1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Nl_blog_payroll_1200x800

Fiscale aandachtspunten 2020

Nl_blog_payroll_1200x800

Het einde van het jaar is alweer bijna in zicht en dat betekent dat de fiscale spelregels op bepaalde punten worden gewijzigd. Een goed moment om te bekijken of er actie moet worden ondernomen of dat juist beter kan worden gewacht met bepaalde zaken. Hierbij willen wij graag bij een aantal onderwerpen even stil staan. Wij wijzen je in dit artikel graag op de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2020.

  Vrije ruimte werkkostenregeling

  Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Voor het meerdere blijft het thans geldende percentage van 1,2% van toepassing. Indien de vrije ruimte in 2019 bijna volledig is benut, dan kan het interessant zijn om bepaalde vergoedingen of verstrekkingen over het jaar heen te tillen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van een nieuwjaarsgeschenk in 2020 in plaats van een kerstpakket in 2019. 
  De kosten van de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) mogen volgend jaar onbelast worden vergoed en komen niet langer ten laste van de vrije ruimte. De vergoeding van de VOG wordt namelijk gericht vrijgesteld vanaf 2020. Dat creëert extra ruimte voor overige vergoedingen of verstrekkingen. 

   Bijtelling (elektrische) auto

   Voor volledig elektrische auto’s met een datum eerste toelating (DET) in 2019 geldt een bijtellingspercentage van 4% over de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde. Over het meerdere geldt het reguliere percentage van 22%. In 2020 gaat het percentage van 4% naar 8% en bovendien wordt het grensbedrag verlaagd tot € 45.000. Naar verwachting zal de elektrische auto van de zaak de komende jaren fiscaal minder aantrekkelijk worden dan dat het nu is. Indien je toch al voornemens bent om een elektrische auto te rijden, houd hier dan rekening mee bij je overwegingen.  

   Een eventueel verlaagd bijtellingspercentage blijft in zijn algemeenheid gelden voor 60 maanden vanaf de datum van eerste ingebruikname. Na afloop van deze periode moet opnieuw worden beoordeeld welk percentage van toepassing is. In 2020 zal dit dus gaan om auto’s die in 2015 in gebruik zijn genomen. Indien geen verlaagd percentage van toepassing is, dan geldt voor deze auto’s een bijtelling van 25%. Het percentage van 22% geldt namelijk pas voor auto’s met een DET vanaf 2017. Bovendien geldt er geen nieuwe 60-maandsperiode, dus er moet jaarlijks worden beoordeeld of het juiste bijtellingspercentage wordt toegepast. 

    Fiets van de zaak

    Indien werknemers privé gebruik mogen maken van een fiets van de zaak moet voor dit privégebruik een bedrag bij het loon worden geteld. Dit is momenteel erg ingewikkeld en is onder meer afhankelijk van het aantal gereden privé kilometers en de werkelijke kosten van de fiets (afschrijving, onderhoudskosten etc.). Vanaf 2020 wordt dit een stuk eenvoudiger doordat er een bijtelling op het loon moet plaatsvinden van 7% berekend over de consumentenadviesprijs. Een soortgelijk systeem dus als bij de terbeschikkinggestelde auto. Een verschil is echter dat er geen tegenbewijsmogelijkheid is indien sprake is van gering privégebruik.  

    Indien het de bedoeling is dat de werknemer eigenaar wordt van de fiets, dan kan er ook voor worden gekozen om de fiets te vergoeden of te verstrekken. De keuze bestaat dan om dit voordeel te belasten bij de werknemer (al dan niet gebruteerd) of het voordeel aan te wijzen als eindheffingsloon. Bij aanwijzing als eindheffingsloon kan gebruik worden gemaakt van de vrije ruimte en bij overschrijding betaalt de werkgever 80% eindheffing. Onder omstandigheden kan 80% eindheffing betalen goedkoper zijn dan bruteren. Een andere mogelijkheid is het aanbieden van een renteloze lening voor de aanschaf van een fiets. 

    Indien je meer uitleg wenst over een van deze onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.  

     Jasper van den Bergen

     Jasper van den Bergen

     Tax Consultant

     Jasper van den Bergen is in ons Tax & Legalteam werkzaam als Tax Consultant. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en is daarna werkzaam geweest bij diverse regionale accountants- en belastingadvieskantoren als belastingadviseur. Jasper heeft een focus op internationaal belastingrecht en deelt regelmatig zijn kennis in blog- en nieuwsbriefartikelen van SD Worx.