1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Jongere werknemers hebben meer behoefte aan digitalisering op de werkplek

Blijvende behoefte aan menselijk contact, met name bij onboarding, recruitment of exitgesprek
Woman Looking at a Graph on a Digital Tablet

Uit onderzoek van Europese HR- en payrolldienstverlener SD Worx blijkt dat meer dan de helft van de Europese bedrijven een verhoogde focus heeft op de digitalisatie van HR-processen. Vooral de non-profit sector, met name de zorg (57%), is bezig met een inhaalslag op dit gebied. 54 procent van de werknemers onder de 35 jaar vindt dat de digitalisatie op de werkvloer aan verbetering toe is. Maar hoewel digitalisatie en hybride werken in de lift zitten, blijft het menselijke aspect belangrijk binnen HR-gebieden als onboarding, recruitment of een exitgesprek. SD Worx ondervroeg 4.371 werkgevers en ruim 10.000 werknemers.

Ruim de helft van de Europese bedrijven (53%) ziet dat er meer energie wordt gestopt in het stroomlijnen van de digitalisatie van HR-processen binnen het bedrijf. Vooral bedrijven in Italië (61%), het Verenigd Koninkrijk en België (beiden 59%) en Nederland (57%) zien dat er meer aandacht is voor de digitalisatie van HR. Het onderzoek laat hiermee zien dat de focus op digitalisering van HR-processen groeit, maar bevestigt eveneens het belang voor bedrijven om een optimale balans te vinden tussen een digitale en een persoonlijke aanpak. Ook in tijden van hybride werken is het van belang dat die afweging wordt gemaakt met aandacht voor de behoeftes van medewerkers, de eigen context van de organisatie en de verwachtingen binnen een specifiek HR-gebied. Van de ondervraagde Nederlandse medewerkers geeft bijna de helft (45%) aan dat zij de mogelijkheid krijgen om thuis te werken. Nederlandse werknemers werken bij voorkeur gemiddeld iets meer dan twee dagen (2.29) dagen per week thuis.

  Behoefte aan digitale aanpak grootst bij jongeren

  Toch is de juiste balans vinden tussen een passende digitaliseringsgraad en een meer persoonlijke aanpak cruciaal in HR. Ondanks de groeiende aandacht voor (de verbeterpunten van) de digitalisatie op de werkvloer, valt eveneens op dat werknemers op bepaalde vlakken een specifieke voorkeur hebben voor een menselijke aanpak. Dat zien we vooral op deze gebieden:

  • Onboarding van nieuwe medewerkers: 76,2% (versus voorkeur voor digitale aanpak: 10,6%)
  • Samenwerking met anderen: 74,5% (versus voorkeur voor digitale aanpak: 10,8%)
  • Exitgesprek: 72,4% (versus voorkeur voor digitale aanpak: 11,3%)
  • Recruitmentproces: 72,1% (versus voorkeur voor digitale aanpak: 13,3%)
  • Beoordeling van iemands prestaties: 71,9% (versus voorkeur voor digitale aanpak: 13,4%)

  Medewerkers onder de 25 jaar zijn vaker voorstander van een digitale aanpak, met name op deze HR-gebieden: het recruitmentproces (23,1%), het monitoren van gezondheid en wellbeing (21%), de communicatie over salaris (23%), het verlenen van HR-diensten (interactie met de personeelsafdeling) (27%) en HR-administratie (32%). Dat heeft mogelijk te maken met de digitale wereld waarin zij opgegroeid zijn.

  Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland licht toe: “Digitalisatie van HR-processen en een menselijke aanpak hoeven elkaar niet uit te sluiten. De cijfers bevestigen dat een goede investering in beide waardevol is voor medewerkers. Werknemers willen bij een beoordeling niet alleen een score zien op een scherm, maar verwachten ook een persoonlijke toelichting. Dat geldt ook bij complexere vragen over administratie of HR-diensten. Digitalisatie brengt natuurlijk op vele vlakken een positieve impact met zich mee. Dankzij automatisering van bepaalde processen en de ondersteuning van digitale tools bied je je werknemers de kans om hun tijdsbesteding en hun talenten en vaardigheden zo optimaal mogelijk te gebruiken. Mysdworx is daar een mooi voorbeeld van, waar werknemers en werkgevers hun personeelsadministratie online op orde kunnen brengen. Een neveneffect is dat er zo ook meer ruimte vrijkomt voor persoonlijk contact waar dat het meeste nodig is voor werknemers. Zo vullen digitalisatie en persoonlijke aanpak elkaar mooi aan.” 

   Zorg- en publieke sector maken inhaalslag

   Uit het onderzoek onder de Europese werkgevers blijkt dat de digitalisatie van HR-processen meer is ingeburgerd bij sectoren zoals financiën, verzekeringen en de maakindustrie (allemaal 60%). Ook de non-profit sector (58%) en zorgsector (57%) zijn beiden met een inhaalslag bezig. 61 procent van de kleinere organisaties (<100 werknemers) en 60 procent van de middelgrote bedrijven zien een verhoogde focus op digitalisering. De toenemende aandacht is vooral opmerkelijk bij grotere organisaties met 500 tot 999 medewerkers (68%) en ruim 1000 medewerkers (71%).

   Dat vooruitgang op het vlak van digitalisatie van HR noodzakelijk is, blijkt uit de antwoorden van de Europese werknemers. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers (45%) merkt op dat de digitalisering op de werkvloer aan verbetering toe is. In Zuid-Europa ligt dit percentage hoger. Vooral Italiaanse (54%), Spaanse (53%) en Franse (50%) werknemers vinden dat er nog werk aan de winkel is. Met name werknemers (54%) onder de 35 jaar, vinden dat de digitalisatie beter kan.

    Over het onderzoek

    In het kader van de War for Talent voerde iVox een onderzoek uit in opdracht van SD Worx naar hoe Europese werknemers en werkgevers omgaan met de digitalisatie van hun HR-processen. Het onderzoek focust op aantrekkelijk werkgeverschap in de war for talent, waarbij gekeken werd naar wat medewerkers zoeken in een werkgever, en waar werkgevers op focussen om een aantrekkelijke werkgever te zijn/worden. In het onderzoek komen zeven onderdelen aan bod, waar werkgevers mee aan de slag kunnen: welzijn en mensgerichte HR, flexibele werkorganisatie, motiverend loonbeleid, inspirerende en activerende cultuur, digitale werkplek, talentbeheer in duurzame loopbanen en recruitment.