1. Home>
lachende mensen

Medewerkersbetrokkenheid vergroten door middel van HR digitalisering

Vertrouwen, in zowel zichzelf als hun werkgever, is essentieel voor werknemers om succesvol te zijn op de werkvloer. Soms wordt (zelf)vertrouwen gezien als een eigenschap die je óf wel hebt óf niet hebt. Maar dat is niet helemaal juist. Het kan zich in de loop van de tijd ontwikkelen of verbeteren. Bovendien speelt digitale HR vaak een cruciale rol bij het vergroten van het vertrouwen van medewerkers.

Waarom is het (zelf) vertrouwen van werknemers belangrijk?

 • Zelfverzekerde medewerkers durven initiatief te nemen.
 • Ze waarderen anderen.
 • Ze dragen bij aan een positieve cultuur.
 • Ze zijn geweldige rolmodellen.
 • Ze zijn productiever.
 • Ze dragen bij aan de merkperceptie.

Hoe hangt dit samen met HR digitalisering? 

Digitalisering van HR-processen speelt hierbij een grote rol. De afgelopen jaren hebben organisaties zich vooral gericht op het optimaliseren van digitale ervaringen voor hun klanten, terwijl medewerkers vaak achterbleven met verouderde IT-systemen, vele Excel-sheets en zelfbedachte oplossingen.

De gevolgen van dit gebrek aan aandacht voor de digitale werkplek en werknemerservaring  zijn vaak groter dan je zou denken, vooral als het gaat om het behouden van personeel. We geven twee voorbeelden: 

 1. Onnodig ingewikkelde processen leiden tot tijdverspilling, frustratie en schade aan het (zelf)vertrouwen. Medewerkers moeten snel contact kunnen opnemen met collega's en klanten en directe toegang tot belangrijke informatie is essentieel. Maar dat is niet altijd het geval vanwege complexe interfaces, verwarrende gebruikersontwerpen en een overdaad aan systemen. 
 2. Stel dat je werknemer 15 minuten besteedt aan het invullen van een formulier, om vervolgens alle ingevoerde gegevens te verliezen wanneer hij op 'verzenden' klikt door een fout in het systeem. Dergelijke ervaringen zorgen ervoor dat werknemers digitale oplossingen als ‘onbetrouwbaar’ beschouwen, wat het vertrouwen van werknemers in digitale systemen schaadt.

Je begrijpt het probleem. Laten we nu eens kijken naar positieve oplossingen... 

Zes technische functies om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten 

#1 Transparantie en openheid

Werknemers hebben meer vertrouwen dat hun werk er toe doet als je transparant bent over je beslissingen, doelen en statistieken. Organisaties die tijdig specifieke feedback geven, worden extra gewaardeerd. Dit helpt werknemers om te groeien en zich zekerder te voelen over hun manier van werken. Een digitale werkplek met oplossingen zoals communicatieplatforms en tools voor feedback en kennisdeling kunnen hierbij helpen.

#2 Veiligheid en privacy

Sinds de invoering van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) hebben medewerkers meer vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen en verantwoord worden gebruikt. Toch blijven cyberaanvallen en datalekken een constante dreiging. De enige manier om werknemers gemoedsrust te bieden, is om gegevensbeveiliging en privacy prioriteit te geven bij HR-digitalisering.

#3 Zelfbewustzijn

Zelfvertrouwen hangt nauw samen met het vermogen van je werknemers om goed te presteren als professional en als persoon. Met andere woorden, digitale HR oplossingen zijn effectiever als ze worden ontwikkeld met de eindgebruikers in gedachten. Houd dit in gedachten bij het kiezen van digitale oplossingen voor loopbaanontwikkeling, welzijn en flexibel werkstructuren.

#4 Ondersteuning

Soms is het lastig om een vraag te stellen aan collega’s, lijkt een vraag onbelangrijk of is de stap iemand te benaderen groter dan verwacht. Hier kan HR-tech, met name op basis van AI, helpen. Tools kunnen bijvoorbeeld trainingen voorstellen, medewerkers begeleiden bij projecten of antwoord geven op veel gestelde vragen.

#5 personalisatie

‘One size misfits all' is een veelgebruikte uitdrukking door softwareleveranciers, maar er schuilt veel waarheid in. Een effectieve manier om het vertrouwen van werknemers te vergroten, is het implementeren van tools die gepersonaliseerde ervaringen bieden. Denk bijvoorbeeld aan een AI- aangedreven talentmarketplace die fungeert als een persoonlijke loopbaancoach. Of op een ander niveau, sommige tools kunnen je DEI-doelen ondersteunen door diversiteit en inclusie in je team te versterken.

#6 Luisteren

Het is mogelijk dat je niet zeker weet of je het vertrouwen van je werknemers wel moet verbeteren. Misschien loopt alles soepel, misschien ook niet. Begin met luisteren naar je medewerkers. Zij geven aan wat ze nodig hebben om productiever te zijn en meer betrokkenheid te tonen. Van enquêtes tot platforms voor voortdurende dialogen, er zijn talloze mogelijkheden om de (veranderende) behoeften en wensen van werknemers te achterhalen.

  Begin vandaag nog met je HR-digitaliseringstraject! 

  Bekijk ons online magazine en ontdek hoe ver jij staat in de digitalisering van je HR.

   Bekijk het online magazine