1. Home>
 2. Tools & downloads>

Premies & Percentages

Belangrijke bedragen, getallen en percentages voor 2023

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).

Bepaalde bedragen kunnen afwijken indien de persoon niet in Nederland woonachtig is.

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Overboekingen worden direct verwerkt als het gaat om:

 • een overboeking van de ene rekening naar de andere rekening van dezelfde bank
 • SEPA-overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren die binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger kunnen worden bijgeschreven. 

Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:

   Feestdag                                  Datum                                                 Betalingsverkeer
  mogelijk                                 
  Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 nee
  Goede vrijdag vrijdag 7 april nee
  Tweede Paasdag maandag 10 april nee
  Koningsdag donderdag 27 april ja
  Dag van de Arbeid maandag 1 mei ja
  Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei ja
  Hemelvaartsdag donderdag 18 mei ja
  Tweede Pinksterdag maandag 29 mei ja 
  Eerste Kerstdag maandag 25 december nee
  Tweede Kerstdag dinsdag 26 december nee
  Oudjaarsdag zondag 31 december nee
  Nieuwjaarsdag 2023 maandag 1 januari 2024 nee

   Wettelijk minimumloon in 2023

   Het bruto minimumloon per dag, week of maand:

   Per 01-01-2023        
   Leeftijd  %                  Per maand       Per week        Per dag         
   21 jaar en ouder          100%  € 1.934,40  € 446,40  € 89,28
   20 jaar 80%  € 1.547,50  € 357,10  € 71,42
   19 jaar 60%  € 1.160,65  € 267,85  € 53,57
   18 jaar 50%  € 967,20  € 223,20  € 44,64
   17 jaar 39,5%  € 764,10  € 176,35  € 35,27
   16 jaar 34,5%  € 667,35  € 154,00  € 30,80
   15 jaar 30%  € 580,30  € 133,90  € 26,78

    

   Per 01-07-2023        
   Leeftijd  %                  Per maand       Per week        Per dag         
   21 jaar en ouder          100%  € 1.995,00  € 460,40  € 92,08
   20 jaar 80%  € 1.596,00  € 368,30  € 73,66
   19 jaar 60%  € 1.197,00  € 276,25  € 55,25
   18 jaar 50%  € 997,50  € 230,20  € 46,04
   17 jaar 39,5%  € 788,05  € 181,85  € 36,37
   16 jaar 34,5%  € 688,30  € 158,85  € 31,77
   15 jaar 30%  € 598,50  € 138,10  € 27,62

    

   Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-01-2024 opnieuw worden geïndexeerd.

    Bruto minimumloon BBL in 2023

    Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden afwijkende staffels.

    Per 01-01-2023        
     Leeftijd                           Staffel %          Per maand      Per week         Per dag        
    20 jaar 61,5% € 1.189,65 € 274,55 € 54,91
    19 jaar 52,5% € 1.015,55 € 234,35 €46,87
    18 jaar 45,5% € 880,15 € 203,10 € 40,62

     

    Per 01-07-2023        
     Leeftijd                           Staffel %          Per maand      Per week         Per dag        
    20 jaar 61,5% € 1.226,95 € 283,15 € 56,63
    19 jaar 52,5% € 1.047,40 € 241,70 € 48,34
    18 jaar 45,5% € 907,75 € 209,50 € 41,90

     

    Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-01-2024 wijzigen. Voor BBL-leerlingen van 15 tot 18 jaar geldt het reguliere wettelijk minimum jeugdloon, zoals in de eerste tabel weergegeven.

     Bijtelling privégebruik auto van de zaak indien op naam in 2023

     Co2  uitstoot % bijtelling

     Volledig Elektrisch
     (grens 2022 was € 35.000)

     Tot € 30.000 : 16%
     Boven € 30.000 : 22%

     Geen Co2 uitstoot en niet elektrisch (bijvoorbeeld waterstof)           

     16%
     Co2 uitstoot   
     22%

      Loonheffing 2023

      Schijf      Loon op jaarbasis                                                Jonger dan
      AOW-leeftijd                        
      AOW-leeftijd en ouder,
      geboren in 1946 of later        
      1+2  tot en met € 37.149 36,93 % 19,03 %
      3 € 37.150 tot en met € 73.031 36,93 % 36,93 %
      4 vanaf € 73.032 49,50 % 49,50 %
      Schijf Loon op jaarbasis

       

