1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Software & automatisering >
Fr_blog27_1200x800

HR-trends in 2019: van alles omvattende termen naar een meer concrete aanpak

Fr_blog27_1200x800

Welke ontwikkelingen bepalen jouw agenda? Afgelopen jaren zagen we dat sommige trends nogal wat overkoepelende termen bevatten die soms lastig te vertalen waren naar dagelijkse werkzaamheden. Het HR-vakgebied daarentegen, bevindt zich in een flinke transitiefase. De impact van diverse ontwikkelingen wordt steeds concreter. Zo is employer branding eigenlijk al geen trend meer maar een must, zorgt digitalisering voor een herverdeling van taken in HR-teams en heeft een wetswijziging zoals de AVG veel invloed op hoe je dagelijks met persoonsgegevens om moet gaan. In dit artikel praten we je bij over een aantal ontwikkelingen waar je als HR-professional in 2019 niet omheen kunt.

  Personalisatie

  Employer branding: persoonlijke beleving

  Organisaties zetten steeds vaker hun eigen medewerkers in om nieuwe collega’s te werven. Zo maak je een persoonlijke connectie met werkzoekenden en speel je in op beleving. Maar hoe ervaren medewerkers het in jouw organisatie? Wat vertellen zij over hun dagelijkse werk? 
  We zien dat vacatureteksten steeds vaker worden ingewisseld door (of aangevuld worden met) verhalen van medewerkers die een inkijkje geven in hun dagelijkse werkzaamheden: managers die vertellen hoe zij hun team inspireren of nieuwe collega’s die toelichten hoe zij hun nieuwe werkgever ervaren.  Dit is laagdrempelige en persoonlijke communicatie waar je je imago als werkgever een boost mee kunt geven. 

   Tips:

   1. Werk samen met je marketingcollega’s als het gaat om employer branding en doelgroepbeleving.
   2. Investeer in video content. 
   3. Betrek je medewerkers bij het delen van content. Hun sociale netwerk is vaak groter dan dat van de organisatie zelf. Je kunt bijvoorbeeld met # hashtags werken of investeren in een ambassadeurstool zoals Social Seeder (www.socialseeder.com). 
   4. Sta je nog aan de basis van het investeren in employer branding? Er zijn partners die je kunnen helpen met het opzetten van een werken-bij-website en het optuigen van job marketing. Zie bijvoorbeeld www.hroffice.eu
   5. Vraag feedback van collega’s. Zorg dat je weet hoe zij denken over hun werkzaamheden, de cultuur, de fysieke werkomgeving, de activiteiten en de tools die ze dagelijks gebruiken. Laat de positieve, sterke punten terugkomen in je employer branding en in vacatures. 

    Leren, ontwikkelen, coachen: gebaseerd op persoonlijke behoeften

    We stappen steeds meer af van ‘alles voor iedereen’. Ook als het gaat om het aanbod aan ontwikkelmogelijkheden in je organisatie. Met behulp van AI (Artificial Intelligence) worden trends en gebeurtenissen in persoonlijke ontwikkelpaden herkend. Daarmee kunnen cursussen, trainingen en coachingstrajecten steeds meer gepersonaliseerd worden aangeboden.

     Tip:

     Bepaal specifieke momenten in een ontwikkelpad, bijvoorbeeld: medewerker is 1 jaar in dienst. Ontwikkel cursussen en trainingen bij die specifieke situaties. Haal vervolgens (met behulp van AI) uit je data welke medewerkers aan de juiste kenmerken voldoen voor deelname aan die trainingen en nodig ze uit.

      Werkomgeving: wat de één prettig vindt, vindt de ander juist vervelend

      Moeten we nu in kantoortuinen werken? Of iedereen in aparte kantoren plaatsen? Vraag je tien medewerkers om hun mening, dan krijg je tien verschillende antwoorden. Tegelijkertijd wil je efficiënt omgaan met de beschikbare kantoorruimte en is het ook wel prettig als collega’s elkaar af en toe zien en spreken. 
      Wat we zien is dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in een gemixte inrichting. Je ziet ruimtes waar het mogelijk is om samen aan een grote tafel te werken, stilteruimtes waar je je even terug kunt trekken om te telefoneren en kleine vergaderplekken om samen te overleggen of aan een project te werken. 

       Tip:

       Creëer een variëteit aan ruimtes binnen het kantoor. Zo bied je mogelijkheden voor zowel individuele collega’s als voor teams en zorg je ervoor dat je je medewerkers op verschillende vlakken tegemoet kunt komen. Afhankelijk van de werkzaamheden, kiest men dan de ruimte die op dat moment het meest geschikt is. 

