1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Omzet SD Worx overschrijdt EUR 1 miljard in 2023

PR2722024_1200x800

SD Worx, de toonaangevende Europese leverancier van HR-oplossingen, realiseerde vorig jaar een geconsolideerde omzet van 1,058 miljard euro, een stijging van 10% ten opzichte van 2022 (962,1 miljoen euro). De geconsolideerde genormaliseerde EBITDA groeide met 32,8% van 136,7 miljoen euro in 2022 naar 181,6 miljoen euro in 2023. De geconsolideerde winst voor belastingen steeg met 6.2 miljoen euro tot 88,1 miljoen euro. De geconsolideerde nettowinst daalde van 81 miljoen euro in 2022 naar 70,1 miljoen euro in 2023. Ter herinnering: de geconsolideerde nettowinstgroei in 2022 was uitzonderlijk (stijging van 46,8 miljoen euro in 2021 tot 81 miljoen euro in 2022), beïnvloed door de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van de vastgoedportefeuille van SD Worx Real Estate NV aan WorxInvest.

SD Worx zette zijn Europese groeistrategie in 2023 voort en haalde opnieuw dubbele cijfers, vooral door organische groei. Met name bij SD Worx People Solutions, de entiteit die oplossingen biedt voor payroll, core HR, talent- en workforce management, steeg de omzet aanzienlijk. Anderzijds stegen ook de kosten fors. Net als andere bedrijven voelde SD Worx de impact van de vrij hoge indexeringen op de loonkosten in 2023. Staffing & Career Solutions, de entiteit die oplossingen biedt rond flexibel werk, is actief in een sector waar de economische omstandigheden moeilijk blijven. Toch heeft het zich goed aangepast aan de moeilijke omstandigheden en is het erin geslaagd om de kosten naar het einde van het jaar toe onder controle te houden.

  Het verschil maken voor klanten in heel Europa

  Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx: "Het jaar 2023 zal onze geschiedenis ingaan als het jaar waarin we een miljardenbedrijf werden. Ik wil uitdrukkelijk het hele team en onze klanten bedanken. Tegelijk is 2023 ook het jaar waarin we CVC verwelkomen als externe minderheidsaandeelhouder. In de afgelopen maanden hebben zij hun duidelijke toegevoegde waarde al laten zien aan de tafel van onze raad van bestuur. Hun bewezen ervaring rond fusies en overnames en digitalisering zal ons zeker helpen om onze groeiambitie waar te maken."

   Kobe Verdonck
   We zijn erg trots op onze resultaten voor 2023, ondanks de uitdagende macro-economische omstandigheden.
   Kobe Verdonck
   Kobe Verdonck, CEO

   Kobe Verdonck, CEO van SD Worx: "We hebben opnieuw goede vooruitgang geboekt in het leveren van ons volledige HR-aanbod aan de markten, alsook in ons doel om onze klanten te helpen betere werkgevers te worden en hun werknemers te ondersteunen in hun persoonlijke talent- en loopbaanontwikkeling. Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun waardevolle inzet en onze lieve klanten voor hun vertrouwen in onze oplossingen en diensten. In 2024 zullen we onze groeistrategie voortzetten om onze ambitie te verwezenlijken: de vertrouwde toonaangevende Europese leverancier van HR-oplossingen zijn voor alle organisaties en hun werknemers. We zullen dit realiseren door autonome groei en door een reeks overnames in onze pijplijn. We zijn ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken voor onze klanten door middel van gebruiksvriendelijke technologie en onze lokale aanwezigheid in heel Europa alsook met lokale HR- en wetgevingsexpertise”.

    Resultaten per segment

    Graph1

     Financiële resultaten

     PRGraph2

      Meer informatie over het nettoresultaat

      Eenmalige kosten

      In het huidige boekjaar bedragen de herstructurerings- en integratiekosten 9,5 miljoen euro, een stijging van 2,3 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Herstructureringskosten (3,6 miljoen euro) zijn het gevolg van strategische organisatorische verschuivingen gericht op het versterken van een klantgerichte en landspecifieke focus. Zowel op het niveau van het Executive Committee als op het niveau van het middenkader werden organisatorische veranderingen doorgevoerd. Integratiekosten (5,9 miljoen euro) zijn het gevolg van de integratie en rebranding van recente overnames zoals Aditro, HRPRO, GlobePayroll, Adessa, Intelligo, Launch! en Integhro in SD Worx. 

      Acquisitie- en transactiekosten zijn met 1,0 miljoen euro gestegen tot 2,0 miljoen euro en zijn gerelateerd aan waardeaanpassingen voor earn-outs (0,6 miljoen euro) en transactie- en break deal kosten voor fusies en overnames (1,4 miljoen euro).

