1. Home>
  2. Over ons>
  3. Persberichten>

Van diefstal tot woede-uitbarsting: dit zijn volgens Nederland goede redenen voor ontslag

BREDA, 14 maart 2024 - Heb jij wel eens ongevraagd een pen of notitieblok van kantoor mee naar huis genomen? Dan vindt ruim 1 op de 5 Nederlanders (22%) dat je daar prima voor ontslagen zou mogen worden. SD Worx deed onderzoek* naar omgangsvormen op de werkvloer en vroeg wat Nederlanders gegronde redenen vinden voor ontslag. Hieronder presenteert SD Worx de top 10.

Een ongepaste speech op een bedrijfsfeest of het ‘stelen’ van een oud fietszadel uit een rommelhok. In het afgelopen jaar waren er diverse opvallende redenen waarom Nederlandse werknemers ontslagen werden.

Wangedrag op de werkvloer

Begin dit jaar oordeelde de kantonrechter in Rotterdam nog dat een vakkenvuller van supermarktketen Dirk terecht ontslagen was. Hij zou een vrouwelijke collega hebben lastiggevallen met seksueel getinte opmerkingen. Hij zou haar onder andere hebben aangesproken met ‘katje’, straattaal voor slet.

Dit soort wangedrag is volgens een overgrote meerderheid (76%) van de Nederlanders een goede reden om een werknemer te ontslaan, blijkt uit onderzoek van SD Worx. Mark Bloem, Directeur van SD Worx Nederland: “Wangedrag wordt door veel Nederlanders niet getolereerd, omdat het besef van ethisch en respectvol gedrag op de werkvloer is toegenomen. De terechte media-aandacht voor gevallen van seksueel wangedrag bij programma's zoals The Voice en onthullingen van intimidatie op de redactie van De Wereld Draait Door hebben bijgedragen aan een groter bewustzijn en hebben het belang benadrukt van een veilige en respectvolle werkomgeving.”

Onder de maat presteren

Vooral vrouwen (83%) vinden wangedrag vaker een geldige reden voor ontslag, terwijl 69 procent van de Nederlandse mannen dat vindt. Het onderzoek suggereert dat vrouwen over het algemeen meer situaties als reden voor ontslag beschouwen dan mannen. 

Zo vindt 65 procent van de Nederlandse vrouwen een woede-uitbarsting waarbij iets vernield wordt een goede reden voor ontslag, tegenover iets meer dan de helft (53%) van de mannen. En een werknemer die onder de maat presteert mag volgens de helft van de vrouwen ontslagen worden, tegenover 39 procent van de mannen.

Top 10 redenen voor ontslag

SD Worx vroeg in totaal 1000 Nederlanders naar wat zij gegronde redenen vinden om iemand te ontslaan. Dit is de top 10:

1. Frauderen met persoonlijk voordeel - 81%
2. Gevoelige bedrijfsinformatie lekken - 77%
3. Wangedrag op de werkplek zoals pesten, discriminatie en intimidatie - 76%
4. Grote kantoorartikelen stelen (zoals een beeldscherm of stoel) - 75%
5. Een woede-uitbarsting met vernieling - 59%
6. Wangedrag vertonen tijdens een uitje met het werk (bijvoorbeeld dronkenschap, vechtpartij of ongewenste intimiteiten) - 55%
7. Valse informatie op CV vermelden - 46%
8. De werkprestaties zijn onder de maat - 44%
9. Ziekmelding zonder ziek te zijn - 40%
10. Kleine kantoorartikelen stelen (pen, notitieblok, post it’s) - 22%

Bloem: “Frauderen en het lekken van privacygevoelige informatie kan voor organisaties ernstige gevolgen hebben, zowel financieel als op het gebied van privacy en integriteit. Het feit dat frauderen en het lekken van bedrijfsinformatie hoog in deze lijst staan, laat zien dat mensen zich sterk bewust zijn van het belang van ethiek en privacy op de werkvloer.”

*Onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van SD Worx in december 2023 onder 1000 Nederlanders.