een verlengstuk van onze eigen werkzaamheden. Het ontzorgt ons bedrijf. Al met al zeggen we nu: hadden we de overstap maar eerder gedaan!”

 

Overstap naar Employee Self Service (ESS)

Toen bleek dat het bouwbedrijf uit de crisis begonnen te raken, is er goed nagedacht hoe Van Santvoort de bedrijfsvoering kon ‘verjongen’. “We vonden dat we als bedrijf met de tijd mee moesten. Net als dat de overheid bijvoorbeeld veel online doet, vonden wij dat ook wij daar veel meer gebruik van moesten maken. Een van de veranderingen die we hebben doorgevoerd is het in gebruik nemen van ESS door onze medewerkers. We zagen dat de ontwikkeling van Cobra HRM goede stappen vooruit had gemaakt en dat voor¬al de nieuwe mogelijkheden van ESS ons toegevoegde waarde kon bieden. Zoals het beschikbaar hebben van HR informatie op alle bijvoorbeeld je telefoon, waardoor het gebruik veel toegankelijker is geworden.” Aldus Chris.
“Naast de digitale loonstroken en jaaropgaven zijn we erg blij met het online HR dossier en het inzichtelijk maken van verlofsaldi. Ook bedrijfsnieuws delen we via Cobra. We gaan nu de papieren dossiers digitaliseren zodat we ook de historische documenten online beschikbaar hebben. Het is de mix van de specialistische bouw- kennis van SD Worx en de nieuwe mogelijkheden van Cobra HRM die voor ons het verschil maakt.” 

Deze Reference Case kwam tot stand dankzij de hulp van Van Santvoort Bouw. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.
© SD WORX - 2018

 

Van Santvoort Bouw
Salarisverwerking in-huis bleek te tijdrovend en te complex om het erbij te doen naast onze andere werkzaamheden. Chris Pijnenburg personeelsfunctionaris | KAM coördinator Van Zantvoort Bouw