1. Home>
 2. Tools & downloads>

Premies & Percentages

Belangrijke bedragen, getallen en percentages voor 2022

De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).

Bepaalde bedragen kunnen afwijken indien de persoon niet in Nederland woonachtig is.

Betalingsverkeer tijdens de feestdagen

Overboekingen worden direct verwerkt als het gaat om:

 • een overboeking van de ene rekening naar de andere rekening van dezelfde bank
 • SEPA-overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren die binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger kunnen worden bijgeschreven. 

Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:

   Feestdag                                  Datum                                                 Betalingsverkeer
  mogelijk                                 
  Nieuwjaarsdag Zaterdag 1 januari 2022 nee
  Goede vrijdag vrijdag 15 april nee
  Tweede Paasdag maandag 18 april nee
  Koningsdag woensdag 27 april ja
  Dag van de Arbeid zondag 1 mei nee
  Bevrijdingsdag donderdag 5 mei ja
  Hemelvaartsdag donderdag 26 mei ja
  Tweede Pinksterdag maandag 6 juni ja 
  Eerste Kerstdag zondag 25 december nee
  Tweede Kerstdag maandag 26 december nee
  Oudjaarsdag zaterdag 31 december ja
  Nieuwjaarsdag 2023 zondag 1 januari 2023 nee

   Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

   Het bruto minimumloon per dag, week of maand (per 1 januari 2022) is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zetten het hieronder voor je op een rij:

   Leeftijd  %                  Per maand       Per week        Per dag         
   21 jaar en ouder          100%  € 1.725,00  € 398,10  € 79,62
   20 jaar 80%  € 1.380,00  € 318,50  € 63,70
   19 jaar 60%  € 1.035,00  € 238,85  € 47,77
   18 jaar 50%  € 862,50  € 199,05  € 39,81
   17 jaar 39,5%  € 681,40  € 157,25  € 31,45
   16 jaar 34,5%  € 595,15  € 137,35  € 27,47
   15 jaar 30%  € 517,50  € 119,45  € 23,89

   Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2022 opnieuw worden geïndexeerd.

    Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2022

    Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden de volgende alternatieve staffels:

     Leeftijd                           Staffel %          Per maand      Per week         Per dag        
    20 jaar 61,5% € 1.060,90 € 244,85 € 48,97
    19 jaar 52,5% € 905,65 € 209,00 € 41,80
    18 jaar 45,5% € 784,90 € 181,15 € 36,23

    Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2022 wijzigen. Voor BBL-leerlingen van 15 tot 18 jaar geldt het reguliere wettelijk minimum jeugdloon, zoals in de eerste tabel weergegeven.

     Bijtelling privégebruik auto van de zaak indien op naam in 2021

     Co2  uitstoot % bijtelling
     Volledig Elektrisch Tot € 35.000 : 16%
     Boven € 35.000 : 22%

     Geen Co2 uitstoot en niet elektrisch (bijvoorbeeld waterstof)                             

     16%
     Co2 uitstoot   22%

      Loonheffing 2022

      Schijf      Loon op jaarbasis                                                Jonger dan
      AOW-leeftijd                        
      AOW-leeftijd en ouder,
      geboren in 1946 of later        
      1+2  tot en met € 35.472 37,07% 19,17%
      3 € 35.473 tot en met € 69.398 37,07% 37,07%
      4 vanaf € 69.399 49,50% 49,50%
      Schijf Loon op jaarbasis AOW-leeftijd en ouder, 
      geboren in 1945 of eerder     
       
      1+2 tot en met € 36.409 19,17%  
      3 € 36.410 tot en met € 69.398 37,07%  
      4 vanaf € 69.399 49,50%

       Loonheffingskortingen 2022

       Type korting Werknemers jonger dan AOW-leeftijd Werknemers ouder dan AOW-leeftijd
       Algemene heffingskorting    
       tot en met € € 21.316 € 2.888 € 1.494
       afbouw vanaf € 21.317 tot en met € 69.398 6,007% 3.106%
       vanaf € 69.399 € 0 € 0
       Arbeidskorting    
       tot en met € 10.350 4,541% tot maximaal € 470 2.348% tot maximaal € 244
       vanaf € 10.351 tot en met € 22.356 28,461% tot maximaal € 3.887 14.718% tot maximaal € 1.911
       vanaf € 22.357 tot en met € 36.649 2.663% tot maximaal € 4.260 1.349% tot maximaal € 2.104
       afbouw tussen € 36.650 en € 109.346 5,860% 3,030%
       vanaf € 109.347 € 0 € 0
       Jonggehandicaptenkorting    
         € 771  

        Percentages voor bijzondere verloningen jonger dan AOW-leeftijd (woonachtig in NL) 2022

        Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.

        Type %                   Toelichting
        AOW 17,90%  geheven over schijf 1 en 2 (tot AOW-leeftijd)
        WLZ 9,65% geheven over schijf 1 en 2
        ANW 0,10% geheven over schijf 1 en 2
             
        premie AWf-laag 2,70% tot maximum premieloon
        premie AWf-hoog 7,70% tot maximum premieloon
        UFO-premie 0,68% tot maximum premieloon
        Premie Aof-laag        5,49%

        Tot maximum premieloon exclusief opslag kinderopvang Van toepassing op "kleine werkgevers".

        Premie Aof-hoog 7,05% Tot maximum premieloon exclusief opslag voor kinderopvang. Van toepassing op "middelgrote en grote werkgevers".
        Uniforme opslag kinderopvang 0,50% Deze verhoogt de premie Aof met dit percentage
        gedifferentieerde premie Whk   Deze premie is per werkgever verschillend
        inkomensafhankelijke heffing ZVW 6,75% Normaal tarief
        bijdrage ZVW 5,50% verlaagd tarief

         

          Dag                    Week                 4-weken           Maand              Jaar                 
        Maximumpremieloon werknemersverzekeringen      € 229,63 € 1.148,19 € 4.592,76 € 4.926,50 € 59.706,00
        Maximumbijdrageloon ZVW € 229,63 € 1.148,19 € 4.592,76 € 4.926,50 € 59.706,00

        Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn. 

         Loonkostenvoordelen 2022

         Regeling Per verloond uur       Maximum per jaar      Maximum aantal jaren    
         oudere werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
         arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 3
         doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden           € 1,01 € 2.000,00 3
         herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000,00 1

          Lage-inkomensvoordelen 2022

          Lage- inkomensvoordelen Gemiddeld uurloon Per verloond uur Maximum per jaar
          over 2021 vanaf € 10,48 tot en met € 13,12      € 0,49 € 960,00
          over 2022 vanaf € 10,73 tot en met € 13,43 € 0,49 € 960,00

           Normbedragen en overige cijfers 2022

           Inkomensgrens 30%-regeling  
           Loon werknemer met specifieke deskundigheid € 39.467            
           Loon werknemer met specifieke deskundigheid, jonger dan 30 en graad in WO              € 30.001
           Overige cijfers  
           Vrije vergoeding per kilometer € 0,19
            Maximale gerichte vrijstelling in het kader van verhuizing € 7.750
           Maaltijden € 3,35
           Vrije ruimte WKR tot loonsom € 400.000 1,7%
           Vrije ruimte WKR boven loonsom € 400.000 1,18%
           Maximum pensioengevend loon € 114.866