1. Home>
 2. Over ons>
 3. Persberichten>

Onderzoek: Nederland koploper in gebruik cloudtechnologie bij payrollprocessen

Woman in White Long Sleeve Shirt Using Macbook Pro

Een derde van de Europese bedrijven gebruikt uitsluitend cloudtechnologie voor zijn payroll. Nederland werkt veel meer in de cloud. Ons land is koploper met maar liefst 64 procent. Dat blijkt uit de nieuwe Payroll Proficiency Index van de Europese HR-dienstverlener SD Worx. De index laat zien hoe efficiënt Europese bedrijven omgaan met payrollprocessen. Dit wordt gemeten op basis van zes elementen: wetgeving, technologie, loonbeleid, payroll-expertise, samenstelling personeelsbestand en samenwerking met externe partners. Het resultaat van de index laat ook zien dat zes op de tien bedrijven in Europa het belastingsysteem als grootste uitdaging in het payrollproces benoemen. Dit zijn alle wetten en regels die het berekenen en innen van de belasting regelen. Uit de index blijkt overigens dat Nederland het minst complexe belastingsysteem heeft van alle Europese landen die meededen aan het onderzoek.

Met de jaarlijks terugkerende Payroll Proficiency Index brengt SD Worx in kaart hoe Europese bedrijven hun payrollprocessen beheren. Er zijn elf nieuwe landen toegevoegd aan de Index, waardoor SD Worx nu beschikt over data van bedrijven uit zestien landen.

  Twee op de drie Nederlandse bedrijven gebruiken uitsluitend cloudtechnologie voor payroll

  Uit de index blijkt dat nog geen derde van de Europese bedrijven (29%) uitsluitend cloudtechnologie gebruikt om zijn payroll te organiseren. Bijna de helft van de Europese bedrijven (44%) maakt namelijk uitsluitend gebruik van on-premisesoftware: payrollsoftware die draait op de servers bij de bedrijven zelf. Voor Nederland geldt dat 64 procent van de bedrijven gebruikmaakt van cloudtechnologie, wat ruim een verdubbeling is van het Europese gemiddelde. Na Nederland volgen Finland (35%), Denemarken (33%) en Zweden (33%). Spanje en Polen lopen wat achter op het Europese gemiddelde met beide een percentage van 19 procent. Wel blijkt dat Spanje, net als Noorwegen, bezig is met een inhaalslag van on-premisesoftware naar cloudtechnologie.

   Veranderingen in wet- & regelgeving en socialezekerheidsstelsel worden ervaren als grootste uitdaging

   De complexiteit van de wetgeving in een land beïnvloedt het payrollproces in grote mate. Een soepel verloop van loonberekeningen hangt nauw samen met hoe vaak en met welke snelheid er wijzigingen plaatsvinden in het arbeidsrecht én welke uitzonderingsregels er van kracht zijn.

   Gemiddeld zegt 28 procent van de Europese bedrijven dat wetgeving een negatieve impact heeft op de snelheid van payrollafhandeling. Met name Frankrijk (42%) en België (42%) geven dit aan, gevolgd door Oostenrijk (32%) Zwitserland (29%), en Duitsland (28%).

   Daarnaast geeft 57 procent van de Europese bedrijven aan dat ze het belastingsysteem als grootste uitdaging ervaren in het payrollproces. Dat is echter niet het enige waar bedrijven tegenaan lopen. Veel bedrijven maken zich zorgen over het socialezekerheidsstelsel (52%), de snelheid van wijzigingen in de sociale wetgeving (48%) en het aantal uitzonderingen en speciale regelingen (47%). Ook de complexiteit rondom de regelgeving van looncomponenten (47%) kan payrollprocessen moeilijker maken. Dat is echter niet het enige waar bedrijven tegenaan lopen. 57 procent van de Europese bedrijven geeft aan dat ze het belastingsysteem als grootste uitdaging ervaren in het payrollproces.

    Nederland op tiende plaats in Payroll Proficiency Index

    SD Worx heeft dit jaar elf nieuwe landen opgenomen in de Payroll Proficiency Index. Daarmee is de top drie van landen die soepel omgaan met hun payrollprocessen flink door elkaar geschud vergeleken met vorig jaar. Polen overtreft alle andere onderzochte EU-landen met een indexpunt van 71,7 procent, op de voet gevolgd door Noorwegen met 71,2 procent en Spanje met 70,5 procent.

    Nederland heeft een score van 65,2 procent en staat op plek tien. Duitsland (63,6%) en Denemarken (63,5%) blijven iets achter en Frankrijk bezet de laatste plek op de Payroll Proficiency Index, met 63,1 procent. Deze laatste plaats is voornamelijk te verklaren door de complexe wetgeving in Frankrijk en de impact ervan op de loonberekening.

    Het belang van technologie in het payrollproces mag niet onderschat worden”, zegt Tom Saeys, Chief Operations Officer bij SD Worx.Vooral op het gebied van dataverzameling en bij de integratie met of de toegang tot andere databronnen, is het effect van technologie zichtbaar. Vandaar ook het belang van cloudtechnologie. We hebben gezien dat een hogere inzet van cloudtechnologie zich doorvertaalt naar een efficiëntere loonberekening en dus een lager prijskaartje. Technologie speelt bovendien een belangrijke rol bij het tegemoetkomen in de stijgende vraag naar flexibiliteit. Naarmate standaardisering afneemt en de mogelijkheden tot personalisering voor de medewerkers toeneemt, wordt de loonberekening ingewikkelder. Het is daarom goed om te zien dat het gebruiken van technologiebedrijven helpt bij deze uitdagingen.

     Over de Payroll Proficiency Index

     SD Worx heeft meer dan 4.500 bedrijven, van verschillende groottes en sectoren, ondervraagd voor de Payroll Proficiency Index. De bedrijven komen uit zestien verschillende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De uitkomsten van de index geven antwoord op de vragen: hoe kunnen bedrijven het vaak ingewikkelde payrollproces vereenvoudigen, welke Europese landen lopen hiermee voorop, waar zijn de uitdagingen het grootst en om wat voor uitdagingen gaat het dan precies? De antwoorden op deze vragen, maakt de index tot een handig kompas voor bedrijven.

     Meer informatie vind je in de index op de website.