1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Arbeitsplatzverlust ist die Digitalisierung schuld

Aanzegging ook belangrijk bij verlenging van dienstverband

Arbeitsplatzverlust ist die Digitalisierung schuld

Als werkgever moet je uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verloopt, de werknemer informeren of het contract al dan niet verlengd wordt; de zogeheten aanzegplicht. Vaak wordt gedacht dat deze aanzegplicht alleen geldt op het moment dat de werkgever het contract niet wil verlengen. Dit is echter niet het geval. Komt de werkgever deze verplichting niet na, of niet op tijd, dan kan de werknemer aanspraak maken op een boete ter hoogte van maximaal één maandsalaris.

  In de praktijk alleen belangrijk bij niet verlengen?

  In de praktijk wordt vaak gedacht dat aanzeggen alleen belangrijk is wanneer de werkgever het dienstverband niet wenst te verlengen. Bij verlenging zal de werknemer wel twee keer nadenken alvorens de boete in te vorderen, is de gedachte. Vaak is dat uitgangspunt juist, maar niet altijd. In een recente casus oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een werkgever de aanzegboete moest betalen, ondanks zijn bereidheid de arbeidsovereenkomst te verlengen. 

   Wat was er precies aan de hand?

   De discussie speelde tussen een tandartsenpraktijk en diens baliemedewerker, wiens contract afliep op 6 mei 2017. De tandartsenpraktijk stelt dat:

   • zij op 30 maart 2017 tijdens een gesprek aan de baliemedewerker heeft medegedeeld dat zij de arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wil voortzetten, en
   • dat de baliemedewerker daarmee heeft ingestemd.

   De baliemedewerker betwist deze gang van zaken. Zij stelt dat haar niet duidelijk was of de arbeidsovereenkomst zou worden voortgezet en dat zij daarom op 24 april 2017 zelf heeft aangegeven dat zij geen verlenging wilde.

   De tandartsenpraktijk heeft de bereidheid tot verlengen nooit schriftelijk aan de werknemer medegedeeld. De discussie tussen partijen valt uit in het nadeel van de tandartsenpraktijk, omdat zij als werkgever de wettelijke verplichting heeft schriftelijk aan te zeggen.

    Welke les kan worden getrokken uit dit arrest?

    Als werkgever moet je de bereidheid om een contract al dan niet te verlengen altijd schriftelijk aan de werknemer te bevestigen. Kwaadwillende werknemers kunnen een mondelinge toezegging om te verlengen ontkennen, en aanspraak maken op de aanzegboete door pas kort voor de einddatum mede te delen dat zij van een verlenging van het dienstverband afzien. De aanzegbrief moet per aangetekende post worden verstuurd, of de werknemer moet (gedateerd) tekenen voor ontvangst. Indien je als werkgever niet kunt bewijzen dat je tijdig hebt aangezegd, loop je het risico dat de werknemer aanspraak maakt op de boete.

     Ralph Koks

     Ralph Koks

     Jurist arbeidsrecht en gegevensbescherming

     Ralph is al zijn gehele werkzame leven actief binnen het arbeidsrecht. Met de komst van de AVG (GDPR) heeft hij gegevensbescherming aan zijn expertise toegevoegd. Begin 2016 verruilde Ralph zijn baan als advocaat voor zijn huidige functie binnen SD Worx. Ralph adviseert zowel kleine als grote (internationale) werkgevers, beschikt over ruime proceservaring en verzorgt regelmatig opleidingen.