1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Internationaal verlonen & internationale dienstverbanden >
Nl_Bijna een op de drie hr- en payrollprofessionals vreest dat hun organisatie vaardigheden mist om Brexit op te vangen_1200x800_1

BREXIT: waar moet je als werkgever rekening mee houden

Nl_Bijna een op de drie hr- en payrollprofessionals vreest dat hun organisatie vaardigheden mist om Brexit op te vangen_1200x800_1

Brexit is een feit: met ingang van 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (“VK”) geen onderdeel meer van de Europese Unie (“EU”). Door de stortvloed aan informatie over Brexit is het soms lastig voor werkgevers de gevolgen van de Brexit goed te overzien. In dit artikel proberen wij wat orde in de chaos te scheppen. Waar moet je als werkgever rekening mee houden?

  1. WERKNEMERS UIT HET VK DIE WERKEN IN NEDERLAND

  Tijdens de overgangsperiode

  Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Tijdens deze overgangsperiode verandert er vrijwel niets. Werknemers uit het VK die rechtmatig in Nederland verblijven kunnen gewoon blijven werken, studeren en wonen in Nederland. Zij hebben geen verblijfsdocument nodig, enkel hun geldig paspoort.

  Het is echter wel van belang dat deze werknemers ervoor zorgen dat zij ook ná 31 december 2020 in Nederland kunnen blijven wonen en werken. Zij dienen daartoe een aanvraag te doen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (“IND”). Het is belangrijk dat de werknemers ingeschreven staan in het Basisregistratie Personen (“BRP”) van hun gemeente en dat de gegevens in het BRP juist zijn. De IND stuurt namelijk gedurende de overgangsperiode de uitnodigingen om een verblijfsdocument aan te vragen per brief naar alle VK-onderdanen in Nederland die in het BRP bekend zijn. Na ontvangst van deze uitnodiging kunnen de werknemers de aanvraag pas doen. 

  Als de werknemer aan de gestelde voorwaarden voldoet, zal de werknemer een verblijfsdocument krijgen. De tijd die de werknemer in Nederland woont bepaalt het soort verblijfsdocument. Woont de werknemer korter dan 5 jaar in Nederland, dan dient de werknemer een verblijfsdocument voor bepaalde tijd aan te vragen. Indien de werknemer al langer dan 5 jaar in Nederland woont, vraagt de werknemer een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aan. Ook als de werknemer al in het bezit is een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf als EU-burger, heeft de werknemer een nieuw verblijfsdocument nodig. De IND stuurt ook deze werknemers een brief met instructies. 

  Niet alle werknemers kunnen een brief verwachten van de IND. Denk aan werknemers die een nationale verblijfsvergunning hebben voor permanent verblijf, werknemers die naast de VK-nationaliteit ook een EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit hebben (inclusief familieleden zonder deze dubbele nationaliteit) en de derdelanders waarvan de relatie met een VK-onderdaan in Nederland is gestopt door scheiding of overlijden. Deze groepen hoeven geen nieuw verblijfsdocument aan te vragen.

   Werknemers uit het VK in dienst nemen ná de overgangsperiode

   Indien je ná 31 december 2020 een nieuwe werknemer uit het VK in dienst wenst te nemen, dan moet je een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV.  

   Het aanvragen van een reguliere vergunning voor verblijf en arbeid kan pas nadat je eerst naar een kandidaat hebt gezocht binnen de EU-, EER- of Zwitserland. Als daar geen kandidaat is gevonden, kan de zoektocht worden uitgebreid naar het VK.

   Werknemers uit het VK die na de overgangsperiode voor onbepaalde tijd in Nederland willen gaan wonen, moeten zelf een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen. Ook moeten zij inburgeren, mits zij hoofdzakelijk naar Nederland komen om te werken. Er zijn overigens wel enkele uitzonderingen voor bepaalde werknemers, zoals kenniswerkers.

    Grensoverschrijdende detachering

    Tijdens de overgangsperiode blijven dezelfde regels gelden voor werknemers uit het VK die in NL gedetacheerd zijn. Zij kunnen dus hun diensten blijven verrichten en voltooien voor het in het VK gevestigde bedrijf. 

    Na de overgangsperiode eindigt het vrij verkeer van diensten, wat in beginsel betekent dat de gedetacheerde werknemers hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten na 31 december 2020. Let op, hier kunnen nog andere afspraken over worden gemaakt in de overleggen die de EU en het VK de komende tijd hebben. Uiteraard zullen we je hier in dat geval over informeren.

     Grensarbeiders

     Grensarbeiders werken wel in Nederland, maar wonen daar niet. Grensarbeiders uit het VK die al vóór 31 december 2020 in Nederland werken en dit kunnen bewijzen, mogen zowel tijdens als na de overgangsperiode hun werkzaamheden voortzetten. 

     De afspraken over VK-onderdanen die ná 31 december 2020 willen starten als grensarbeider zijn nog niet gemaakt, hierover moet nog overlegd worden tussen de EU en het VK tijdens de overgangsperiode. Wij houden je op de hoogte van de updates.

      2. WERKNEMERS DIE WERKEN IN HET VK

      Overgangsperiode

      Het is uiteraard ook mogelijk dat je Nederlandse werknemers in dienst hebt die werkzaam zijn in het VK. Tijdens de overgangsperiode verandert er ook in dit geval niet veel voor deze werknemers. 

      Van belang is dat werknemers die voor of tijdens de overgangsperiode in het VK wonen of werken zich aanmelden bij de VK-autoriteiten. Net als in Nederland, is ook in het VK van belang hoelang de werknemer al in het VK verblijft. Indien de werknemer al langer dan 5 jaar aaneengesloten in het VK woont, kan hij een ‘settled status’ aanvragen. Als de werknemer deze settled status ontvangt, kan de werknemer voor onbepaalde tijd in het VK blijven wonen en werken. Als de werknemer korter dan 5 jaar in het VK woont, kan hij zich aanmelden voor een ‘pre-settled status’. Daarmee kan de werknemer nog in het VK wonen en werken tot de termijn van 5 jaar is bereikt. 

       Ná de overgangsperiode

       Na de overgangsperiode hebben EU-burgers niet meer automatisch het recht om in het VK te wonen en te werken. Het VK zal hier mogelijk afwijkend beleid voor ontwerpen. In dat geval informeren wij je uiteraard.

        Marleen Maas

        Marleen Maas

        Legal Consultant

        Marleen Maas is sinds mei 2018 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam onder andere werkzaam geweest in de advocatuur en als in-house arbeidsjurist. Marleen adviseert en begeleidt bij SD Worx elke dag met veel plezier zowel nationale als internationale klanten. Door haar persoonlijke en professionele insteek maakt zij het Nederlands arbeidsrecht begrijpelijk en inzichtelijk en levert zij voor iedere klant maatwerk.