Disclaimer

Alle gegevens op deze site worden door SD Worx met de grootste zorgvuldigheid onderhouden.

Voor de sociaaljuridische informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst SD Worx elke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer SD Worx verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van de gegevens, dan zal SD Worx onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

De toepasbaarheid van juridische gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus, en informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens, o.m. bij de invulling van de modelcontracten.

Deze internetsite, de logo’s en de andere elementen van deze site, hierin begrepen de sociaaljuridische gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van SD Worx is verboden. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden.

SD Worx geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.