1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Privacy & veiligheid >
Digital Dilemma_ Why Payroll Companies Need to Embrace Digital

Thuiswerkers monitoren? AP publiceert OR-privacyboekje

Digital Dilemma_ Why Payroll Companies Need to Embrace Digital

Nu thuiswerken het nieuwe normaal is geworden, zijn werkgevers extra geïnteresseerd in het monitoren van hun werknemers. Het monitoren van werknemers is echter ingrijpend voor de privacy van de werknemers. De ondernemingsraad (hierna: OR) heeft een belangrijke rol om de privacy van de werknemers te waarborgen. Om de OR te ondersteunen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) een ‘privacyboekje’ gepubliceerd waarin zij ingaat op de rol van de OR bij het waarborgen van privacy op de werkvloer. In dit artikel geven we je hier graag een toelichting op.

  Rol van de OR

  Iedere werkgever verwerkt persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van de salarisadministratie of het bijhouden van een ziekteverzuimdossier. Ook gebruiken veel werkgevers personeelsvolgsystemen zoals camera’s op de werkvloer of een systeem dat een pas of badge gebruikt om de aanwezigheid van een werknemer te registreren.

  Zoals eerder benoemd heeft de OR een belangrijke rol om de privacy van de werknemers te waarborgen. De OR heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna: WOR) namelijk instemmingsrecht bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen. Dit betekent dat de werkgever de OR moet vragen in te stemmen met regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt. Zonder de instemming van de OR kan een werkgever een regeling niet zomaar doorvoeren. Om regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt goed te kunnen beoordelen, is van belang dat de leden van de OR zich bewust zijn van hun rol en de OR kritische vragen aan de werkgever kan stellen over de voorgenomen privacyregeling. Om de OR te ondersteunen heeft de AP een handreiking gemaakt: het OR-privacyboekje.

   OR-privacyboekje

   Het OR-privacyboekje behandeld onder andere de volgende vragen:

   • Wanneer heeft de OR instemmingsrecht?
   • Wat is een persoonsgegevens precies? En wat verstaan we onder verwerken?
   • Wat zijn de belangrijkste privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
   • Welke vragen kan een OR stellen om te checken of de plannen van de werkgever in lijn met de AVG zijn?

   Wij adviseren werkgevers dan ook de OR te informeren over het OR-privacyboekje en houd er als werkgever dus rekening mee dat aan de OR instemming gevraagd moet worden bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen. Voer je als werkgever een regeling in zonder de OR om instemming te vragen, kan de OR het besluit tot het invoeren van de regeling nietig laten verklaren.

   Wil je meer weten over wanneer een OR verplicht is binnen een onderneming? Over welke zaken de OR zeggenschap heeft? Of wil je weten of jouw onderneming voldoet aan de AVG? Neem dan contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.com.

    Jilly El Moridi

    Jilly El Moridi

    Legal Consultant

    Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.