1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Ruim 33 procent Europese bedrijven ervaart complexe wetgeving als struikelblok om verloning op orde te houden

In Nederland is 65 procent ervan overtuigd dat outsourcing het verloningsproces een stuk efficiënter maakt
complex_legislation

Meer dan 33 procent van de Europese bedrijven heeft moeite om hun loonlijst op orde te houden vanwege de complexiteit van de lokale wetgeving. Dat blijkt uit de Payroll Proficiency Index van SD Worx. Ook blijkt dat ruim 4 op de 10 bedrijven nu uitsluitend cloudtechnologie gebruiken voor hun verloningsproces.

De Europese HR- en payrolldienstverlener SD Worx ondervroeg ruim 1.300 bedrijven uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om een overzicht te krijgen van hoe zij hun verloning (laten) verwerken. Gemiddeld geven Europese bedrijven zichzelf een score van 64,6 (van de 100) voor hun persoonlijke vaardigheid op het gebied van salarisverwerking. Nederland scoort wat hoger met 65,2 en België (64,7) blijft ook net boven het gemiddelde. Duitsland (63,6) en Frankrijk (63,1) scoren iets lager.

Het verloningsproces blijft voor veel bedrijven een uitdaging. Daarom wil SD Worx met behulp van de Payroll Proficiency Index beter in kaart brengen welke factoren salarisadministratie voor bedrijven bemoeilijken. Het onderzoek omvat zes elementen: wetgeving, beloning, technologie, personeelsbestand en -verloop en partners (zie grafiek 1). 

De meest kritieke punten voor verloning blijken de lokale wetgeving, complexiteit en frequente wijzigingen te zijn. Het is zelfs zo dat 1 op de 3 bedrijven dit als een belemmering ervaart.

  Belastingstelsel, veranderende wetgeving en complexe sociale zekerheid

  Lokale wetgeving lijkt daarnaast het meest voorkomende struikelblok om tot vlotte salarisverwerking te komen. De complexiteit van het belastingstelsel, snelle wetswijzigingen en een ingewikkeld socialezekerheidsstelsel zijn de vraagstukken waar bedrijven het meest tegenaan lopen als het gaat om loonwetgeving.

  Europese bedrijven geven de naleving van wetgeving in hun verloningsproces gemiddeld een score van 59,1. Het Verenigd Koninkrijk scoort het hoogst met 61,5. Nederland en Duitsland blijven met 60,7 bovengemiddeld. Vooral België (56,7) en Frankrijk (55,9) vallen onder het gemiddelde.

  "De wetgeving rondom loonberekening kan zeker complex zijn", zegt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland. “Met name in België en Frankrijk zorgt dit voor grote complicaties. Toch vormt de wetgeving ook voor Nederland nog altijd een struikelblok. Het is belangrijk om deze regelingen nog duidelijker te maken voor werkgevers.”

   Outsourcing voor efficiëntie

   Bedrijven die verloning uitbesteden, geven een hogere gemiddelde score van 69,7 voor een dergelijke samenwerking. Op de vraag of het uitbesteden van verloning het ook makkelijker maakt, antwoordt bijna twee op de drie bedrijven positief. In Nederland is 65 procent ervan overtuigd dat outsourcing het payrollproces een stuk efficiënter maakt. Ook België (68%) en het Verenigd Koninkrijk (65%) houden vast aan die mening. Frankrijk volgt met 64 procent en in Duitsland vindt ‘slechts’ 55 procent dat outsourcing het proces makkelijker maakt.

   "Ongeveer 65 procent van de bedrijven vindt het verzamelen en integreren van data (bijvoorbeeld uit de tijdregistratie) makkelijker als een externe partner dit verzorgt", zegt Bloem. “Meer dan twee op de drie bedrijven vinden het daarnaast nog steeds efficiënter en veiliger om ook verloning uit te besteden. Het spreekt voor zich dat payrolldienstverleners, dankzij hun expertise en knowhow, deze processen gemakkelijker maken en uiteindelijk ook zorgen voor kostenoptimalisatie."

    Overstap naar de cloud

    Bovendien stappen steeds meer bedrijven over naar de cloud; momenteel doet 49 procent dat. Van alle respondenten maakt ongeveer 8 procent gebruik van cloud- en on-premise software. Vier op de tien bedrijven werken nog uitsluitend via de cloud voor loonberekeningen. Nederland spant de kroon: 7 op de 10 bedrijven gebruiken de cloud al voor hun salarisadministratie. Ook in België (55%) en Duitsland (51%) gaat het om een meerderheid. Het Verenigd Koninkrijk (45%) en vooral Frankrijk (31%) blijven nog achter.

    "De verschillen zijn uiterst opmerkelijk", legt Bloem uit. “Nederland gebruikt cloudtechnologie ruim twee keer zo vaak als Frankrijk voor loonberekeningen. Een verstandige keuze, omdat de cloud flexibiliteit en meer veiligheid biedt. Zeker in tijden van het hybride werken. Deze trend zal de komende jaren alleen maar doorzetten."

    Klik hier voor meer informatie over de Payroll Proficiency Index.