1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Man werkt thuis tijdens kerst

Feestdagen en verplichte vrije dagen, wat zijn de regels?

In de maanden voor de feestdagen is het vaak erg druk en dan rijst ook nog de vraag: hoe gaan we om met de feestdagen op de werkvloer? Is het wettelijk verplicht om alle werknemers vrij te geven met de feestdagen? Of is jouw bedrijf gesloten, waardoor alle werknemers vrij zijn? is er een bedrijfssluiting? In dit artikel bespreken we nog eens hoe je omgaat met feestdagen op de werkvloer: moeten werknemers hun kerstoutfit omruilen voor een werkoutfit? 

Feestdagen zijn geen verplichte vrije dagen

In Nederland bestaat er geen wettelijke verplichting om werknemers vrij te geven op een feestdag. In een cao of arbeidsovereenkomst kan wel bepaald worden of de werknemer vrij is op een feestdag. Als in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen dat de werknemer vrij is op een officiële feestdag, dan gaat dat niet ten koste van het aantal vakantiedagen van de werknemer.

Bedrijfssluiting tijdens de feestdagen

Een werkgever mag besluiten om bijvoorbeeld in de periode tussen kerst en oud en nieuw dicht te zijn. Zo’n collectieve vakantie is alleen mogelijk als in een schriftelijke overeenkomst of cao hierover afspraken zijn gemaakt. Zo’n collectieve vakantie of vrije dag wordt in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen van de werknemer. Het is belangrijk om je werknemers hierover tijdig te informeren, zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Je kunt bijvoorbeeld voor aanvang van een nieuw kalenderjaar de collectieve vrije dagen communiceren met de werknemers.

In de wet is geen maximum opgenomen voor het aantal collectieve vrije dagen dat je mag opleggen. In sommige cao’s zijn hier wel afspraken over gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de cao voor de bouw en het onderwijs.

Stel dat een werknemer te weinig vakantiedagen heeft opgebouwd of over heeft voor een collectieve vakantie, dan kan je afspreken dat het tekort aan vakantie-uren bijvoorbeeld wordt verrekend met de nog op te bouwen vakantie-uren. Uiteraard kan je ook afspreken dat de werknemer onbetaald verlof opneemt. 

Vrij vragen: de algemene regels

Als er gewoon gewerkt moet worden tijdens de feestdagen, dan kan een werknemer een verlofaanvraag indienen. Voor sommige bedrijven zullen de werkzaamheden echter gewoon doorgaan, waardoor werknemers niet of slechts gedeeltelijk vrij kunnen zijn. 

Bij verlofaanvragen is het uitgangspunt dat deze worden toegekend conform de wensen van de werknemer. Een werkgever kan een verlofaanvraag alleen weigeren, als daar ‘gewichtige reden’ voor zijn. Je kunt hierbij denken aan te weinig bezetting of ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Belangrijk dat je binnen 2 weken na de verlofaanvraag het verlof goedkeurt of afkeurt. 

Werken met de feestdagen: recht op compensatie? 

In de wet is niks geregeld over een compensatie als een werknemer moet werken tijdens feestdagen. In veel cao’s staan echter wel afspraken over toeslagen of compensaties voor het werken op een feestdag. Belangrijk dus om goed jouw cao te controleren. 

  Vragen of hulp nodig?

  Heb je vragen over de vrije dagen? Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465. 

   Fleur van Gisbergen

   Fleur van Gisbergen

   Legal Consultant

   Fleur van Gisbergen is één van de arbeidsjuristen binnen het Tax & Legal team van SD Worx. In 2019 rondde ze haar master Arbeidsrecht af aan Tilburg University. Voordat Fleur in 2022 de overstap maakte naar SD Worx, werkte ze bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Met haar uitgebreide juridische kennis en praktische werkwijze ondersteunt Fleur werkgevers bij de meest uiteenlopende vragen en problemen op het gebied van arbeidsrecht.