1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

SD Worx zet dubbele groeicijfers neer in 2021

SD_Worx_realises_double_digit_growth

SD Worx, de toonaangevende Europese leverancier van HR- en payrolldiensten, behaalde in 2021 een geconsolideerde omzet van 858,1 miljoen euro (+15,4% ten opzichte van de 743,5 miljoen euro in 2020) en een genormaliseerde EBITDA van 115,6 miljoen euro, een stijging van 20% tegenover 2020 (96,3 miljoen euro). Het nettoresultaat bedraagt 46,8 miljoen euro.

“De cijfers stijgen voor zowel SD Worx People Solutions, ons payroll- en HR-segment, als voor SD Worx Staffing & Career Solutions, het segment dat focust op staffing en flexibel werken”, aldus Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx.

“De gezamenlijke omzet klimt 15,4% ten opzichte van 2020. SD Worx People Solutions, dat het financieel goed bleef doen tijdens het eerste jaar van de crisis, zag zijn omzet vorig jaar toenemen ten opzichte van 2020. Ook Staffing & Career Solutions kende in 2021 een sterke omzetgroei. We moeten daarbij wel vermelden dat 2020 een moeilijk jaar was voor dit segment door de uitbraak van de COVID-19-pandemie. Toch is het veelbelovend dat we in 2021 een forse inhaalbeweging konden maken. Ten slotte verklaren ook onze overnames in 2021 de mooie omzetgroei: Aditro, launch! en Teal Partners kwamen onze groep tijdens de eerste jaarhelft vervoegen en doen het alle drie goed.”

Nog opmerkelijk is dat SD Worx voor zijn genormaliseerde EBITDA met 115,6 miljoen euro voor het eerst de grens van 100 miljoen overschrijdt. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van 2020. Ook dit wordt gedreven door een sterke organische groei en de eerder vermelde overnames. Het geconsolideerde nettoresultaat van 2021 klokt af op 46,8 miljoen euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 24,1 miljoen euro in 2020.

  Stevige internationale groei

  Binnen de geconsolideerde omzet van 858,1 miljoen euro verhoogde SD Worx People Solutions, dat vandaag payroll- en HR-diensten levert aan meer dan 76.000 klanten wereldwijd, zijn omzet van 529,5 miljoen euro in 2020 tot 606,9 miljoen euro in 2021 (+14,6%). Zonder de acquisities groeit de omzet met 6,3%. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA), steeg met 22,8%, van 90,2 miljoen euro in 2020 naar 110,8 miljoen euro in 2021.

  SD Worx Staffing & Career Solutions focust op de markt van flexibel werken en levert diensten rond uitzendarbeid, detachering, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, outplacement en specifieke payrolling van uitzendkrachten. Dit segment zag zijn omzet groeien van 216,8 miljoen euro in 2020 tot 253,8 miljoen euro in 2021 (+17,1%). De genormaliseerde EBITDA daalde van 7,2 miljoen euro in 2020 naar 6,6 miljoen euro in 2021 (-8,1%). Als we evenwel rekening houden met de steunmaatregelen door de overheid zoals de NOW-subsidie in Nederland, dan stijgt de voormelde EBITDA met 44,1%.

  Kobe Verdonck, CEO van SD Worx: “We zijn verheugd vast te stellen dat onze groeistrategie werkt. Bijzondere dank aan onze medewerkers om hier allemaal hun schouders onder te hebben gezet en aan onze klanten voor hun vertrouwen. Het is onze ambitie om dé Europese referentie te zijn binnen payroll en HR. In 2021 zijn we internationaal fors uitgebreid: we openden kantoren in Polen, Spanje en Italië en met de overnames van Aditro en launch! zijn we nu ook actief in Denemarken, Estland, Finland, Noorwegen en Zweden. Het is de bedoeling om op termijn aanwezig te zijn in heel Europa. Door deze internationale expansie kunnen we meegroeien met onze klanten, waar ze ook business doen. We staan letterlijk dicht bij hen, met lokale payroll- & HR-professionals in inmiddels zeventien Europese landen. Tegelijk brengt dit ons naar nieuwe markten waar we opportuniteiten zien in alle segmenten, zowel in de private als publieke sector. We investeren fors in digitalisering en hebben ons aanbod verder verbreed zodat we onze klanten een compleet aanbod van diensten en digitale oplossingen binnen payroll en HR kunnen bieden. Zo kunnen we al onze klanten, van kleinere lokale spelers tot grote multinationals, en hun medewerkers helpen om succesvol te ondernemen.”