      De daling van 2,7 miljoen euro in niet-gecommitteerde beloningen in aandelen in vergelijking met 31 december vorig jaar is voornamelijk het gevolg van het aandelenplan voor werknemers dat werd uitgegeven in de eerste helft van het boekjaar 2022. Het aandelenaankoopprogramma voor werknemers bood elke individuele werknemer van de groep de unieke kans om aandelencertificaten van SD Worx te verwerven met een beperkte korting op de aandelenprijs. Aangezien het aandelenkoopprogramma voor werknemers, in tegenstelling tot de niet-gecommitteerde aandelenplannen voor het management van de groep, geen dienstverplichting bevatte, werd de volledige kost van het plan opgenomen bij de uitgifte in 2022. 

      Ondanks de solide prestaties van het segment People Solutions is er een bijzondere waardevermindering van 2,7 miljoen euro opgenomen op de goodwill van de kasstroomgenererende eenheid Staffing & Career Solutions per 31 december 2023. Deze bijzondere waardevermindering weerspiegelt de uitdagende macro-economische omstandigheden die van invloed zijn op de uitzendactiviteiten in België en Nederland. De aanhoudende onzekerheid in de markt over economische groei, geopolitiek en inflatie in combinatie met een herstel dat zich langzamer ontwikkelt dan verwacht, rechtvaardigt voorzichtiger aannames bij het schatten van de bedrijfswaarde van het segment Staffing & Career Solutions.

      De winst uit de verkoop van activiteiten en activa van vorig jaar is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate NV aan WorxInvest, de meerderheidsaandeelhouder van SD Worx. SD Worx Real Estate NV is de eigenaar van kantoorruimtes in België die gebruikt worden door de groep en door derden. SD Worx heeft vervolgens een leasebackovereenkomst afgesloten voor het merendeel van de overgedragen kantoorruimten.

      Het moet ook vermeld worden dat de jaarrekening van vorig jaar een bedrag van 0,6 miljoen euro heeft opgenomen voor de internationale viering van de 75ste verjaardag van SD Worx, dat genormaliseerd is als andere niet-operationele kosten.

      Afschrijvingen en waardeverminderingen

      Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa van 63,6 miljoen euro werden geboekt per 31 december 2023 en hebben voornamelijk betrekking op de belangrijke en voortdurende investeringen van de groep in digitale oplossingen en de renovatie van kantoorruimten (31,1 miljoen euro), de afschrijving van geleasde activa met gebruiksrecht zoals gehuurde gebouwen en bedrijfswagens (25,0 miljoen euro) en de afschrijving van immateriële vaste activa verworven in bedrijfscombinaties (7,5 miljoen euro). De stijging in afschrijvingen is grotendeels het gevolg van toegenomen investeringen in digitale oplossingen en de afschrijving van verworven immateriële activa uit bedrijfscombinaties, zoals merknamen en klantrelaties.

      Financiële resultaten

      Het financiële resultaat per 31 december 2023 bedraagt een verlies van -10,2 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de rentelasten van de achtergestelde obligatielening van EUR 80 miljoen die in juni 2019 is uitgegeven, de gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit van 400,0 miljoen euro, financiële lasten op leaseverplichtingen en niet-operationele valutaomrekeningsverschillen op intercompany-leningen. Het volledige bedrag van de uitstaande aandeelhoudersleningen van WorxInvest is terugbetaald in juni 2023. 

      De totale schuldgraad van de groep blijft conservatief op een niveau van 0,6x de genormaliseerde EBITDA ten opzichte van de nettoschuld per 31 december 2023.

      Belastingen

      De belastingslast is aanzienlijk gestegen met 17,1 miljoen euro, van 0,9 miljoen euro op 31 december 2022 tot 18,0 miljoen euro in het huidige boekjaar. Het belastingtarief van vorig jaar werd met name beïnvloed door de belastingvrije meerwaarde op de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate aan WorxInvest. Daarnaast werden uitgestelde belastingvorderingen opgenomen op overgedragen fiscale verliezen, gezien de positieve resultaten van de groep.

      Nettoresultaat

      Het nettoresultaat bedraagt 70,1 miljoen euro, 10,9 miljoen euro lager dan vorig jaar. Het resultaat van vorig jaar werd beïnvloed door aanzienlijke eenmalige effecten, waaronder de desinvestering van de vastgoedportefeuille. Belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan dit robuuste resultaat zijn de aanhoudende en solide groei van de operationele prestaties, een positieve impact van 14,2 miljoen euro van de commissie-inkomsten onder invloed van het renteniveau op het bedrijfsresultaat van de groep en het strategische buy-and-build beleid dat de groep hanteert.

      Meer details zijn te vinden in dit rapport.

      Externe audit

      De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer, heeft bevestigd dat de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap, opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie, en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, ten gronde is afgewerkt. De commissaris heeft bevestigd dat de financiële resultaten zijn afgeleid van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, die is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.