1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Maar liefst 78% van de Nederlandse zakelijke beslissers maakt gebruik van de inzichten die de HR-afdeling verschaft op basis van HR-data

Breda, 12 november 2019 – Bijna driekwart van de Europese werkgevers (69%) gaat ervan uit dat de HR-afdeling inzichten verschaft op basis van HR-data. 73% vindt deze inzichten van toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door HR-dienstverlener SD Worx, waarbij zakelijke beslissers binnen en buiten HR werden ondervraagd.

De drie grootste domeinen waarop hr-analytics impact kunnen hebben, zijn: personeelskosten (45%), medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid (45%) en productiviteit (42%). De top 3 van mogelijke obstakels om met HR-analytics aan de slag te gaan zijn: gebrek aan communicatie tussen de HR-afdeling en de rest van de organisatie (29%), de kosten (27%) en interne structuren die innovaties belemmeren (27%).

Door gegevens te verzamelen en te interpreteren, kunnen organisaties hun menselijk kapitaal versterken en hun bedrijf duurzaam opbouwen. Maar liefst 78% van de Nederlandse respondenten geeft aan gebruik te maken van inzichten gebaseerd op basis HR-gegevens, zoals het opstellen van lijsten. Daarmee komt het als beste uit de bus (10% meer dan het tweede land, Duitsland, en maar liefst 25% meer dan Frankrijk). 

Naarmate de opdracht complexer wordt, neemt de toepassing ervan wat af. Naast het basisgebruik, zoals het opstellen van lijsten, gebruikt 65% van de bedrijven in Nederland de HR-data ook voor interne en externe benchmarking, en iets meer dan de helft (52%) van de Nederlandse bedrijven zet de data in voor dashboards en scorekaarten. Daar staat tegenover dat Nederland het minst vaak (10%) gebruik maakt van data voor prognoses.  

53% van de respondenten denkt overigens dat het vertrouwen van niet-HR-beslissers bij de toepassing van HR- inzichten de afgelopen 2 jaar is verbeterd. Bovendien verwacht 56% dat dit de komende 2 jaar nog verder zal verbeteren.  

  Nl_HR analytics_1200_700_1

   Nederland verbetert het ziekteverzuim met behulp van data

   Nederlandse respondenten geloven dat HR-analytics vooral impact kunnen hebben op het ziekteverzuim (49%), ontwikkeling van medewerkers (44%) en de capaciteit (36%). Vergeleken met zijn Europese tegenhangers maakt Nederland minder gebruik van data om de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid (37%) en de personeelsbezetting (30%) te verbeteren. 

   Overigens is er wel degelijk vraag naar op HR-data gebaseerde inzichten: zo krijgt 43% van de HR-beslissers in de onderzochte Europese landen minimaal één keer per week hierover een vraag. In het merendeel van de gevallen gaat het om vragen rond verzuim (44%), gevolgd door personeelskosten (40%) en productiviteit (40%). Zakelijke beslissers zien wel degelijk de waarde in van HR-data. 

    Nl_HR analytics_1200_700_2

    Verder blijkt nog dat zeven op de tien zakelijke beslissers in Europa de HR-medewerkers ervaren vinden in het verwerken en analyseren van data. 59% vindt bovendien dat de technologische infrastructuur is verbeterd, waardoor de weg open ligt voor HR-analytics. Ongeveer twee op de drie respondenten (zowel HR-beslissers als niet-HR-beslissers) is van mening dat de HR-afdeling over de juiste vaardigheden en competenties beschikt om dergelijke inzichten te kunnen benutten. De twee belangrijkste vaardigheden die verder ontwikkeld moeten worden zijn: analyse van data (40%) en verandermanagement (34%). In 53% van de gevallen zal dit worden opgelost door extra opleidingsmogelijkheden.  

    Mark Bloem, Algemeen directeur van SD Worx Nederland, zegt hierover: "Dit onderzoek is veelbelovend omdat het de ontwikkeling van de HR-afdeling laat zien. We praten natuurlijk al langer over de waarde van HR-data en het belang om deze een dominantere positie binnen een organisatie te geven. Nu zien we dat ook andere afdelingen de voordelen van deze data beginnen te ervaren. Ze gebruiken ze om beslissingen binnen hun eigen afdeling te helpen onderbouwen. Ik verwacht dat dit de komende jaren alleen maar verder zal toenemen, naarmate de technologie en interne kennis beter worden." 

