1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Verzuim & Verlof >
creditcard in tropische omgeving

Uitbetaling vakantiegeld: het is er weer tijd voor!

Bij veel bedrijven wordt in mei het vakantiegeld uitbetaald. Een extraatje bovenop je maandelijkse salaris waar veel mensen blij van worden, vooral met de zomervakantie in het vooruitzicht. Maar hoe wordt het vakantiegeld eigenlijk berekend? Wanneer krijg je het uitbetaald? En hoeveel houd je uiteindelijk over na belastingen?

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) heb je als werknemer in beginsel recht op minimaal 8% van je brutoloon als vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend over je volledige brutoloon, inclusief overwerktoeslagen, consignatietoeslagen, provisie, prestatietoeslagen en gevarengeld. Uitkeringen zoals jubileumuitkeringen, dertiende maand, winstuitkeringen, bonussen en onkostenvergoedingen tellen in beginsel niet mee voor de berekening van het vakantiegeld.

  Let op:

   

  • Als je onder een cao valt, kunnen er afwijkende afspraken zijn gemaakt.
  • Een uitzondering is een werknemer (21 jaar of ouder) die meer dan drie keer het minimumloon verdient (per 1 januari € 1.934,40 bruto per maand, vermenigvuldigd met 3 is € 5.803,20 bruto). Voor deze werknemer kan in de arbeidsovereenkomst worden afgesproken dat er geen vakantiegeld wordt betaald over het bedrag dat boven de drie keer het minimumloon uitkomt.

   

    

   Volgens de wet moet het vakantiegeld minstens één keer per jaar, maar uiterlijk in juni worden uitbetaald. De meeste bedrijven in Nederland betalen het vakantiegeld jaarlijks in mei uit. Partijen kunnen er ook voor kiezen om het vakantiegeld in termijnen uit te betalen, bijvoorbeeld elke maand samen met het salaris, maar dit moet dan wel zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Als het vakantiegeld te laat wordt betaald, heb je recht op wettelijke rente en verhoging.

   Het vakantiegeld moet altijd apart op de loonstrook vermeld worden. Als je uit dienst gaat, moet het opgebouwde vakantiegeld bij uitdiensttreding worden uitbetaald.

   Vakantiegeld bruto - netto: Wat houd ik over?

   Na de berekening staat er een mooi brutobedrag voor vakantiegeld op je loonstrook. Helaas gaat daar nog wel wat van af.

   Belasting over vakantiegeld

   Je vakantiegeld wordt anders belast dan je reguliere salaris. Omdat het vakantiegeld maar één keer per jaar wordt betaald, wordt het belast alsof het bovenop je jaarinkomen komt. Dit betekent dat het bijzondere tarief van toepassing is voor de loonheffing. Het bijzondere tarief wordt bepaald op basis van je totale inkomen van het voorgaande jaar. Het bijzondere tarief dat voor jou van toepassing is, staat op de salarisstrook vermeld. Wil je liever zelf uitrekenen hoeveel belasting je betaalt?

   Hier is een rekenvoorbeeld:

   Stap 1: Bereken je bruto vakantiegeld, stel:

   • Je verdient bruto € 2.200 per maand.
   • Je bouwt elke maand 8% vakantiegeld op, dus € 176.
   • Als je salaris een jaar lang hetzelfde is gebleven, ontvang je in mei het volgende brutobedrag aan vakantiegeld: 12 x € 176 = € 2.112.

   Stap 2: Bereken je jaarloon bijzonder tarief (jaarloon BT):

   • Het jaarloon BT wordt gebaseerd op je jaarloon van het voorgaande jaar. Als je net begonnen bent, wordt het gebaseerd op een schatting van je jaarloon op basis van je startsalaris.
   • 12 x je bruto maandsalaris + je vakantiegeld.
   • 12 x € 2.200 + € 2.112 = € 28.512.

   Stap 3: Bereken de te betalen belasting:

   • Aan de hand van het jaarloon BT kun je het toepasselijke tarief bepalen. Het standaardtarief in 2023 is 0%, 36,93% of 49,50%. Houd er rekening mee dat de loonheffingskorting afhankelijk is van je inkomen.
   • Stel dat het jaarloon BT € 28.512 bedraagt. Het bijzondere tarief dat wordt toegepast op het vakantiegeld is dan 36,93% + 3,01% (verrekeningspercentage) = 39,94%.
   • De belasting over het vakantiegeld van € 2.112 bedraagt € 843,53.

   Stap 4: Bereken je netto vakantiegeld:

   • Je bruto vakantiegeld was € 2.112. Trek de belasting eraf en je hebt je netto vakantiegeld: € 2.112 - € 843,53 = € 1.268,47.

   Helaas blijft er netto wat minder over van je vakantiegeld, maar het is toch een leuk extra bedrag, vooral vlak voor je zomervakantie!

    Inzicht in de waarde van arbeidsvoorwaarden

    Wil je jouw werknemers een beter inzicht geven in de waarde van hun arbeidsvoorwaarden? Onze online reward portal kan je hierbij helpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over hoe deze tool jou kan ondersteunen en hoe het jouw werknemers kan helpen om hun arbeidsvoorwaarden volledig te begrijpen. We staan klaar om je te helpen!

     Lees meer over effectieve reward communicatie
     Ralph Koks

     Ralph Koks

     Jurist arbeidsrecht en gegevensbescherming

     Ralph is al zijn gehele werkzame leven actief binnen het arbeidsrecht. Met de komst van de AVG (GDPR) heeft hij gegevensbescherming aan zijn expertise toegevoegd. Begin 2016 verruilde Ralph zijn baan als advocaat voor zijn huidige functie binnen SD Worx. Ralph adviseert zowel kleine als grote (internationale) werkgevers, beschikt over ruime proceservaring en verzorgt regelmatig opleidingen.