        Digitalisering & analytics

        AI

        De mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) worden in het HR-werkveld steeds meer zichtbaar. AI-techniek biedt bijvoorbeeld voorspellende analyses die invloed hebben op de manier waarop organisaties talent zoeken, aannemen en behouden. AI wordt ook ingezet om werkprocessen te vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan een chatbot die kan worden ingezet bij administratieve verzoeken. Een medewerker die bijvoorbeeld aan een digitale assistent verlof aanvraagt of antwoord krijgt op de vraag hoeveel verlofdagen er nog beschikbaar zijn. Eenzelfde assistent kan ervoor zorgen dat wanneer een medewerker zich ziekmeldt, meteen de collega’s informeert met wie hij/zij die dag een afspraak zou hebben. 

        Binnen SD Worx zijn we ook aan het experimenteren met een digitale assistent. 

         HR draait om mensen

         Het digitaliseren van werkprocessen zorgt voor efficiëntie, maar tegelijkertijd blijft HR mensenwerk. Digitalisering kan ervoor zorgen dat je je werkzaamheden anders indeelt en minder uitvoerend werk hoeft te doen. Diverse HR-workflows zijn gemakkelijk te digitaliseren en besparen je een hoop tijd. Denk aan verlof- en verzuimaanvragen, het inplannen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, declaraties. HR-applicaties kunnen steeds vaker modulair worden ingericht en dat houdt in dat je kiest welke mogelijkheden en workflows het beste bij jou passen. 

          Tip:

          Kijk ook eens naar onze Cobra HRM oplossing. Daar waar tijd wordt bespaard, blijft ruimte over voor het maken van beleid, het toepassen van inzichten en voor praten met en luisteren naar mensen in de organisaties. Digitalisering biedt als het ware een hulpmiddel om HR als discipline sterker te maken. 

           Duurzame inzetbaarheid

           Een leven lang leren: change is the new normal

           De term ‘duurzame inzetbaarheid’ zien we elk jaar in lijstjes met HR-trends terugkomen, maar klinkt vrij abstract. Wat houdt dat duurzame dan precies in? Een sleutelwoord hier is ‘meeveren’. Van medewerkers als individu, maar ook van teams gezamenlijk, wordt verwacht dat zij mee kunnen veren met de veranderingen die in organisaties plaatsvinden. Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan een snel veranderende wereld en moeten hun diensten en producten daar steeds op toespitsen. Het verdienmodel en de wijze waarop zij zich intern organiseren veranderen mee. 

           Dat betekent dat niet alleen de doelstellingen steeds veranderen, maar ook de structuur en samenstelling van teams. Medewerkers die als credo hanteren ‘zo hebben we het altijd gedaan’, worden in de toekomst het meest kwetsbaar. De mensen die openstaan om zichzelf en hun werkprocessen steeds met een kritische blik te bekijken en te verbeteren: dát zijn de mensen die duurzaam, dus op de langere termijn, inzetbaar zijn.  

            De term ‘duurzame inzetbaarheid’ zien we elk jaar in lijstjes met HR-trends terugkomen, maar klinkt vrij abstract. Wat houdt dat duurzame dan precies in? Een sleutelwoord hier is ‘meeveren’. Van medewerkers als individu, maar ook van teams gezamenlijk, wo

            Met een pensioenleeftijd die om de paar jaar verder stijgt, weten we inmiddels dat we met zijn allen nog wel even aan het werk zijn. Om mensen ook lang(er) aan je organisatie te binden, moet je vanuit een HR-discipline in staat zijn om medewerkers te blijven boeien en motiveren. Ook hier komt personalisatie terug: verschillende mensen vinden verschillende zaken belangrijk, onder andere afhankelijk van de functie en de fase waarin ze zich bevinden. 

             Tip:

             Investeer in een goede performance managementcyclus en begin bijvoorbeeld eens met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) per medewerker. Een HR-systeem zoals Cobra helpt je bij het genereren van overzicht in alle ontwikkelplannen, waarmee je competenties en behoeften gemakkelijk bijhoudt. 

              Flexibiliteit alom: tijden en locatie

              We kunnen anno 2019 wel stellen dat elke vacature zo’n beetje de zin ‘geen 9-tot-5-mentaliteit'  bevat. Dat is niet voor niets: organisaties hebben baat bij mensen die flexibel zijn, maar medewerkers hebben net zo goed baat bij organisaties die zich flexibel opstellen. Een werk-privébalans houdt steeds meer in dat werk en privé vrijwel continu door elkaar lopen. Werken wanneer het de medewerker het beste uitkomt en een beoordelingssysteem gericht op groei en resultaat vormen hierbij de basis.