1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Zes op de tien Europese bedrijven gebruiken HR & people analytics

Going through an interview No Face

Bij het maken van beleidsbeslissingen zijn cijfermatige onderbouwingen van belang. HR & people analytics geeft bedrijven onder andere inzicht op het gebied van personeelstekorten, verzuim en personeelsverloop. Uit een onderzoek van Europese HR- en payrolldienstverlener SD Worx, blijkt dat zes op de tien Europese bedrijven gebruik maken van HR & people analytics. Bij 21 procent van de bedrijven staat het implementeren hiervan voor het komende jaar op de planning. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar.

  Nederland spant de kroon

  Een meerderheid van de Europese bedrijven (56%) gelooft ook effectief in de meerwaarde van HR & people analytics. Nederlandse bedrijven steken hier bovenuit met 67 procent, gevolgd door bedrijven uit Ierland (66%), Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk (alle drie 61%). Vooral internationale organisaties en middelgrote tot grote bedrijven geloven in het potentieel van de inzichten die HR & people analytics opleveren. Het gaat daarbij in de eerste plaats om datarapporten die de loonadministratie en personeelskosten in kaart brengen, gevolgd door verzuim, personeelsplanning en capaciteitsbeheer, en de werving en selectie van personeel.

   Behoefte aan tools en advies

   Toch zijn er een aantal redenen waarom vier op de tien bedrijven nog niet werken met HR & people analytics. Ruim een kwart (28%) van de bevraagde Nederlandse bedrijven die nog geen gebruik maken van HR & people analytics, geeft aan dat ze deze gegevens simpelweg niet nodig hebben en dat er vaak nog gebrek is aan zowel advies als begeleiding bij de opstart van dergelijke projecten. Daarnaast ontbreekt het bij Nederlandse bedrijven ook aan tijd of mankracht om dit in te richten (23%), manieren om deze data te verzamelen (10%) en geschikte systemen (9%).

   Ook bedrijven die wel al bezig zijn met HR & people analytics maken nog niet volledig gebruik van alle mogelijkheden. Zij hebben vooral nog behoefte aan gebruiksvriendelijke en slimme tools voor data-analyse, -interpretatie en -visualisatie.

    Ruim de helft van Europese bedrijven gebruikt HR & people analytics bij besluitvorming

    Meer dan de helft (52%) van de Europese bedrijven zegt HR & people analytics te gebruiken voor zowel strategische als operationele beslissingen. Bij Spaanse bedrijven loopt dat percentage op tot liefst 82 procent, gevolgd door Italiaanse (70%) en Britse (59%) bedrijven. Nederland zit wat onder dit gemiddelde met 44 procent.

    Uit het onderzoek blijkt dat vooral HR-managers en de directie gebruik maken van HR & people analytics. Maar niet alleen zij ervaren hier de voordelen van. Ruim de helft (52%) van de Europese bedrijven die er al gebruik van maken, geeft aan dat dergelijke rapporten ook nuttig zijn voor werknemers en managers. Dat geldt zowel bij beslissingen op teamniveau, bijvoorbeeld over welk talent er beschikbaar is, als bij individuele zaken, zoals de efficiënte tijdsbesteding van werknemers. Ook hier blijkt dat de grootte van het bedrijf een bepalende factor is. Het zijn vooral werknemers en managers van grotere bedrijven die gebruik maken van HR & people analytics (63%). Voor middelgrote bedrijven is dat 59 procent, voor bedrijven met minder dan 250 werknemers ligt dit percentage wat lager met 48 procent.

    Algemeen is er nog veel ruimte voor verbreding binnen het domein van HR & people analytics. Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland licht toe: “De cijfers van dit onderzoek bevestigen een positieve tendens waarbij bedrijven openstaan om HR & people analytics ten volle te benutten. Toch blijft dit voor sommige bedrijven nog een blinde vlek en dat is jammer. Wie nu nog geen gebruik maakt van cijfermatige onderbouwingen bij beleidsbeslissingen over personeel mist hier een mooie kans, zeker als je weet dat er zelfs met beperkte inspanning al heel wat mogelijk is. De huidige technologieën maken het ook mogelijk om op een veel efficiëntere manier datasets aan elkaar te koppelen. De inspanning wordt kleiner, en de interpreteerbaarheid voor de interne stakeholders stijgt significant. HR & people analytics kan een enorm verschil maken binnen de organisatie, met name op het gebied van welzijn, betrokkenheid, tevredenheid van personeel, werving van personeel en de ontwikkeling van talenten. Het loont voor bedrijven om hier meer op in te zetten, zodat gefundeerde inzichten altijd deel uitmaken van het beslissingsproces bij het personeelsbeleid, zowel op individueel als teamniveau.”

     Over het onderzoek

     In het kader van het digitaliseren van HR voerde iVox in opdracht van SD Worx een onderzoek uit over de manier waarop Europese werkgevers HR-data en deze inzichten implementeren. Het onderzoek werd uitgevoerd in april - mei 2022 in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal werden 4.061 bedrijven ondervraagd. De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft voor elk betrokken land dezelfde samenstelling qua bedrijfsgrootte.