1. Home>
Man achter computer

Het is weer tijd voor de IB-aangifte

Onze fiscalisten kunnen de IB-aangifte voor jouw werknemers regelen

Vorig jaar verstuurde de Belastingdienst zo’n 8 miljoen uitnodigingen voor de aangifte inkomstenbelasting. Op 8 mei had waren er echter al bijna 10 miljoen aangiften binnengekomen. Dat lijkt wellicht wat vreemd. Waarom hebben 2 miljoen mensen extra een aangifte ingediend, zonder daartoe uitgenodigd te zijn?

  Man achter computer

  Dat komt dat je niet alleen verplicht bent om aangifte te doen als je een uitnodiging hebt ontvangen, maar ook als je inkomstenbelasting moet betalen gelijk aan of boven de aanslaggrens (2021: € 49). Je weet pas of dat het geval is op het moment dat de aangifte volledig is ingevuld. Daarnaast kan het ook voordelig zijn om aangifte te doen, indien je juist verwacht geld terug te krijgen.

  De aangifte is niet altijd gesneden koek voor je medewerkers

  Het invullen van een aangifte inkomstenbelasting is niet voor iedereen gesneden koek. Aangiften dienen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingediend. Als er twijfel bestaat of men voldoende fiscale kennis, dan kan het raadzaam zijn om het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting uit te besteden aan onze fiscalisten. Zo blijven aftrekposten waar recht op bestaat niet onbenut en wordt een hoop kostbare tijd bespaard. Een bijkomend voordeel is dat de aangifte niet voor 1 mei na afloop van het belastingjaar moet worden ingediend, maar pas een jaar later. Voor de aangiften inkomstenbelasting 2021 loopt de reguliere termijn voor het indienen (zonder uitstel) tot 1 mei 2022.

  Als werkgever kun je jouw werknemers een extra arbeidsvoorwaarde aanbieden door de aangifte voor ze te laten verzorgen. Je kunt jezelf hiermee onderscheiden als werkgever. Wellicht verbetert dit ook de kansen om geschikte kandidaten te vinden op de arbeidsmarkt. In principe kun je deze service aanbieden voor alle werknemers, maar er zijn ook redenen te bedenken waarom je juist die ene werknemer hiervoor in aanmerking wilt laten komen. Bijvoorbeeld als een werknemer in verband met zijn werk dichterbij de werklocatie is gaan wonen. Mogelijk loopt deze werknemer tegen de bijleenregeling aan en rijzen er vragen welke kosten aftrekbaar zijn. Of misschien heb je wel een werknemer aangeworven die de Nederlandse taal niet machtig is. Ook in zo’n geval is het zelf opstellen van de aangifte beslist geen sinecure. Niet alle informatie is immers in de eigen taal of in het Engels beschikbaar.

  Extra aandacht vereist voor internationale werknemers

  Zijn er in jouw organisatie één of meerdere internationale werknemers in dienst? Dan dienen zij mogelijk aangifte inkomstenbelasting te doen in Nederland. De verplichting om in Nederland een aangifte inkomstenbelasting te doen kan bestaan voor:

  • Niet-inwoners van Nederland die in 2021 tewerkgesteld zijn geweest in een salary split met Nederland, dan wel volledig in Nederland werkzaam waren.
  • Inwoners van Nederland die in 2021 geheel of gedeeltelijk in het buitenland tewerkgesteld zijn geweest. Zij kunnen in Nederland aangifte doen om in aanmerking te komen voor een eventuele compensatieregeling (in de relatie met België en Duitsland). Ook bij werken in andere landen vereist de belastingaangifte de nodige aandacht.  

  Ook al heeft de Belastingdienst geen uitnodiging verstuurd voor het doen van aangifte, toch kan een werknemer verplicht zijn om een aangifte in te dienen. Dat is het geval indien € 49 of meer aan inkomstenbelasting is verschuldigd op het moment dat een aangifte zou worden ingediend. Het lastige hieraan is dat je dat vaak pas weet op het moment dat de aangifte volledig is samengesteld.

  Zelfs als het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting onder de € 49 blijft, dan kan het alsnog raadzaam zijn om aangifte te doen. Zo kan er bijvoorbeeld recht bestaan op een teruggaaf. Bijvoorbeeld omdat een heffingskorting kan worden benut die niet via de loonheffingen kan worden geëffectueerd. Of doordat je gebruikt kunt maken van een specifieke regeling, zoals de eerder genoemde compensatieregeling in de relatie met België of Duitsland. Een andere reden kan zijn dat de buitenlandse belastingdienst vaak een kopie van een aanslag verlangt om een vrijstelling te verlenen.

  Het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting voor internationale werknemers is specialistenwerk. De kans dat er fouten in een aangifte sluipen of dat bepaalde fiscale regelingen niet worden benut is groot. Door de jarenlange ervaring die de fiscalisten van SD Worx hebben met dergelijke aangiften, kunnen wij waarborgen dat de aangiften tijdig en correct worden ingediend. Zo hebben jouw werknemers meer zekerheid over hun fiscale en financiële positie en wordt hen een hoop werk uit handen genomen. Tevens wordt bij het opstellen van de aangifte rekening gehouden met een eventuele buitenlandse belastingaangifte, zodat de twee naadloos op elkaar aansluiten.

   Ondersteuning nodig?

   Wil je jouw werknemers ondersteuning bieden bij de aangifte inkomstenbelasting? 

   Bekijk dan hier ons aanbod.

    Jasper van den Bergen

    Jasper van den Bergen

    Tax Consultant

    Jasper van den Bergen is in ons Tax & Legalteam werkzaam als Tax Consultant. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en is daarna werkzaam geweest bij diverse regionale accountants- en belastingadvieskantoren als belastingadviseur. Jasper heeft een focus op internationaal belastingrecht en deelt regelmatig zijn kennis in blog- en nieuwsbriefartikelen van SD Worx.