1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Aantrekkelijk werkgeverschap – employer branding >
hired

De arbeidsmarkt wordt krapper, hoe zorg je dat jouw vacatures tóch gevuld worden?

hired

Na een periode van economische krimp, groeit de economie weer. Werkgevers ondervinden dat iedere dag opnieuw want de arbeidsmarkt raakt steeds verder verhit. Het focussen op skills in plaats van op werkervaring is een belangrijke tool om toch de juiste mensen aan te trekken. 

Veranderingen in de arbeidsmarkt volgen elkaar razendsnel en er is ook sprake van grote tegenstellingen. In groeimarkten (ICT, bouw, logistiek en zorg) is er sprake van enorme krapte terwijl er bij krimpsectoren mensen als het ware mensen op de reservebank zitten, bijvoorbeeld in de financiële en administratieve sector. Dit is deels te wijten aan economische, demografische en technologische ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de verdere digitalisering van administratieve processen en de impact van vergrijzing. 

De krapte op de arbeidsmarkt zal steeds verder toenemen en het is dan ook belangrijk om als werkgever bij de staan bij de toekomst van de arbeidsmarkt. De covid-pandemie heeft de arbeidsmarkt tijdelijk tot stilstand gebracht maar nu de tendens van het economisch herstel lijkt door te zetten, is het tijd op te zoeken naar oplossingen! 

Als werkgever kun je de arbeidsmarkt niet veranderen, je kunt wel jouw kijk op de arbeidsmarkt veranderen want er is nog veel laaghangend fruit om het juiste talent aan te trekken.  

  Mismatch op de arbeidsmarkt

  Traditioneel wordt er bij sollicitatieprocedures veelal gekeken naar diploma’s en werkervaring. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? Op dit moment zijn veel profielen vrijwel onvindbaar en er zijn ook genoeg beroepen die in de toekomst (deels) gaan verdwijnen. 

  Op dit moment is er sprake van een zogenaamde ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. Werkgevers in groeisectoren kunnen nog steeds niet de juiste mensen vinden, terwijl er in krimpsectoren voldoende werknemers beschikbaar zijn die op basis van hun skills meteen of na een gerichte opleiding aan de slag zouden kunnen. Dat lijkt heel voor de hand liggend maar toch zijn er maar weinig werkgevers die op deze manier te werk gaan. 

  “Skills omvatten kennis, vaardigheden en eigenschappen die mensen in staat stellen om onder wisselende omstandigheden hun werk succesvol uit te voeren” 

  De sleutel tot succes is daarbij het in kaart brengen van skills van werkzoekenden en vacatures. Op die manier ben je als werkgever in staat om het juiste talent aan te trekken. Dat geldt natuurlijk ook voor de interne doorstroom van medewerkers. Door skills van je interne populatie onder de loep te nemen ben je veel gemakkelijker in staat om mensen duurzaam inzetbaar te maken. 

   De korte termijn oplossing?

   Maar hoe pak je dat nu aan? Dat vraagt om aanpassingen in je wervings- of doorstroom proces. Je moet veel dieper en fijnmaziger te werk gaan dan enkel kijken naar grote brokken als opleidingen en werkervaring. Echter vereist het analyseren en toetsen van skills specifieke kennis en ervaring. Je wilt immers een objectieve keuze maken voor de beste kandidaat en je niet laten lijden door onderbuikgevoelens.  Een assessment kan in zo’n situatie een uitkomst bieden. 
   In een notendop zijn assessments psychologische onderzoeken waarbij hulpmiddelen zoals tests, vragenlijsten, interviews en rollenspelen worden gebruikt om er achter te komen of iemand al dan niet geschikt is voor een bepaalde functie. De kern van een assessment is dat je in staat wordt gesteld zelfgekozen, gedragsmatige reacties te geven.

   Kortom, assessments stellen je in staat om verder te kijken dan een CV. Kandidaten die op het eerste gezicht ongeschikt lijken, zijn mogelijkerwijs wel goed op te leiden of te trainen mits zij over de juiste skills beschikken. 

   Binnen SD Worx Staffing Solutions hebben we verschillende gekwalificeerde collega’s die jou kunnen ondersteunen met alle aspecten van het wervingsproces. Wil je meer weten? Neem contact met ons op!