   Revenue
    Revenue

     Meer informatie over het nettoresultaat

     Eenmalige kosten

     De herstructurerings- en integratiekosten bedragen EUR 5,4 miljoen en zijn met EUR 2,4 miljoen gestegen ten opzichte van 31 december 2020, voornamelijk door het groeiplan in het Verenigd Koninkrijk, de kosten gemaakt voor de integratie van Aditro, launch! en Protime in SD Worx en de verkoop van ASPEX.

     De verwervings- en transactiekosten zijn met EUR 1,1 miljoen gestegen tot EUR 1,7 miljoen door de overname van Aditro, Teal Partners en launch! tijdens het eerste semester van 2021.

     De kosten van niet-gecommitteerde aandelenplannen voor het groepsmanagement worden gelijkmatig gespreid over een vestingperiode van drie jaar. De stijging van EUR 1,9 miljoen houdt verband met de aandelenplannen uitgegeven in FY2020 en FY2021.

     Afschrijvingen en waardeverminderingen

     Per 31 december 2021 werden afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa ten bedrage van EUR 48,4 miljoen geboekt, die hoofdzakelijk verband houden met de belangrijke en voortdurende investeringen van de groep in digitale oplossingen (EUR 23,6 miljoen), de afschrijving van geleasede gebruiksrechten zoals gehuurde gebouwen en bedrijfswagens (EUR 21,4 miljoen) en de afschrijving van immateriële vaste activa verworven bij bedrijfscombinaties (EUR 3,4 miljoen).

     Financiële resultaten

     Het financieel resultaat per 31 december 2021 bedraagt EUR -6,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de rentelasten van de in juni 2019 uitgegeven achtergestelde obligatielening van EUR 80 miljoen, de gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit van EUR 125 miljoen en financiële lasten op leaseverplichtingen.

     Het financieel resultaat verbeterde met EUR 2,2 miljoen in vergelijking met 2020, wat voornamelijk het gevolg is van het verlies dat per 30 juni 2020 werd gerealiseerd op de verkoop van de geldbeleggingen van de groep in financiële activa in discretionair beheer.

     Belastingen

     De fiscale lasten daalden met EUR 7,4 miljoen van EUR 10,1 miljoen tot EUR 2,7 miljoen. De sterk verminderde effectieve belastingdruk is voornamelijk te wijten aan de erkenning van uitgestelde belastingvorderingen op fiscaal overgedragen verliezen in België, die recupereerbaar werden geacht als gevolg van een juridische fusie van twee dochterondernemingen. Er werd een fiscale ruling verkregen over de fiscale neutraliteit van de fusie.

     Nettoresultaat

     Het nettoresultaat, opgetekend op EUR 46,8 miljoen, is aanzienlijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van de eerder genoemde stijging van het bedrijfsresultaat, het hogere financiële resultaat en de lagere effectieve belastingdruk.

      Meer details vind je hier

      Externe audit

      De Commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer en Maurice Vrolix, heeft bevestigd dat de bijgevoegde balans van SD Worx NV per 31 december 2021 en de bijbehorende resultatenrekening en toelichtingen voor het boekjaar afgesloten op die datum, nog niet werden geauditeerd en dat de Commissaris er bijgevolg geen oordeel over uitspreekt.