Hoge Raad maakt einde aan ‘slapende dienstverbanden’

Door Jilly El Moridi - 18 november 2019 - Leestijd: 5 Minuten

Wet- en regelgeving

In opvolging van ons artikel: "Het slapend dienstverband en de toelaatbaarheid daarvan" publiceerde we enige tijd geleden een artikel over het advies van Advocaat-generaal De Bock aan de Hoge Raad. Advocaat-generaal de Bock is van mening dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Het was afwachten of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zou volgen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 8 november jongstleden uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’ en oordeelt in lijn met het advies van Advocaat-generaal De Bock. Nu er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (Wet compensatie transitievergoeding), wordt de werkgever niet meer op hoge kosten gejaagd. De wetgever wilt af wil van de ‘slapende dienstverbanden’ en op grond daarvan brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ mee dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dan ook de verplichting om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

En nu?

Momenteel zouden er duizenden werknemers tegen hun zin een slapend dienstverband hebben. De uitspraak van de Hoge Raad zal als gevolg hebben dat veel werknemers opnieuw een verzoek zullen indienen bij hun werkgever om het dienstverband te beëindigen en daarbij een vergoeding uit te betalen. Als er geen sprake is van een uitzonderingssituatie die het slapend dienstverband rechtvaardigt, zal de werkgever aan het verzoek van zijn werknemer moeten voldoen. 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen