1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Goede resultaten van SD Worx tijdens eerste half jaar 2020, ondanks coronacrisis

Payroll- en HR-dienstenverlener SD Worx heeft zijn resultaten bekendgemaakt voor de eerste helft van 2020. SD Worx is een essentiële partner voor zijn klanten in een economisch klimaat dat fors lijdt onder de coronacrisis. Gepaard met een sterke nadruk op kostencontrole slaagt SD Worx erin om haar resultaat te laten standhouden.

 • Omzet daalt met 5,9 %, brutomarge blijft stabiel, genormaliseerde EBITDA stijgt met 8 miljoen euro naar 51,9 miljoen euro
 • Nettoresultaat bedraagt 10,1 miljoen euro per 30 juni 2020
 • Gecorrigeerd voor afschrijvingen op goodwill bedraagt het nettoresultaat tijdens de eerste jaarhelft 29 miljoen euro

SD Worx boekte voor het eerste half jaar van 2020 een geconsolideerde omzet van 363,4 miljoen euro. Dat is 5,9 % minder dan de eerste jaarhelft vorig jaar. De genormaliseerde EBITDA van de eerste zes maanden van 2020 komt op 51,9 miljoen euro, wat 8 miljoen euro meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. De investeringen in het digitale transformatieproject bij SD Worx zijn hierin niet opgenomen.

SD Worx People Solutions, de internationale leverancier van payroll- en HR-outsourcingsdiensten, software en consultancy, zag zijn omzet stijgen van 257,5 miljoen euro in eerste helft van 2019 tot 266,2 miljoen euro in 2020, wat een toename is van 3,4%. De genormaliseerde EBITDA steeg met 27,1%: van 40,3 miljoen euro in de eerste helft van 2019 naar 51,2 miljoen euro voor de eerste zes maanden van dit jaar. De investeringen in de digitale transformatie van de groep, goed voor 4,3 miljoen euro, zijn hierbij niet inbegrepen.

“SD Worx People Solutions zag zijn inkomsten in de eerste jaarhelft lichtjes stijgen ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden. Ik wil graag al onze medewerkers uitdrukkelijk bedanken voor de enorme inspanningen die zij hebben geleverd om onze klanten tijdens de coronacrisis steeds bij te staan. Het is dankzij onze sterke teams dat we de continuïteit van onze business hebben weten te garanderen en zeer snel hebben kunnen inspelen op nieuwe behoeften van onze klanten,” zegt Kobe Verdonck, CEO van SD Worx People Solutions.

SD Worx People Solutions werkt met langetermijncontracten en haalt een recurring omzet. Dat businessmodel, aangevuld met een uitgebreide, trouwe en diverse klantenbasis, zorgt ervoor dat SD Worx in haar traditionele ‘core business’ kan blijven groeien. Wel zal de omzetgroei in het tweede half jaar wellicht verder onder druk komen ter staan.

De impact van de crisis is zeer sterk te voelen bij SD Worx Staffing & Career Solutions, de entiteit die zich specialiseert in flexibele tewerkstelling. De omzet kwam op 98,3 miljoen euro tijdens de eerste helft van 2020. Dat is een daling van 23,8% ten opzichte van de 128,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar. De genormaliseerde EBITDA bedraagt 1,0 miljoen euro voor de eerste helft van dit jaar. Dat is minder dan dezelfde periode vorig jaar, waar die 4,0 miljoen euro bedroeg.

“Om de sterke tegenwind op de uitzendmarkt het hoofd te bieden, hebben we in eerste instantie ingegrepen op de kosten”, aldus Christophe Petit, CEO van SD Worx Staffing & Career Solutions. “Zoals elke crisis, biedt ook deze crisis kansen. Deze grijpen we bij SD Worx Staffing & Career Solutions met beide handen om zo in te zetten op een versnelde integratie van onze business met die van People Solutions. Sommige lokale kantoren zullen samensmelten, zodat de klant letterlijk op één adres terecht kan voor een geïntegreerd HR-aanbod.”

De onvoorspelbaarheid van het coronavirus maakt het sowieso moeilijk om inschattingen te maken over de tweede jhelft van 2020 in de markt van de flexibele tewerkstelling. Toch heeft SD Worx Staffing & Career Solutions een voorzichtig vertrouwen in de lange termijn. De omzet zit sinds juni weer in stijgende lijn en ook de recurring EBITDA kwam in juni hoger uit dan vorig jaar.

  Volop digitaal

  Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx: “Tijdens de lockdown is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk digitalisering en automatisering zijn. Onze strategie blijft onveranderd gericht op klantengerichtheid en de digitale transformatie van HR om zo onze klanten als een echte partner te kunnen begeleiden naar the future of work. We zetten verder in op ons digitale transformatieplan, omdat dat onze strategie ondersteunt om duurzaam te blijven groeien. De ambitie om op termijn de Europese nummer 1 te worden blijft overeind, ondanks de moeilijkere tijden. We investeren verder in robotic process automation en blijven ons aanbod verder digitaliseren om onze klanten nog beter en sneller te bedienen. Onze drie overnames van de voorbije maanden zijn allemaal in de digitale sfeer te situeren. Pointlogic HR, een belangrijke leverancier van innovatieve software voor reward & management solutions en bijbehorende consultingdiensten in Nederland en België, Adessa Group, een Europees technologieconsultingbedrijf dat HR-software in de cloud en bijbehorende diensten aanbiedt en tot slot GlobePayroll, een Franse ontwikkelaar van multi-country cloud technologie voor HR en payroll, zijn een mooie aanvulling voor de groep om met een nog breder aanbod naar de markt te gaan. Dit blijft niet onopgemerkt: Analistenbedrijf Nelson Hall positioneerde ons recent nog als Leider binnen Cloud HR Transformation.”

   Verdere toelichting bij het nettoresultaat

   Het nettoresultaat na belastingen van SD Worx stijgt van 2,7 miljoen euro per 30 juni 2019 naar 10,1 miljoen euro per 30 juni 2020. Dit wordt verklaard door de volgende items:

   • Een stijging in de genormaliseerde EBITDA van 8 miljoen euro als gevolg van een focus op kostencontrole en een sterke operationele prestatie van SD Worx People Solutions.
   • De niet-recurrente investeringen in het digitale transformatieproject. Er is een daling van 8,2 miljoen euro vorig jaar naar 4,3 miljoen euro dit jaar. Daartegenover staan wel groeiende recurrente investeringen in software en digitale oplossingen.
   • Een stijging van de financiële inkomsten met 5,3 miljoen euro die voornamelijk te wijten is aan de realisatie van een ongerealiseerde meerwaarde op de beleggingen van de groep in discretionair beheer.

   Deze toename van het nettoresultaat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door:

   • Een toename van de eenmalige integratiekosten met 1,1 miljoen euro als gevolg van een versnelde integratie van enkele gebouwen van Staffing & Career Solutions met People Solutions.
   • Een toename van de afschrijvingen op materiële en immateriële activa met 2,6 miljoen euro die hoofdzakelijk betrekking hebben op de recente investeringen van de groep in software en andere digitale oplossingen.
   • Een uitzonderlijke afschrijving op de consolidatiegoodwill van 2,2 miljoen euro die betrekking heeft op SD Worx Staffing & Career Solutions. Dit diende zich aan als gevolg van de huidige druk op de uitzendmarkt en de onzekerheid over het economische klimaat.
   • Een stijging van de financiële kosten met 1,2 miljoen euro die grotendeels wordt verklaard door de uitgifte van de achtergestelde obligatie van 80 miljoen euro op 11 juni 2019.

   Het nettoresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen op goodwill bedraagt 29 miljoen euro ten opzichte van 19,5 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2019.

   “Met een kaspositie van 166,7 miljoen euro per 30 juni 2020, gecommitteerde openstaande kredietlijnen en een stabiele cash flow in vergelijking met vorig jaar is SD Worx gewapend om deze crisis door te komen”, aldus Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx.

   Meer details over de financiële cijfers van SD Worx in de eerste jaarhelft van 2020 staan in de presentatie op de pagina voor investor relations.

    Meer informatie

    Pieter Goetgebuer
    PR & Corporate Communication Manager SD Worx
    T +32 (0)3 201 76 68 / M +32 (0)497 45 36 73
    pieter.goetgebuer@sdworx.com