1. Home>
 2. Tools & downloads>

Hoe groei je uit tot een favoriete werkgever?

Een positieve employer brand: een gids voor HR-verantwoordelijken

Als HR-verantwoordelijke bij een middelgrote of grote organisatie ben jij samen met jouw team belast met de taak van het werven, behouden en ontwikkelen van talent. Geen kleine opgave in de huidige concurrerende arbeidsmarkt. Niet-vervulde vacatures vertragen het momenteel bij veel bedrijven het groeipotentieel. Maar hoe groei je dan uit tot een favoriete werkgever? Zorg dat je over deze 9 eigenschappen beschikt.

Download het magazine
Woman

9 belangrijke eigenschappen om uit te groeien tot een favoriete werkgever

Ongeveer de helft van de Europese organisaties kampt met een problematische werkdruk en daarom staat het welzijn van werknemers hoog op de HR-agenda.

Verbeter het welzijn van medewerkers

De arbeidsmarkt verandert fundamenteel naarmate hybride werken steeds vaker voorkomt. Onderzoek welke flexibele mogelijkheden je hebt.

Omarm flexibiliteit van werk

Hoe je het gesprek ook probeert te voeren, je kunt niet beweren dat je een aantrekkelijke werkgever bent als je beloningssysteem niet goed is.

Naar financiële eerlijkheid

Maak van je bedrijfscultuur, inclusief waarden en leiderschap, een strategische prioriteit. Zeker nu er overal een hevige strijd om talent gaande is.

Bevorder je bedrijfscultuur

Welke HR-activiteiten vragen nadrukkelijk om een menselijke inbreng en welke kunnen het beste met technologische oplossingen worden opgezet?

Op weg naar evenwicht

Het creëren van de juiste voorwaarden voor medewerkers is moeilijker dan vroeger. De houdbaarheid van vaardigheden is verkort door digitalisering.

Waarborg de inzetbaarheid

Het lijkt er nog regelmatig op dat de allereerste contactmomenten – werving, selectie en onboarding – over het hoofd worden gezien.

Verhoog de aantrekkingskracht

De scheidslijn tussen werken en leven verdwijnt; een ontwikkeling die een vruchtbare bodem vormt voor stress en burn-out. Houd werktijden in het oog.

Verbeter de balans

Het gaat er niet alleen om dat je diversiteit aanbrengt in wie er voor je werkt. Men moet ook betrokken zijn en inspraak en vertrouwen hebben in je organisatie.

Over DEIB

Download het magazine

  ­Zorg dat je over deze 9 eigenschappen beschikt:

  De 7 essentials

  1. Alles op alles zetten voor het welzijn van werknemers
  2. De flexibiliteit van werk omarmen
  3. Prioriteit geven aan financiële eerlijkheid voor iedereen
  4. Een inspirerende bedrijfscultuur bevorderen
  5. Een evenwicht vinden tussen high-touch en high-tech
  6. De inzetbaarheid op lange termijn waarborgen
  7. De trechter bij werving omdraaien

  Een stapje extra zetten

      8.  Een gezonde balans tussen werk en privéleven stimuleren
      9.  Scoren op alle vier hoofdpunten: Diversity, Equity, Inclusion en Belonging (DEIB)