      AOW-leeftijd en ouder, 
      geboren in 1945 of eerder     

       
      1+2 tot en met € 38.703 19,03 %  
      3 € 38.704 tot en met € 73.031 36,93 %  
      4 vanaf € 73.032 49,50 %

       Loonheffingskortingen 2023

       Type korting Werknemers jonger dan AOW-leeftijd Werknemers ouder dan AOW-leeftijd
       Algemene heffingskorting    
       tot en met € € 22.660 € 3.070 € 1.583
       afbouw vanaf € 22.661 tot en met € 73.031 6,095 % 3,141 %
       vanaf € 73.032 € 0 € 0

       Arbeidskorting

          
       tot en met € 10.740 8,231 % tot maximaal € 884 4,241 % tot maximaal € 457
       vanaf € 10.741 tot en met € 23.201 29,861 % tot maximaal € 3.721
       (totaal € 4.605)
       15,388 % tot maximaal 1.917
       (totaal € 2.374)
       vanaf € 23.202 tot en met €37.691
       (€37.391 voor ouder dan AOW)
       3,085 % tot maximaal € 447
       (totaal € 5.052)
       1,589 % tot maximaal € 230
       (totaal € 2.604)
       afbouw tussen € 37.692 (€ 37.392 voor ouder dan AOW)
       en € 115.295
       6,510 % 3,355 %
       vanaf € 115.296 € 0 € 0
       Jonggehandicaptenkorting    
         € 820  

        Premies sociale verzekeringen en ZVW 2023

         

        Type %                   Toelichting
        AOW 17,90%  Geheven over schijf 1a (tot AOW-leeftijd)
        WLZ 9,65% Geheven over schijf 1a
        ANW 0,10% Geheven over schijf 1a
             
        Premie AWf-laag 2,64 % Tot maximum premieloon
        Premie AWf-hoog 7,64 % Tot maximum premieloon
        UFO-premie 0,68% Tot maximum premieloon
        Premie Aof-laag 5,82% Tot maximum premieloon exclusief opslag kinderopvang
        Van toepassing op “kleine werkgevers”
        Premie Aof-hoog 7,11% Tot maximum premieloon exclusief opslag kinderopvang
        Van toepassing op “middelgrote en grote werkgevers”
        Uniforme opslag kinderopvang 0,50% Deze verhoogt de premie Aof met dit percentage
        Gedifferentieerde premie Whk   Deze premie is per werkgever verschillend
        Inkomensafhankelijke heffing ZVW 6,68% Normaal tarief
        Bijdrage ZVW 5,43% verlaagd tarief

         

          Dag                    Week                 4-weken           Maand              Jaar                 
        Maximumpremieloon werknemersverzekeringen     € 257,52 € 1.287,61 € 5.150,46 € 5.579,66 € 66.956,00
        Maximumbijdrageloon ZVW € 257,52 € 1.287,61 € 5.150,46 € 5.579,66 € 66.956,00

        Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

         Loonkostenvoordelen 2023

         Regeling Per verloond uur       Maximum per jaar      Maximum aantal jaren    
         oudere werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
         arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
         doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden           € 1,01 € 2.000,00 3
         herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 1

          Lage-inkomensvoordelen 2023

          Lage-inkomensvoordelen
          voor werknemers met 100 tot 125% van wettelijk minimum loon
          Per verloond uur   Maximum per jaar
          LIV over 2022
          (uitbetaald in 2023)
          € 0,78   € 1.520
          LIV over 2023
          (voorlopig percentage, uitbetaald in 2024)
          € 0,63   € 1.242

           Normbedragen en overige cijfers 2023

           Inkomensgrens 30%-regeling
           (per 2024 gaat mogelijk een maximum gelden voor de onbelaste vrijstelling)
            
           Loon werknemer met specifieke deskundigheid € 41.953            
           Loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is en graad in WO          € 31.891
           Overige cijfers  
           Gerichte vrijstelling per kilometer € 0,21
           Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding per dag € 2,15
           Maximale gerichte vrijstelling in het kader van verhuizing € 7.750
           Bijtelling waarde van maaltijden € 3,55
           Bijtelling waarde van inwoning per dag € 6,10
           Vrije ruimte WKR  
           -    Tot loonsom van € 400.000
           -    Boven loonsom van € 400.000
           3,00 %
           1,18 %
           Maximum pensioengevend loon € 128.810
           Gebruikelijk loon voor aanmerkelijk belanghouder  € 51.000
           Vrijwilligersvergoeding  max € 190/maand en € 1900/jaar
           AOW-leeftijd per 1-1-2023  66 jaar en 10 maanden