    Ook de Belgische Spoorwegen zetten HR-data ten volle in, ten voordele van de werknemerstevredenheid en het engagement. Petra Blanckaert, Head of Human Resources & CEO Office van de NMBS, legt uit hoe zij hierin het voortouw nemen: “We vragen heel wat operationele inspanningen van onze mensen, bv. in ons streven naar stiptheid en klanttevredenheid. Parallel willen we daarom investeren in hun tevredenheid en welzijn: begin dit jaar hebben we daarom  onze 18,000 medewerkers bevraagd naar hun tevredenheid, engagement én cultuur. Via een doorgedreven vragenlijst peilen we zo naar de verbeterpunten. Deze HR data hebben ons geholpen om ons te focussen op wat telt voor de brede basis van werknemers, voor een breed gedragen aanpak. Deze HR data helpen ons om de prioriteiten juist te leggen en ons niet te beperken tot opvallende uitschieters.” Ze gaat verder: “De analyse van de resultaten helpt ons bij onze participatieve aanpak, waarbij we in werkgroepen actieplannen opstellen. HR data maken dat we de resultaten ook gericht kunnen terugkoppelen naar alle medewerkers; het niveau van detail en de betrouwbaarheid verhogen de herkenbaarheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.” 

    Meer informatie? 

    Noëlle Raaijmaakers 
    E: Noelle.Raaijmaakers@sdworx.com  

     Nl_Petra Blanckaert_200_300
     We vragen heel wat operationele inspanningen van onze mensen, bv. in ons streven naar stiptheid en klanttevredenheid
     Nl_Petra Blanckaert_200_300
     Petra Blanckaert, Head of Human Resources & CEO, SNCB

     Over het onderzoek

     Dit online onderzoek van het iVOX-onderzoekspanel en de iVOX-database werd uitgevoerd bij meer dan 200 bedrijven, waarbij hr-managers, hr-directeuren, hr-functionarissen, hr-deskundigen, hoofd hr-functionarissen, hr-businesspartners en niet-medewerkers van de afdeling personeelszaken werden ondervraagd. Ook werden president-directeuren (CEO's), directeuren bedrijfsvoering (COO's), financieel directeuren (CFO's) en andere beslissingsnemers en senior medewerkers met kennis van het hr-beleid van de onderneming ondervraagd. Dit heeft inzichten opgeleverd op het gebied van hr-analyse, van visies tot vaardigheden en hulpmiddelen in verband met op gegevens gebaseerde inzichten. De ondervraagde landen waren België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 100 respondenten in elk land.  

      Over SD Worx

      Als toonaangevende Europese provider van payroll- en hr-oplossingen helpt SD Worx organisaties om hun nieuwe en bestaande personeelsbestand te beheren aan de hand van een volledig dienstenpakket op het gebied van Personeelsbezetting, Payroll en Tijd & Talent. SD Worx levert de meest geschikte aanpak voor elke situatie, met inzichten, expertise, outsourcingdiensten en technologie die hr-beslissingsnemers nodig hebben om hun organisatie en medewerkers volledig tot ontwikkeling te laten komen. Vandaag vertrouwen meer dan 68.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de bijna 75 jaar ervaring van SD Worx. In 2018 haalde SD Worx met zijn twee entiteiten een geconsolideerde omzet van 594,4 miljoen euro. 

      SD Worx Group biedt zijn payroll- en hr-outsourcingdiensten, software en consultancy in 92 landen aan, berekent de lonen van ongeveer 4,6 miljoen werknemers en behoort hierbij wereldwijd tot de top vijf. De meer dan 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (hoofdkantoor), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van vooraanstaande payrollbedrijven die samen 32 miljoen loonberekeningen verwerken. 

      SD Worx Staffing Solutions biedt sinds 2018 in België en Nederland diensten op het vlak van flexibele en tijdelijke tewerkstelling, detachering, aanwerving en selectie, outplacement en loopbaanbegeleiding. SD Worx Staffing Solutions telt meer dan 450 werknemers en biedt via zijn meer dan 3.000 klanten werk aan gemiddeld 5.500 uitzendkrachten per dag.