1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Bijna 4 op de 10 bedrijven in Nederland heeft geen actief neutraal recruitmentbeleid

Bedrijven in Nederland en Europa zijn op weg naar een beter diversiteitsbeleid, maar het kan nog stukken beter
Recruitment Policy

  Op 21 mei is het de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit, maar hoe zit het met de aandacht voor diversiteit op de werkvloer? Momenteel zetten 6 op de 10 bedrijven in Europa zich in voor een actief neutraal recruitmentbeleid. Zo zetten zij zich bij het werven van nieuwe medewerkers in voor gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Dat blijkt uit onderzoek van Europese HR- & payrolldienstverlener SD Worx onder 4371 bedrijven, actief in verschillende sectoren. Als het aankomt op het implementeren van systemen om diversiteitsdoelstellingen te monitoren en rapporteren, is er echter nog een lange weg te gaan. Toch hechten met name werknemers onder de 30 jaar hier veel waarde aan. 

   Inzet voor gelijkwaardigheid

   Maar liefst 61 procent van alle ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze zich inzetten voor een neutraal wervingsbeleid, waarbij Ierland (74%), het Verenigd Koninkrijk (68%) en België (69%) de Europese top drie invullen. Op het vlak van gelijk loon en arbeidsomstandigheden – ongeacht gender, leeftijd of religie – zeggen vooral Ierse (73%), Belgische (72%), Engelse (67%) en Spaanse (65%) bedrijven toewijding te tonen. Nederland valt opvallend uit de toon, met ‘slechts’ 51 procent van de respondenten die zegt hier actief op in te zetten.

   De vraag is eveneens hoe zichtbaar bedrijven hun doelstellingen en inzet maken. Iets meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat ze vaak events en communicatie opzetten over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. 60 procent van de Europese bedrijven meldt dat ze veel aandacht geven aan de promotie van gelijkwaardige en inclusieve werkcultuur met oog voor meer diversiteit (Nederland: 56%). Vooral via vacatures (54%) en de eigen website (54%) communiceren Nederlandse bedrijven hier actief over. Iets meer dan de helft van de Europese bedrijven neemt het ook op in zijn mission statement en bedrijfswaarden (51%; Nederland 44%).
    

    Rapportage en trainingen

    Om hun recruitmentbeleid te verbeteren, betrekken bedrijven ook hun managers actief in het beleid rond diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven zou hierover interne trainingen aanbieden. Vooral Polen (62%), Ierland (61%) en het Verenigd Koninkrijk (60%) spannen hierbij de kroon: zij overstijgen het Europese gemiddelde van 53%. Nederland zet hier een stuk minder op in met slechts 44 procent.

    Ondanks de inzet van leidinggevenden, ontbreken er op het vlak van systematische opvolging toch nog een aantal duidelijke acties, zoals een overzichtelijk rapportagesysteem. Dit geldt bijvoorbeeld voor de evaluatie over de inzet van managers om de vooropgestelde diversiteitsdoeleinden te bereiken. Bijna de helft van de Europese bedrijven is bezig met het opzetten van zo’n evaluatie. Ook hier is er ruimte voor verbetering in Nederland, waar 44 procent van de bedrijven dit doet. Vooral België hinkelt achterop met een schamele 29 procent. Vaak hebben initiatieven voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie pas effect wanneer bedrijven ook actief investeren in een rapportagesysteem, zodat ze altijd de vinger aan de pols kunnen houden. 

    In totaal beweert minder dan de helft van de bedrijven actief een plan bij te houden waarin diversiteitsdoelstellingen worden uitgestippeld en bijgehouden (Nederland: 42%). Vooral bij grote en internationale bedrijven, met meer dan 250 werknemers, is dit merkbaar. Momenteel is een nieuwe Europese wetgeving in de maak die bedrijven met meer dan 250 werknemers vanaf 2023 verplichten om zulke diversiteitsdoelstellingen actief bij te houden.

    Alex Spek, Portfolio Manager SD Worx Nederland: “Het is belangrijk dat bedrijven investeren in een actief rapportagesysteem over hun activiteiten rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Die data bieden aan de ene kant een sterke houvast om het diversiteitsbeleid te optimaliseren met concrete en bewust gestuurde acties. Aan de andere kant levert zo’n tool ook direct bewijs of bedrijven effectief de daad bij het woord voegen en geen valse beloftes maken naar (toekomstige) medewerkers.”
     

     Positieve invloed op aantrekkingskracht en retentie

     Opmerkelijk is dat het voor bedrijven die bewust bezig zijn met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie merkbaar eenvoudiger is om nieuwe werknemers aan te trekken, te motiveren en te behouden. Uit het onderzoek blijkt dat dit ook vaak de bedrijven zijn die een hogere productiviteit en winstgevendheid rapporteren.
      
     “Er is vooral een stijgende tendens aanwezig bij de jongere generatie medewerkers wat betreft het rekening houden met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer. Generatie Z en jonger groeien op in een milieu dat zowat gekenmerkt wordt door inclusie en genderneutraliteit, iets waar voorheen veel minder aandacht voor was. Dat zal invloed hebben op de toekomst en de manier waarop bedrijven nieuw personeel werven”, zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx. “Niet alleen een mooi salaris en een gezonde werk-privébalans zijn essentieel; ook de mate waarin bedrijven zich positioneren en handelen in de huidige tijdsgeest wordt bijna doorslaggevend voor werknemers.”